2019. június 7-én a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban rendezte meg Szentes Város Önkormányzata és a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ a Városi Pedagógusnapi ünnepséget.
Az alábbi személyek vehették át az ünnepségen díszdiplomájukat:
1./ Antal Istvánné sz. Békési Aranka (vas díszoklevél)
1954-ben szerezte meg orosz nyelv és irodalom szakos tanári oklevelét a Szegedi Pedagógiai Főiskolán. Gyakorló éveit Zákányszéken és Csorván töltötte. Pályáját a Mórahalmi Általános Iskolában kezdte, ahol az 1955/56-os tanévben tanított. 1957-71-ig az Árpádhalmi Általános Iskolában, majd 1972-től 1987-ben történő nyugdíjba vonulásáig a Deák Ferenc Általános Iskolában nevelte, oktatta a diákokat.
Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Antal Istvánnénak vas díszoklevelet adományozott, melyet későbbiekben fog átvenni.

2./ Böszörményi Istvánné sz. Horváth Rózsa (vas díszoklevél)
1954-ben a hódmezővásárhelyi Állami Óvónőképzőben szerezte meg óvónői oklevelét. 1954 júliusától az I. sz. Óvodában kezdte meg munkáját. Az óvoda a 60-as évek elején életveszélyessé vált, így az új épület elkészültéig a IV. sz. Villogó utcai Óvodában dolgozott. A mai Szent Anna Utcai Óvodából ment nyugdíjba. Szakmai tudását továbbképzésekkel bővítette, 2 éves módszertani továbbképzést is elvégzett. Több alkalommal nyári gyakorlatra küldött óvónő-jelöltekkel is foglalkozott. 1991-ben nyugdíjba vonult, de még 2 évet továbbdolgozott.
Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara Böszörményi Istvánnénak vas díszoklevelet adományozott, melyet későbbiekben fog átvenni.

3./ Dancsó János (vas díszoklevél)
1954-ben a Szegedi Állami Pedagógiai Főiskolán szerezte meg matematika- kémia szakos általános iskolai tanári oklevelét. Pályafutását 1953-ban kezdte a Kiskőrösi Általános Iskolában tanárjelöltként, majd 1954. augusztus 1-től a Köztársaság Téri Általános Iskolában tanított 1994-ig, de nyugdíjasként évekig tovább dolgozott, matematika szakkört vezetett, ahol a tehetséggondozást ápolta. 1955-től – több mint 20 éven keresztül – a városi kémia munkaközösség vezetője volt, részt vett az új kémiai tanítás előkészítésében. Tanítványai országos versenyeken is részt vettek, ahol szép eredményeket értek el. Pedagógiai munkája elismeréseként kémia tanításáért a Hevesy György, matematika tanításáért „Beke Manó” Emlékérmet kapott. 2016-ban Szentes Város Díszpolgára lett.
Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Dancsó Jánosnak vas díszoklevelet adományozott.

4./ Faragó Péter Pálné sz. Bujdosó Mária (vas díszoklevél)
1954-ben a hódmezővásárhelyi Állami Óvónőképzőben szerezte meg óvónői oklevelét. Az 1953/54-es tanévben a hódmezővásárhelyi Pál Utcai Óvodában kezdett el dolgozni. 1954-ben egy rövid ideig a szentesi dr. Mátéffy Ferenc Utcai Óvodában idény napközi vezetőként tevékenykedett, majd 5 évig vezető óvónőként a Szegvár-kórógyszentgyörgyi napköziotthonos óvodában, 1959-60. októberéig a Zirci Állami Óvodában óvónőként dolgozott. Csaknem 2 évig a derekegyházi Óvodában vezető óvónőként, 1962–64-ig az Árpád Utcai Óvodában beosztott óvónőként, 1964-től közel 25 évig a dr. Mátéffy Ferenc Utcai Óvoda vezető óvónőjeként dolgozott 1989-ig, nyugdíjba vonulásáig.
Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara Faragó Péter Pálnénak vas díszoklevelet adományozott.

