Kezdőlap Hírek Újjáéledő helyi közösség…

Újjáéledő helyi közösség…

99

Csaknem ezer újjáéledő helyi közösség, számos jó gyakorlat és sikeres módszertanok — ezek mind az elmúlt három évben zajlott, a teljes országra kiterjesztett, európai uniós támogatásból megvalósult program, a Cselekvő közösségek — aktív közösségi szerepvállalás (EFOR1.3.1-15-201600001) projekt eredményei. A program — amely a múzeumi, a közművelődési és a könyvtári terület egyedülálló összefogásával valósult meg — egyebek mellett hozzájárult a fiataloknak a digitális világból a valós közösségekbe való visszatereléséhez, a helyi kulturális intézmények és az ott lakók közötti kapcsolat erősítéséhez, és számos más területen is pozitív hatást fejtett ki.

A Cselekvő közösségek — aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ vezetésével az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumi partnerségével valósult meg, a Széchenyi 2020 program keretében.

A 2019. augusztus 22-ei szentendrei sajtótájékoztatón dr. Fülöp Péter, az EMMI művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes államtitkára kiemelte, hogy ez volt az első alkalom, hogy a múzeumok, a közművelődési intézmények és a könyvtárak módszertani központjai összefogtak egy nyitott, aktív és együttműködő társadalom fejlesztésének érdekében. A projekt eredményei várhatóan hatással lesznek a kulturális szakterület fejlődési irányaira az elkövetkező 10-15 évben.

Dr. Cseri Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója röviden összefoglalta a projekt legfőbb eredményeit, elmondta, hogy a projekt a kulturális intézményrendszer eszközeivel segítette az önkormányzatok, múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézmények, civil szervezetek és a lakosság közötti kapcsolatok megerősödését, nagymértékben hozzájárult az aktív közösségek számának növeléséhez.

Závogyán Magdolna, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője ismertette az NMI Művelődési Intézet által elvégzett projektfeladatokat, hangsúlyozva az intézmény módszertani központként betöltött funkcióját.
Fehér Miklós, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári intézet igazgatója bemutatta a könyvtári területen elért eredményeket, kiemelte a közösségi alapon működtetett könyvtárak egyre jelentősebb szerepét.

A projektzáró rendezvényen a projektgazda Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ a partnereivel áttekintette az elmúlt három évben elért eredményeket. Tapasztalataikról számoltak be olyan helyi közösségek, kulturális intézmények és civil szervezetek képviselői, amelyek a megvalósult közösségfejlesztő tevékenységüket a projekt során kidolgozott módszertani útmutatások alapján hajtották végre.

A Cselekvő közösségek — aktív közösségi szerepvállalás projekt szervesen kapcsolódott A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16 és TOP-6.9.2-16 kódszámú felhívásokhoz. A két program együttesen, garantálta a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségfejlesztő folyamatok megvalósítását. A Cselekvő közösségek projekt 18 megyére kiterjedő 60-80 fős kulturális közösségfejlesztő mentorhálózatának munkatársai több mint 2500 kulturális intézménnyel vették fel a kapcsolatot, 905 közösség számára tették hozzáférhetővé a projekt által szakmai támogatásként nyújtott lehetőségeket, és több mint 420 közösséget mentoráltak folyamatos aktivitással, közöttük Szentest.

A több mint 400 TOP-os közösségfejlesztő közül Vidovicsné Molnár Zsuzsannát, aki a város civil, ifjúsági és esélyegyenlőségi referense is egyben, választották ki és kérték fel a projektzáró rendezvényen előadónak. Kiemelték aktivitását, együttműködő készségét és részvételét a képzéseken, rendezvényeken és tanulmányi utakon, amelyeken megszerzett tudást és jó gyakorlatokat nemcsak a projekt során, hanem a munkájában is hasznosít.

www.szentesimozaik.hu
Hírek|29
Forrás