Ezredszintű alaki szemlét tartottak alakulatunknál szeptember 13-án, kedden. A kiképzési foglalkozást Bozó Tibor vezérőrnagy, az MHP törzsfőnöke, továbbá Antal László dandártábornok, az MHP Kiképzési Csoportfőnökség csoportfőnöke személyesen ellenőrizte.
Az alaki szemlét Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka rendelte el a Magyar Honvédség valamennyi alakulatánál annak érdekében, hogy meggyőződjön az alakulatok személyi állományának és kötelékeinek alaki felkészültségéről.
Az elöljáró fogadását követően az MHP Haderőnemi Szemlélőség (szárazföldi) és a Kiképzési Csoportfőnökség, továbbá az ezred által kijelölt bizottság tagjai megkezdték az ellenőrzést. Először a katonák ápoltságát, öltözetét, felszerelését, fegyverzetének karbantartottságát, a létszámot, szolgálati igazolványok meglétét, annak érvényességét ellenőrizték, majd arról győződtek meg, hogy az állomány ismeri-e szolgálati elöljáróit.
Ezt követően az alegységek raj, szakasz, majd századszinten hajtották végre a meghatározott fegyveres alaki fogásokat, miközben az ellenőrzők, a mozdulatok szabályos, határozott és egységes végrehajtását, illetve az előforduló hibák javítását figyelték.
A szemlét a kötelékek egységes mozgása, a menetdal és a díszmenet zárta.
Az alegységek újbóli sorakoztatását követően Bozó vezérőrnagy méltatta az ezred által végrehajtott alaki foglalkozások sorozatát. „Az összkép egy jó benyomást keltő összkép a műszaki ezred állományáról, hiszen az állomány fegyelmezett, szépen felkészült az alaki szemlére. Az ezred tevékenységét elfogadva az ellenőrző bizottság vezetőjének jelentését, „JÓ”-ra értékelem.” –hangoztatta a vezérőrnagy. Az MHP törzsfőnöke ezek után ismertette Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy parancsát az alakulatot érintő parancsnokváltásról: október elsejétől a műszaki ezred parancsnoki beosztását Seres József alezredestől, megbízott parancsnoktól Csurgó Attila ezredes veszi át.

📷Király Róbert Sándor hadnagy
Forrás

Előző cikkZuboly koncert Szentesen…
Következő cikkRetro DJ-k mesélik……