5./ Turai József (vas díszoklevél)
1954-ben a Szegedi Állami Tanítóképzőben szerezte meg tanítói oklevelét. 1953. július 1-jétől, mint gyakorló éves tanító munkába állt Mezőberény tanyasi iskolájában és 1955-ig összevont 1-8 osztályban tanított. 1957–1965-ig a Felsőbordányi Iskolánál összevont 5-8 osztályt vezetett. 1965. augusztus 1-től 1972-ig igazgatói munkakörben dolgozott a tolna megyei Kéty településen az iskola összevonásáig. 1972–79-ig Mórágyon tanított 5-8 osztályban fizikát, történelmet, testnevelést. 1979-től 1995-ig, nyugdíjazásáig a Szentes-Magyartési Általános Iskola 5-8 összevont osztályának volt vezetője. Pedagógiai munkája fontos területének tekintette az iskolai színjátszó csoporttal végzett tevékenységet. A magyartési Móra Ferenc Klubkönyvtár vezetőjeként 1979-től 1997-ig szervezte a TIT előadásokat, a könyvtár tevékenységét és a klub munkát.
Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Turai Józsefnek vas díszoklevelet adományozott.

6./ Vörös Jánosné sz. Horváth Mária (vas díszoklevél)
1954-ben a hódmezővásárhelyi Állami Óvónőképzőben szerezte meg óvónői oklevelét. 1950 májusától 1953 novemberéig a Damjanich Utcai Óvodában, a hódmezővásárhelyi Malom Utcai Óvodában, majd újból a Damjanich Utcai Óvodában dolgozott óvónőjelöltként. 1953 novemberétől közel 32 évig, 1985-ös nyugdíjba vonulásáig az Árpád Utcai Óvoda vezető óvónője volt. Ezt követően még 7 évig a nagytőkei Óvodában dolgozott vezető óvónőként.
Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara Vörös Jánosnénak vas díszoklevelet adományozott.

7./ Bihari József (gyémánt díszoklevél)
1959-ben a Szegedi Pedagógiai Főiskolán szerezte meg biológia-földrajz szakos általános iskolai tanári oklevelét. A szegvári Központi Általános Iskolában helyezkedett el, először beosztott nevelőként, majd 8 tanéven keresztül igazgatóhelyettesként, ezt követően 1975-ig igazgatóként dolgozott. 1976-tól a Szegvár Nagyközségi Tanácsnál közművelődési előadó, ezt követően a Szentes Járási Hivatal Művelődésügyi Osztályának tanulmányi felügyelője volt. A Hivatal megszűnése után a szentesi Terney Béla Középiskolai Kollégiumban nevelőtanárként dolgozott 1996-ig, nyugdíjba vonulásáig.
Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Bihari Józsefnek gyémánt díszoklevelet adományozott.

8./ Haskó Mihály (gyémánt díszoklevél)
1959-ben a Szarvasi Állami Tanítóképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Gyakorló évét a békéssámsoni Általános Iskolában töltötte, ezt követően 18 évig a kondorosi Általános Iskolában tanított. Közben levelező hallgatóként 1967-ben a Szegedi Tanárképző Főiskolán földrajz-rajz szakos tanári oklevelet szerzett. 1977-től a szentesi Damjanich utcai általános iskolában tanított. Ezt követően 1994-ig, nyugdíjba vonulásáig a Deák Ferenc Általános Iskolában dolgozott.
Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara Haskó Mihálynak gyémánt díszoklevelet adományozott, melyet később fog átvenni.

