Antal László ezredes, alakulatunk parancsnoka 2020. december 01-ei hatállyal előléptette zászlóssá Hati Ádám főtörzsőrmestert, új beosztásba történő kinevezéssel egyidejűleg előléptette főtörzsőrmesterré Gyuris Zsolt törzsőrmestert és Udvardi Tibor Dénes törzsőrmestert, valamint 2020. december 02-ai hatállyal előléptette őrvezetővé Képiró Ambrus közkatonát.
Gyuris Zsolt törzsőrmester és Képiró Ambrus közkatona szolgálati elfoglaltságuk miatt nem tudtak megjelenni.

Gratulálunk az előléptetetteknek!
További munkájukhoz sok sikert, erőt és egészséget kívánunk!Forrás