Kezdőlap Egyéb Városi Pedagógusnapi Ünnepség 2019 (2. rész)…

Városi Pedagógusnapi Ünnepség 2019 (2. rész)…

65

2019. június 7-én a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban rendezte meg Szentes Város Önkormányzata és a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ a Városi Pedagógusnapi ünnepséget.

Az alábbi személyek vehették át az ünnepségen Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, melyet a Magyar Köztársaság Emberi Erőforrás Minisztere nyugdíjba vonulásuk alkalmából adományozott:

1./ A Szentesi Központi Óvoda óvodapedagógusa, Varga-Köntös Judit részére
1977-ben, képesítés nélküli óvónőként kezdte pályafutását, Hódmezővásárhelyen, 1980-ban, a szarvasi Óvónőképző Főiskola elvégzése után került Szentesre. 1985-től a Köztársaság u-i Óvoda kollektíváját erősítette, majd munkája 1992-től /csaknem 20 éven át/ a Szent Anna utcai Óvodában teljesedett ki. Különös hangsúlyt fektetett a gyermekek mozgásfejlesztésére, az ének-zene, és a beszédfejlesztésre. Pályafutása során a munkájához szükséges szűkebb szakterületeken is fejlesztette tudását. 2000-ben ” Gyermek Aerobic”-ot végzett a budapesti ELTE-n, 2006-ban pedig nyelv és – beszédfejlesztő tanulmányokat folytatott a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán. 2011-től dolgozott a Bocskai utcai Tagóvodában, majd a központi óvodák egyesítése után a Klauzál utcai Óvodában folytatta szakmai munkáját. Fontosnak tartotta a munkahelyi közösség egységét, az egymást segítő, tiszteletben tartó kollektívában folyó csapatmunkát. Munkatársaival nagyon megértő, toleráns, ötleteivel szívesen segítette mások munkáját. Több fiatal pályakezdő fejlődését segítve igyekezett – mentorként – hozzájárulni az óvodapedagógus utánpótlás neveléséhez.
40 éves példaértékű pedagógus munkássága elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

2./ A Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola tanítója, Tihanyi Pál Istvánné részére
Tanítói oklevelét a Bajai Tanítóképző Főiskolán szerezte. Szakmai pályafutását 1979-ben kezdte harmadéves levelezős hallgatóként képesítés nélkül. Első munkahelye a Berekháti Általános Iskola volt, majd a diploma megszerzése után is ebben az iskolában folytatta munkáját egészen 1992-ig. Ekkor a Klauzál Gábor Általános Iskola akkori igazgatójának felkérésére került át az intézménybe. Öröm volt számára a tanítás. Tanítványaival az elmúlt évek alatt rendszeresen részt vett a városi helyesírási, mesemondó és szavaló versenyeken. A munkában töltött évek alatt több gyakorló pedagógusjelölt töltötte nála tanítási gyakorlatát. Mindig szerette az új feladatokat, kihívásokat, így szívesen próbált ki új tanítási módszereket, rendszeresen továbbképezve magát. A kor kihívásainak megfelelve, elvégezte a számítástechnika tanári szakot a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Pályafutása alatt mindvégig tagja volt az alsó tagozatos munkaközösségnek. Részt vett a helyi, a városi és a megyei versenyek szervezésében és lebonyolításában. Jó kapcsolat fenntartására törekedett a szülőkkel, tanácsokkal segítette őket a gyerekekkel kapcsolatos gondokat illetően.
40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

3./ A Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, Kovács Ágnes Zsuzsanna részére
A Bajai Tanítóképző Főiskolán szerzett általános iskolai tanítói képesítést 1980-ban, majd 2008-ban a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán végzett angol nyelv és irodalom szakon. 1980 óta dolgozott a Szentesi Koszta József Általános Iskolában, az iskola alapító tagja. Közel három évtizeden keresztül kiváló tanítói munkájával segítette az iskola szakmai hírnevének megalapozását. 1986-ban a Tanító című folyóiratban publikált cikket. Színes, kreatív személyisége meghatározó volt a tantestületben, ötleteire, precíz munkájára mindig lehetett számítani szabadidős, vagy egyéb programok megszervezésében, lebonyolításában. Jelentős szerepe volt az iskola külföldi partneriskolai kapcsolatának kialakításában, ápolásában. 2000-ben az elsők között OKJ-s oktatási informatikus szakképesítést szerzett, mely tudást beépített a mindennapi oktatásba. Szakmai tudása magas színvonalú, tanítványai évek óta élmezőnyben végeztek a szentesi Horváth Mihály és a csongrádi Batsányi Gimnázium területi versenyén, valamint egyéb angol versenyeken.
40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

4./ A Kiss Bálint Református Általános Iskola tanítója, Piti Éva részére
1991-ben szerzett tanítói diplomát a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. Ettől az évtől dolgozik tanítóként a Kossuth Téri Általános Iskolában, majd jogutódjában a Kiss Bálint Református Általános Iskolában. 1996-tól néhány éven keresztül alsó tagozatos munkaközösség vezetőként tevékenykedett, szervezte és irányította az alsó tagozat szakmai munkáját. Az iskola pedagógiai programjának elkészítésével kapcsolatos feladatokban aktívan tevékenykedett. Igényes, szakmailag jól felkészült pedagógus. Egyike volt az iskola azon szakembereinek, akiknek meghatározó szerepük volt az iskola életében, munkájában. Bemutató tanításokon, nyílt órákon rendszeresen betekintést nyújtott az óráin folyó munkáról az érdeklődő szülőknek, pedagógusoknak. Számtalan emlékezetes ünnepség, iskolai program fűződik a nevéhez. Folyamatosan figyelemmel kísérte, és hasznos tanácsokkal segítette a pályakezdő pedagógusok munkáját. Az iskolai és városi tanulmányi és sportversenyeken eredményesen vettek részt tanítványai. A hátrányos helyzetű tanulókat mindig hihetetlen empátiával kezelte.
Kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

