Kezdőlap Könyvtár Szentesen egykor… – 2020. október 22. csütörtök…

Szentesen egykor… – 2020. október 22. csütörtök…

43

Szentesi internetes kalendárium – évfordulók napról napra
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
31 éve, 1989. október 22-én a szentesi ellenzéki pártok közös akarattal kopjafát állítottak az 1956-os forradalom emlékére. A Kiss Bálint utca elején, a református nagytemplom mellett elhelyezett kopjafát Szabics Ferenc fafaragó készítette. A nemzeti sorskérdések és a helyi emlékek felidézése után a pártok és szervezetek elhelyezték koszorúikat.
~~~~~
70 éve, 1950. október 22-én tanácsi választásokat tartottak országszerte. Szentesen a választásra jogosultak száma 20.825 fő, szavazott 20.111 fő.
~~~~~
81 éve, 1939. október 22-én pilótaszemlét tartott a szentesi repülőtéren vitéz Horthy István kormányfőtanácsos, a Magyar Aero Szövetség elnöke, a kormányzó fia.
~~~~~
111 éve, 1909. október 22-én a városi közgyűlés Horváth Mihály történetíró születésének 100 éves évfordulója alkalmából 10.000 koronát szavazott meg a város nagy szülöttének állítandó szobor költségeire. Ezt követően a képviselők testületileg átvonultak a megyegyűlésre, amely a szoborbizottság előterjesztésére szintén megszavazott 10 000 koronát.
~~~~~
122 éve, 1898. október 22-én megtartották az új szentesi szálloda zárkőletételi és keresztelési ünnepségét. (Ekkor kapta a Petőfi Szálloda nevet.) Díszelőadással megnyitották az épületben helyet kapó új színházat.
~~~~~
127 éve, 1893. október 22-én felavatták a Szentes-Hódmezővásárhely közötti helyiérdekű vasutat. (Építője Gfrerer Miklós vállalkozó mérnök.)
~~~~~
130 éve, 1890. október 22-én általános tisztújítást tartottak Szentesen. A városi közgyűlés a folyamatban lévő fegyelmi vizsgálatok ellenére megerősítette tisztségében Sarkadi Nagy Mihály polgármestert és a városi tisztikar addigi tagjait. Válaszul Csongrád Vármegye Közigazgatási Bizottsága újabb fegyelmi vizsgálatot és vagyonzárlatot rendelt el Sarkadi Nagy Mihály polgármester, valamint Burián Lajos városi tisztiügyész ellen. Az érintettek fellebbezést nyújtottak be a belügyminiszterhez.
~~~~~
135 éve, 1885. október 22-én ünnepélyesen leleplezték Horváth Mihály történetíró és Tóth József színművész szentesi szülőházain elhelyezett emléktáblákat. A megyeháza nagytermében tartott megemlékezésen a családtagok mellett részt vettek a Magyar Tudományos Akadémia, a Petőfi Társaság és a Kisfaludy Társaság képviselői. A méltató szónoklatok után bemutatták Vastagh György Horváth Mihályról készített festményét, Csáktornyai Lajos pedig elszavalta Tóth József tiszteletére írt ódáját.

A nap és a hónap más évfordulói Labádi Lajos (1953-2019) munkái nyomán – http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2020/calendar/evfordulonaptar-10.htm#22Forrás