Kezdőlap Egyéb Boros-díj átadó és megemlékezés…

Boros-díj átadó és megemlékezés…

306

– Az emlékezés koszorújával állunk Boros Sámuel szülőházánál. Boros Sámuel volt Szentes város jegyzője, főbírája, első polgármestere, országgyűlési képviselője és egyben kedves iskolánk névadója is. 1836-ban közreműködésével sikerült megkötni az örökváltsági szerződést, amely Szentes polgári fejlődéséhez nagyban hozzájárult. Vezető szerepet vállalt az 1848/49-es forradalmi átalakulás és fegyveres önvédelmi harc szervezésében és irányításában is.

– Boros Sámuel példája kell, hogy előttünk járjon, amikor mi, diákok az élethez való hozzáállásunkat formáljuk. Követnünk kell példáját, hiszen emberségét, építő hozzáállását, a nemzetről és a felnövekvő generációkról való gondoskodását számos intézkedése hagyta örökül.
– Segítette szegényebb nemzettársait támogató magaviseletével és nevéhez köthető a dinamikusabb polgári fejlődés elősegítése városunkban. Iskolákat hozott létre és templomot épített – ezekkel a gondolatokkal emlékeztek a HSZC Szentesi Boros Sámuel Technikum diákjai 2023. március 14-én az iskola névadójára, Szentes első polgármesterére.

– Az elmúlt héten kezdődött intézményünkben a Boros-hét, amely programja hátizsákmentes nappal indult, diákparlament, játékos vetélkedő, sportesemények színesítettek a hétköznapokat. Köszönöm a kollégáim szervező munkáját, és a diákok töretlen lendületét, ötleteit, teljesítményét. A mai nap pedig sor kerül a Boros-hét legszebb rendezvényére, a március 15-i megemlékezésre és a Boros-díjak átadására – mondta az ünnep és díjátadó kezdetén Somosné Puskás Krisztina igazgató.

– A jelöltek bemutatása előtt pár szót szeretnék mondani a Boros-díjról. A díjat alapította a Boros Sámuel Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola tantestülete és diákközössége az 1990-91-es tanévben. 1991. óta (tehát 32. éve) azokat a tanulókat jutalmazzuk, akik tudásuk példamutató gyarapításával, szorgalmukkal, a közjóért végzett munkájukkal növelték Szentes város és az iskolánk jó hírét. Egy 2001-ben készült jegyzőkönyv szerint a díjjal együtt átadott pénzjutalom értéke 3.000 Ft, és minden díjazott fényképe kikerül a Boros-falra.

– Azóta a díj eszmei értéke nem változott, a pénzjutalom nagysága természetesen igen, és a Boros-díjasaink fényképe az ebben a tanévben megújuló Boros-falról tekinthet vissza ránk.
– 2023-ban a Boros-díjra 6 tanuló, a Közösségi-díjra 6 diák adta be a pályázatát. Az elmúlt 10 évben ekkora létszámmal nem pályáztatok, ami azt jelenti, hogy sok kimagasló teljesítményű diák jár iskolánkba.

– Kedves jelölt diákok! Ti mindannyian teljesítettétek ennek a díjnak a feltételrendszerét, mindannyian érdemesek vagytok erre a kitüntetésre, de a döntésünk alapján 3 fő kap Boros-díjat és 2 fő részesül a Boros közösségi-díjból.

A jelöltek bemutatása következik névsor és osztály szerint.

Kalabalukovic Dóra 12. a osztályos tanuló nagyon jó számolási, matematikai készséggel rendelkezik, erőssége a logikus gondolkodás. Egyik kedvenc tantárgya az angol nyelv, emelett önállóan, hobbi szinten elkezdte az orosz nyelv tanulását is. Dóri szabadidejében sokat olvas, nemcsak magyarul, angol nyelven is.

Pataki Nóra a 12. a osztály tanulója, a legjobb tanulmányi eredményt érte el az osztályban, szorgalma, precizitása, pontossága, fegyelmezettsége példamutató. Barátságos, jó kedélyű, kiegyensúlyozott természete a béke szigetévé teszi az osztályban, osztálytársai szívesen fordulnak hozzá segítségért és iránymutatásért. Nyelvvizsga, emelt szintű érettségi, és logisztikai mérnöki kar szerepel a tervei között.