5./ A Kiss Bálint Református Általános Iskola tanára, Pólya Sándor részére
1983-ban szerzett diplomát a Bánki Donát Műszaki Főiskolán. Pályafutását volt iskolájában kezdte szakoktatóként. 1996 szeptemberétől tagja a Kiss Bálint Református Általános Iskola tantestületének. 2000-ben technika szakos tanári diplomát szerzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Munkába állása óta technikát, informatikát, s mivel jelentős úszóedzői múlt áll mögötte, úszást tanít. Igényes, szakmailag jól felkészült pedagógus. Életútjával példázza a pedagógus magatartást, folyamatosan képzi magát, próbál megfelelni az elvárásoknak és kihívásoknak. Megbízható és népszerű osztályfőnök. A tanításon kívül is sok feladatot vállal, szakköröket és sportkört vezet, úszóversenyeket rendez iskolai és városi szinten. Elkötelezett híve és hiteles közvetítője, példaképe az egészséges életmódnak, a sportolásnak. Az úszás mellett a kerékpározás és a túrázás a legkedvesebb időtöltése, évtizedek óta rendszeres túrázó és hegymászó. Ő alapította a „Túrázók klubját”, s havonta egy-egy túrát szervez hazánk legszebb hegyvidékeire. Emellett gyakran szervez gyalogtúrákat is a környékre, ilyenek pl. a közkedvelt éjszakai Tisza-gát túrák, a Reformáció napi emléktúra stb. Diákjai eredményesen szerepeltek az informatika, közlekedési és technika versenyeken. Alapító tagja a Szentesi Delfin Egészségmegőrző Clubnak és szervezője az évente megrendezendő Nemzetközi Senior- és a Pedagógus Úszóversenynek.
Kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

6./ A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusa, Ádorné Ruska Ella részére
Képesítés nélküli pedagógusként kezdett el dolgozni a szentesi Kisegítő Iskolában. 1978-ban a Bajai Tanítóképző Főiskolán szerezte meg tanítói diplomáját. Visszatérve szülővárosába, abba az iskolába jelentkezett tanítónak, ahol a szakmai gyakorlatát is végezte, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola jogelődjébe, a Köztársaság Téri Általános Iskolába. 1978 óta, immár 40 éve örömmel tanítja olvasni, írni a legkisebbeket. Hosszú tanítói pályafutása alatt osztályfőnökként is bebizonyította, hogy a különböző szociális háttérből érkező tanulók közötti különbségek észrevehetetlenné válnak, ha a tanulókkal eltöltött idő élményként marad meg tanítványaiban. Oktató-nevelő munkáját magasra tett mérce alapján precizitással, aprólékossággal, és nagy-nagy szeretettel végezte. Házi, térségi, megyei és országos szavaló- és mesemondó versenyeken tanulói mindig előkelő helyezéseket értek el. Következetes, kitartó és színvonalas nevelőmunkája, valamint elkötelezett vallásos élete mintaként szolgál és szolgált az iskolai közösség számára.
40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

7./ A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusa, Kálmán Györgyné részére
Tanítói diplomáját a debreceni Tanítóképző Főiskola nappali tagozatán szerezte meg 1979-ben. Először a Deák Ferenc Általános Iskolában, majd 1986-tól a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola jogelődjében, a Köztársaság Téri Általános Iskolában kezdett el dolgozni. Oktató-nevelő munkáját mindig az igényesség jellemezte, szorgalmas, lelkiismeretes pedagógus. Tanulói jól neveltek, magatartásukon látható a következetes nevelői hatás. A magyar nyelv tanításában a szép magyar beszéd, az érthető szövegmondás, nyelvünk szépségének szeretete került előtérbe. Sikeres pedagógiai tevékenységét jellemzi, hogy tanítványai közül sokan szereztek dobogós helyezéseket a városi, megyei és országos versenyeken. Szakmai munkájára jellemző a nyitottság, a tolerancia és a jó szervezőkészség. Kimagasló kézügyessége, kreativitása a csoport esztétikumán és a gyerekek rajzkészségén is meglátszott. Arra törekedett, hogy érdekes, új, ötletes módszereivel minél jobban felkeltse tanítványai figyelmét és érdeklődését.
40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

8./ Dr. Tóthné Ferenczi Etelka, a Terney Béla Kollégium nevelőtanára részére
Diplomáját 1980-ban Marosvásárhelyen szerezte, román-magyar nyelv- és irodalom szakon. Pályafutását egy moldvai általános iskolában kezdte, majd 1982-ben áttelepült Magyarországra. Először műszaki rajzolóként dolgozott, majd a mai Koszta József Általános Iskolában tanított. 1984-től immár 35 éve, a Terney Béla Kollégium nevelőtanáraként folytatta pedagógiai tevékenységét. Munkájában nagy jelentőséggel bír szerteágazó tudása, hiszen a kollégiumban töltött évek alatt folyamatosan képezte magát, így 1999-ben oktatási informatikus felsőfokú szakképesítést szerzett. Szakmai felkészültségének és sokrétű tapasztalatának megfelelően irányítja a rábízott tanulói csoportokat. Pedagógiai munkáját áthatja a gyermekek iránti szeretet és az elhivatottság. Feladatait lelkiismeretesen és színvonalasan látja el. Szabadidős tevékenységek és rendezvények szervezésében és lebonyolításában aktívan részt vállal. Diákjai és kollégái minden körülmények között számíthatnak támogatására, segítőkészségére.
Több évtizedes kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

www.szentesimozaik.hu
Oktatás, tanulmányi hírek|36
Forrás