Kezdőlap MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred Isten éltesse a Magyar hazát!…

Isten éltesse a Magyar hazát!…

78

Nemzeti ünnepünk Augusztus 20-a alkalmából, az államalapító Szent István király emléke előtt tisztelgett a MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred állománya és meghívott vendégei.

E neves alkalmon a csapatzászló és az elöljáró fogadását követően az államalapítás jelentőségét ünnepi beszédében Pálinkó György Vincze, a Honváth Mihály Gimnázium történelem szakos tanára méltatta. A beszédet követően régi magyar szokás és az alakulat hagyományainak megfelelően, sor került az új kenyér felszentelésére, amelyet Máté Sándor alezredes, a Honvédelemi Minisztérium Tábori Lelkész szolgálat Protestáns Tábori püspökség, püspöki titkára tett meg.
Az ünnepség személyügyi parancsok felolvasásával, elismerések átadásával és előléptetésekkel folytatódott. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek mellett két alegységünk, a Vezetéstámogató Szakasz és a Hídépítő Zászlóalj is emléktárgyat vehetett át Antal László ezredestől a műszaki ezred parancsnokától, megalakulásuk ötödik éves évfordulójának alkalmából. Az ünnepélyes megemlékezés a Szózattal és a csapatzászló kivezetésével ért véget.

Gratulálunk az elismerésben részesülteknek és az előléptetetteknek!
További munkájukhoz sok sikert, erőt és egészséget kívánunk!

📷 Janó Miklós őrm.
Forrás