Kezdőlap Hírek Ki kapja a Csergő-díjat?…

Ki kapja a Csergő-díjat?…

689

Kérjük a város lakosságát, gazdasági és társadalmi szervezeteit, tegyenek javaslatot azon személyekre, akiket méltónak tartanak arra, hogy részükre a Dr. Csergő Károly emlékéért díj 2024. évben odaítélésre kerüljön.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2023. (V.25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) (2) és (5) bekezdése értelmében:

A Dr. Csergő Károly emlékéért díjban Szentes Város területén köztisztviselői jogviszonyt korábban betöltő, vagy jelenleg is aktív jogviszonyban álló személy részesülhet.

Az a köztisztviselő részesülhet ebben az elismerésben, aki több évtizedes munkájával szolgálva a város előre haladását, az ügyfelek, a város polgárai érdekében humánus, az alapszolgáltatásokon messze túlmutató probléma megoldási képességét bizonyította. Aki személyiségével, alázatával, emberközpontúságával példát mutat a fiatalabb kollégák számára, ily módon mind munkatársai, mind az ügyfelek nagyrabecsülését magáénak tudhatja, vagy nyugdíjasként tudhatta aktív éveiben.

Az elismerésre méltó közszolgálati dolgozó személyére Szentes város honlapján közzétett felhívás alapján bárki tehet javaslatot, melyről a Képviselő-testület Jogi és Ügyrendi Bizottsága javaslatára a Képviselő-testület dönt.

A részletes indokolással ellátott, a kitüntetésre javasoltak életútját és szakmai munkásságát bemutató indítványokat 2024. június 27-ig kérjük eljuttatni a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájába, Szentes, Kossuth tér 6. szám alá.

www.szentesimozaik.hu
Hírek|29
Önkormányzati hírek|30
Forrás