9./ Kádár Mária /gyémánt díszoklevél)
1959-ben szerezte meg óvónői oklevelét az Állami Óvónőképzőben Kalocsán. Először Derekegyházán dolgozott, majd Eperjesre helyezték át egy csoportos óvoda megszervezésére és vezetésére. 1964-ben került a szentesi Árpád utcai Óvodába, ahol 1970-ig beosztott óvónőként dolgozott. Közben 1967-ben a Szarvasi Óvónőképző Intézetben gyakorló óvodai óvónői vizsgát is tett. 1970-ben az abban az évben megnyíló Kontaktai Óvodában kapott vezető-helyettesi állást. 7 évvel később elvállalta az akkor épülő Hámán Kató lakótelepi óvoda vezetését, amit 16 éven keresztül vezetett. Ezt követően további 3 évig beosztott óvónőként dolgozott 1996-ig, nyugdíjba vonulásáig.
Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara Kádár Máriának gyémánt díszoklevelet adományozott.

10./ Komjáti Sándorné sz. Keresztes Éva (gyémánt díszoklevél)
1959-ben szerezte meg magyar-német szakos középiskolai tanári oklevelét a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Még abban az évben elkezdett tanítani a hatvani Bajza József Gimnáziumban. Családi okból került Szentesre a Horváth Mihály Gimnáziumba, ahol osztályfőnökként, és munkaközösség-vezetőként is tevékenykedett. 1996-ban vonult nyugdíjba, de utána is még évekig tanított és vállal ma is óraadói munkát.
Jogutód intézményként a Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Komjáti Sándornénak gyémánt díszoklevelet adományoz, melyet az egyetem tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.

11./ Nagypál János /gyémánt díszoklevél)
1959-ben a szegedi József Attila Állami Tanítóképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Gyakorló évét a derekegyházi-tompaháti Általános Iskolában töltötte. Ezt követően Cserebökény-Belsőecserben, majd Cserebökény-Terehalmon összevont osztályokat tanított. 1972-ben levelező tagozaton a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán fizika szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett. 1973-tól a Deák Ferenc Általános Iskolában napköziben és alsó tagozaton dolgozott. 1984-től az újonnan megnyílt Klauzál Gábor Általános Iskolában fizikát és technikát tanított 16 évig. 2000-ben vonult nyugdíjba.
Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Nagypál Jánosnak gyémánt díszoklevelet adományozott.

12./ Papdi Antalné sz. Jaksa Eszter (gyémánt díszoklevél)
1959-ben a Szegedi Pedagógiai Főiskolán szerezte meg magyar-történelem szakos általános iskolai tanári oklevelét. Először a fábiánsebestyéni, majd a csanyteleki, ezt követően 1964-től a szentesi Köztársaság téri Általános Iskolában dolgozott. Több éven keresztül az iskola magyar-történelem szakos tanárainak munkaközösségét vezette, továbbá a városi munkaközösség szakmai munkáját is irányította. Munkaközösségi foglalkozásokon bemutató órákat tartott. Sok éven keresztül a tanárképző főiskola gyakorlósainak munkáját is segítette. 1992-ben vonult nyugdíjba.
Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Papdi Antalnénak gyémánt díszoklevelet adományozott.

13/. Csorba László Pálné sz. Bikádi Erzsébet (arany díszoklevél)
1965-ben kezdte pedagógusi pályáját az Eperjesi Általános Iskolában, ahol képesítés nélküli nevelőként dolgozott 1969-ig, magyar-orosz szakos általános iskolai tanári oklevele megszerzéséig. Az orosz szakot később átképzéssel németre váltotta, melyet nyugdíjba vonulásáig tanított. 1972-ben került Szentesre a Deák Ferenc Általános Iskolába, és nyugdíjazásáig ott is tanított. Hosszú éveken át osztályfőnök volt, csapatvezetőként vándortáborokat szervezett és vezetett nyaranta. 2001-től igazgatóhelyettesként dolgozott. Tanítási óráin nagy figyelmet fordított a tanulók egyéni képességeinek megfelelő differenciált foglalkoztatására. Tanítványai kiemelkedő eredményeket értek el vers és prózamondó, valamint Kazinczy versenyeken. Évekig szervezte az iskolák közti német szépkiejtési versenyt és az iskola angol és erdélyi kapcsolatait. 2008-ban vonult nyugdíjba.
Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Csorba László Pálnénak arany díszoklevelet adományozott.

