Kezdőlap Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Azzal, hogy belép www.szentesimozaik.hu vagy a www.facebook.hu/szentesimozaik oldalra, elfogadja az alábbi feltételeket:

  • A www.szentesimozaik.hu és a www.facebook.hu/szentesimozaik fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
  • A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap formai egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
  • A Szentesi Mozaik tartalma, oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.
  • A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szentesi Mozaik internetes újság követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
  • A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja, más szövegkörnyezetbe nem helyezi, az eredeti információt és a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
  • A Szentesi Mozaik törekszik a hiteles és pontos információk közlésére, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.