Gyuricza Lulut a 12 b osztály tanulóját a megbízhatóság, segítőkészség és szorgalom jellemzi. Kiváló tanulmányi eredménye mellet sok egyéb tevékenységben is jeleskedik, sokoldalúságát bizonyítja, hogy kimagaslóan teljesített matematikai, gazdasági anyanyelvi és sport versenyeken. Érett és nyugodt természete vezető egyéniséggé tette az osztályban, nem csak tanárai, de iskolatársai is elismerik és szeretik

Süli Viktória a 12. b osztály kiemelkedő eredményeket elérő tagja. Kitűnő tanulmányi munkája mellett volt ideje és energiája nyelvek tanulására, versenyeken való részvételre, osztály és iskolai rendezvényeken aktív szerepvállalásra. Tehetséges rajzos, kiválóan sportol, és nem utolsó sorban rendkívül jó fotós. Iskolánkat számos megyei és országos közismereti és szakmai versenyen képviselte a négy év során, jelenleg is az ASZÉV országos döntőjére készül.

Barna Adél az egészségügy osztályt erősíti. A négy év során kiegyensúlyozottan kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy 10 éves kora óta a FitKid sportágban teljesít kimagaslóan. Magyar bajnoki címeinek száma szinte megszámlálhatatlan, mind egyénileg, mind csapatban sokszor állt dobogón ebben a sportágban. Eltökéltség, kimagasló szervező készség, kitartás jellemezi Adélt, aki sportsikerei mellett emelt szintű érettségire készül, és gyógytornász szeretne lenni.

Berczeli Nóra Laura 12. c osztályos tanuló minden feladatát pontosan, precízen elvégezte a négy év során. Szerényen, de céltudatosan készül a továbbtanulásra, előrehozott érettségit tett biológia tantárgyból, és az idei tanévben továbbjutott az ASZÉV döntőjébe is. A másokon való segítség számára nem csak hobbi, hanem hivatás.

A közösségi díjra a következő jelöltek adták be a pályázatuk:

Brennet Tamás 12. a osztályos tanuló sokoldalú fiatal ember. Vezetett műsort, képviselte az osztályt, a diákságot iskolai rendezvényeken. Többször részt vett Kazinczy versenyen, diákolimpián, és ebben a tanéveben az ASZÉV verseny országos döntőjébe jutott tovább. Megbízható, jó képességű, szorgalmas diák, akit osztályfőnöke jó szívvel és nyugodt lelkiismerettel ajánl a Boros Közösségi-díjra.

A Közösségi díjra pályázott Lupityka Zsófi 12. a osztályos tanuló, aki kilencedik évfolyam óta képviseli osztályát a diákönkormányzat testületében. Szervezi az osztály életét, iskolai rendezvényeken, megemlékezéseken rendszeresen vállal szerepet. Kellemes modora és jó kedélye az egész osztályra pozitívan hat.

Csorba Éva Anna a 12. b osztály tanulója iskolai rendezvények aktív szereplője. Sokoldalú diákként OKTV történelem versenyen, szakmai megmérettetésen, Kazinczy versenyen is részt vett. Segítőkészsége mind oktatói, mind diáktársai felé, pozitív, barátságos és nyitott személyisége alkalmassá teszi őt a Boros Közösségi-díjra.

Lucza Eszter a 12. b osztály tanulója szorgalmas, okos, aki jó tanulmányi eredménye mellett számos iskolai rendezvényen is szerepelt. Eszter fuvolajátékára minden műsorunk programjában számíthattunk. Közösségi területen nagyon aktív, nemcsak az iskolában, hanem az iskolán kívül is. Számos tábor lebonyolításában vett már részt, segít a tankönyvosztásban, ablakot dekorál, sok területen ott van, és segít.

Pozsár Gréta 12. b osztályos tanuló az osztályt érintő kérdésekben bátran vállalja a véleményét. Nem tudunk olyan iskolai programot mondani a négy év során, ahol ne segített volna az előkészületekben, vagy a megvalósításában. Osztálytársa szerint odadadó, segítőkész, lelkes személyisége alkalmassá teszi a Boros Közösségi-díjra.

Bottyán Blanka a 12. c osztály egyik legaktívabb tagja. Olyan diák, aki vállalt szavalást ünnepségeken, tánc koreográfiai betanítását a társainak, közösségi programok szervezését. Eredményesen táncol, lovagol, osztályfőnökének megbízható segítője.

Ebben a tanévben Szabó Zoltán Ferenc, Szentes város polgármestere, Agócs Lászlóné képviselőasszony, a MetALCOM Zrt., a Hunor Coop Zrt; a Délalföldi Kertészek Szövetkezete; a Gilicze család és az iskolai diákönkormányzat ajánlották fel a díjakat, jutalmakat.

A Boros díjat a következő diákok kapták: Süli Viktória 12. b, Gyuricza Lulu 12. b, Barna Adél 12. c
Közösségi díjat kapta: Lupityka Zsófi 12. a, Bottyán Blanka 12. c

www.szentesimozaik.hu
Hírek|29
Oktatás, tanulmányi hírek|36
Forrás