14./ dr. Kása Sándorné sz. Katona Mariann (arany díszoklevél)
1969-ben szerezte meg óvónői oklevelét a Szarvasi Óvónőképzőben. 1973-tól a dr. Mátéffy Ferenc utcai Óvodában dolgozott óvónőként, majd tagóvodavezetői feladatokat is ellátott 2007-es nyugdíjazásáig. Feladatai sikeréhez hozzájárult egy stabil nevelőtestület, mely segítségével a 3-6 éves korosztály készségeit, képességeit fejlesztették. Pedagógiai témájú továbbképzéseken, szakmai munkaközösségekben rendszeresen részt vett. Gyakorlatvezetőként a Szarvasi Óvónőképző Főiskola hallgatóinak gyakorlati munkáját irányította. Sikeres pályázatokat írt, mely által eszközkészletüket bővítették.
Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara dr. Kása Sándornénak arany díszoklevelet adományozott.

15./ Matkócsik Pál Ferenc (arany díszoklevél)
1967-ben Szentesen gyakornoki, majd tanítói állást kapott. 1969-ben a diploma megszerzését követően általános iskolai orosz-testnevelés szakos tanárrá nevezték ki. A sport szeretetére és a nyelvismeret fontosságára nevelte és oktatta tanítványait 1967-1980-ig a Berekháti Általános Iskolában, óraadóként 1972-ben a Köztársaság téri Általános Iskolában, valamint 1972-től 1974-ig a Mezőgazdasági Szakközépiskolában, majd 1989-ben a Kossuth téri Általános Iskolában. 1989-től a Koszta József Általános Iskola tanára lett. Az 1979/80-as tanévben Szentes, Csongrád és a járás testnevelési szakfelügyelője, valamint 1985-ig Szentes Városi Diáksport elnöke volt. Csongrád Megye Sportjáért kitüntetést kapott. Az iskolai oktatás kereteiből kilépve városi szinten is közösségszervező, ismeretterjesztő, oktató munkát folytatott. Jelenleg is aktív nyugdíjas életet él, a Szentesi Vendégszeretet Egyesület elnökeként.
Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Matkócsik Pál Ferencnek arany díszoklevelet adományozott.

16./ Takács Pál Sándor (arany díszoklevél)
1969-ben szerezte meg a Szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán orosz-történelem szakos középiskolai tanári diplomáját, majd 2001-ben közoktatás vezetői szakos másoddiplomáját. 1968-tól dolgozik az oktatás területén. Tanított a Deák Ferenc, a Köztársaság téri, a Petőfi Sándor majd a Hámán Kató Általános Iskolában. Utóbbi helyen igazgatóhelyettesként is tevékenykedett. 1989–1992-ig a Terney Béla Középiskolai Kollégium nevelőtanáraként, 2002-ig igazgatóhelyetteseként, 2002-től 2005. január 31-ig igazgatóként dolgozott. 2005-ben címzetes igazgatói címet kapott. Eddigi életútja során – bármilyen beosztásban tevékenykedett is – sokat tett az ifjúság neveléséért. A kollégium világa meghatározóvá vált életében. Fontos volt számára a diákok szeretete, a nevelőtanárok tisztelete, önállóságuk támogatása, a színes kollégiumi élet szorgalmazása. Vezetői munkásságát a felkészültség, a tudatosság, az igényesség jellemezte. Igazgatóként sokat tett a kollégiumban folyó nevelői munka minőségi színvonalának emeléséért. Nyugdíjazása után sem szakadt el a kollégiumtól. Véleményével, tanácsaival, konkrét feladatvállalásaival éltetője maradt a kialakított hagyományok továbbvitelének.
Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Takács Pál Sándornak arany díszoklevelet adományoz, melyet az egyetem tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.

www.szentesimozaik.hu
Oktatás, tanulmányi hírek|36
Forrás

Előző cikkNegyedik helyen zártak lány ifjúsági vízilabdázóink…
Következő cikkVárosi Pedagógusnapi Ünnepség 2019 (2. rész)…