Kezdőlap Hírek Politika BIBLIAI JÖVENDÖLÉSEK AZ ISZLÁMRÓL…

BIBLIAI JÖVENDÖLÉSEK AZ ISZLÁMRÓL…

65

Teltházas előadás a könyvtárban
http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2016/1/biblia.htm

Hogyan jött létre csaknem 1400 évvel ezelőtt Mohamed vallása a Jelenések könyve 9. fejezete szerint? Mi a muszlim és keresztény felfogás közötti különbség? Élhet-e ma félelem és gyűlölet nélkül a keresztény? Miről tudunk többet: a muzulmán vagy a keresztény életvitelről? Lehet-e Krisztust követni a 21. században? Ezekere a kérdésekre kaptunk választ Dr Reisinger János, irodalomtörténésztől, a MTA-kandidátusától 2016. január 12-én a Szentes Városi Könyvtárban.

Az utóbbi évtizedekben az iszlám hitű emberek aránya nagymértékben megnőtt az Európai Unión belül, de a párizsi és koppenhágai tragikus események különösen aktuálissá teszik a témát. A cím azonban meghökkentő, hiszen a Biblia jóval korábban keletkezett könyvek összessége. Az írások az első század végén lezárultak.

Míg a Korán – az iszlám vallás elsődleges és kizárólagos forrása, amely a Mohameden keresztül kinyilatkoztatott szövegeket tartalmazza,- a hetedik századból származik.

Miként jelenhet meg akkor az iszlám a Bibliában? Reisinger János szerint a próféciákban, azaz a tíz különleges vázlatpróféciában és a közel félezer pillanatkép-próféciában találunk választ a kérdésre.

Az előadása elején Reisinger mindjárt megnyugtatta az aggódókat: a Biblia szerint korunkban nincs meghatározó szerepe az iszlámnak. Hatalma és döntő ereje a 19. század elején lejárt, de mint vallás megmaradt. – A politika nem az iszlám kezébe fog kerülni, ettől nem félnék, mástól inkább – mondta rejtélyesen.

Az előadó összevetette a kereszténységet és az iszlámot, a Bibliát és a Koránt, majd a Jelenések könyvének kristálytiszta szerkezetét világította meg.

Végül a nyolcadik fejezet bizonyos részeit, a hétpecsétes könyv felnyitása jelképeit és üzenetét segítette megfejteni. Szerinte a szeretet hatalmát a hatalom szeretetével felcserélő kereszténységre zúdulnak a csapások az évszázadok során.

Kiemelte, hogy a Jelenések könyve csapássorozatokról beszél, s arról a folyamatról, ahogy a kereszténység a trón és oltár szövetségével elfordult Istentől. A 8. fejezet 13. része a démoni erők megjelenését jövendöli. A Bibliában vannak időpróféciák, amelyeknek bekövetkezését Reisinger János szerint pontosan ki lehet számítani.

Ennek bizonyítékát adta a szövegekben fellelt jelképi számok és a történelmi események időpontjának összevetésével, végigvezetve Mohamed látomásától és az iszlám megszületésétől kezdve a vallás elterjedésén és hódításain át egészen a török birodalom összeomlásáig.

A jelenről és a jövőről nemigen esett szó, mondván: olvasni, megismerni kell a Bibliát, gondolkodni és megérteni. Mert a népek nem tudnak fejlődni, csak az egyén tud jobbá válni.

Az egyéni fejlődés feltétele pedig a tanulás, gondolkodás.
Forrás