Kezdőlap Könyvtár Szentesen egykor… – 2020. október 28. szerda…

Szentesen egykor… – 2020. október 28. szerda…

31

Szentesi internetes kalendárium – évfordulók napról napra
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
32 éve, 1988. október 28-án „Vadászkürt szól, hajt a hajtó…” címmel vadászati, vadgazdálkodási és környezetvédelmi kiállítás nyílt a Helyőrségi Művelődési Otthonban.
~~~~~
64 éve, 1956. október 28-án megalakult Szentesen a 11 tagú Ideiglenes Forradalmi Bizottság, amelynek elnökévé Hering Béla gimnáziumi tanárt választották. A járási és a városi tanácsnál, valamint a munkahelyeken munkástanácsokat választottak. *** Ugyanezen a napon megalakult a katonatanács is.
~~~~~
72 éve, 1948. október 28-án született Bella János kisebbségi önkormányzati képviselő.
~~~~~
75 éve, 1945. október 28-án Szentesre érkezett Kéthly Anna szakszervezeti vezető, s beszédet mondott a Szociáldemokrata Párt választási nagygyűlésén.
~~~~~
76 éve, 1944. október 28-án az épületek helyreállítása után a város legtöbb iskolájában – a tanyai iskolák kivételével – megkezdődött a tanítás. (Összesen 14 iskolaépületben, 35 tanár vezetésével folyt az oktatás.)
~~~~~
109 éve, 1911. október 28-án Korondon (Erdély) született Lőrincz Márton (1911-1969) birkózó olimpiai bajnok. Az 1934. évi római birkózó EB 1. helyezettje, Szentesen készült fel (dr. Papp László birkózó társaságában) az 1936-os berlini olimpiára, ahol kötöttfogásban légsúlyú olimpiai bajnok lett. Szentes iránti háláját azzal fejezte ki, hogy a győzelemért kapott tölgyfa csemetét a városnak ajánlotta fel. Elhatározását így indokolta a városi képviselő-testülethez intézett levelében: „Hirdesse e tölgyfa Szentes város iránti szeretetemet és legfőképpen azt, hogy bár az ország sok városa megtisztelt ünneplésével, szívemhez mégis ez a nemes város férkőzött legközelebb, amikor fiának fogadott.” (A facsemete ünnepélyes elültetésére 1937. március 29-én került sor a Polgári Leányiskola (ma Petőfi Sándor Ált. Iskola) előtti parkban. Az azóta terebélyes tölgyfa ma is látható, mellette emléktáblával, amely a fent leírtakra utal.)
~~~~~
120 éve, 1900. október 28-án a szentesi munkások népgyűlést tartottak a Kossuth téren. Napirend: 1. Az általános és titkos választójog; 2. Helyzetünk és a sajtó. (Szónokok: Bajczer Imre, Fenyvesi János, Frankl Manó, Huszka Mihály.)
~~~~~
121 éve, 1899. október 28-án megindult Szentesen a Szabad Szó, a Szentesi Szociáldemokrata Párt érdekeit képviselő hetilap. (Felelős szerkesztő Pásztor János, társszerkesztők Árvai Bálint és Békési Imre.) A lapot 1901 júniusától Budapesten szerkesztették, s a Magyarországi Újjászervezett Szociáldemokrata Párt központi közlönye lett. 1945-től a Nemzeti Parasztpárt központi napilapja.
~~~~~
122 éve, 1898. október 28-án a megyeháza közgyűlési termében leleplezték Stammer Sándor (1824-1896) volt szentesi polgármester, majd alispán, királyi tanácsos, a Ferenc József Rend lovagjának olajfestményű portréját, Vastagh György festőművész alkotását. (Ma a Szentesi Levéltárban látható. Kossuth tér. 1.)
~~~~~
126 éve, 1894. október 28-án Balogh János országgyűlési képviselő beszámoló népgyűlést tartott a Kossuth téren.
~~~~~
147 éve, 1873. október 28-án megalakult a Szentesi Lakatos, Késes, Pintér, Fésűs, Szappanos és Kaskötő Ipartársulat. (Tagok száma 19 fő.)
~~~~~
154 éve, 1866. október 28-án született dr. Purjesz János ügyvéd, 1911–1937 között Szentes város tisztiügyésze.
~~~~~
188 éve, 1832. október 28-án született ifj. Zsoldos Ferenc (1832-1905) gyáros, földbirtokos, városi és megyei képviselő, a Szentesi Általános Ipartársulat, a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a szentesi Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola névadója.
~~~~~
270 éve, 1750. október 28-án beiktatták hivatalába az első szentesi római katolikus plébánost, Pruszkay Sámuelt. Ugyanekkor a fölújított templomot másodszor is fölszentelték Szent Anna tiszteletére. Ezzel az aktussal a szentesi plébánia levált a szegvári anyaegyházról, s megkezdte önálló működését. Kezdetét vette az anyakönyvek vezetése is. (Pruszkay Sámuel 1760-ig szolgált városunkban, majd Vácra távozott. Utóda Bodonyi Sándor lett.)

A nap és a hónap más évfordulói Labádi Lajos (1953-2019) munkái nyomán –Forrás