Kezdőlap MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred Magyarország honvédelmi minisztere a Szolgálati Érdemjel ezüst fokozatát adomány…

Magyarország honvédelmi minisztere a Szolgálati Érdemjel ezüst fokozatát adomány…

53


Magyarország honvédelmi minisztere a Szolgálati Érdemjel ezüst fokozatát adományozta Állami Ünnepünk 2020. augusztus 20-a alkalmából Márton Viktor századosnak, a beosztásaiban huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége, valamint szakmai érdemei elismeréséül.

Márton százados katonai pályafutása a szolnoki katonai középiskolában kezdődött, melynek befejezése után egyenes út vezetett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre, ahol a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar biztonságtechnikai mérnök szakán szerzett diplomát. Első tiszti beosztását 2003-ban Szentesen, az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandárnál kapta, mint őrszakasz szakaszparancsnok. Ezt követően a Hídépítő Zászlóalj Törzstámogató Századánál és 2. Hídépítő Századánál szakaszparancsnoki beosztásokat, majd a Helyőrségtámogató Alegységeknél az alakulat őrzés-védelemével kapcsolatos feladatokat látott el. 2007-ben vezényléssel a Hadműveleti Főnökségre került, ahol 2008-ban kinevezték a főnökség beosztott tisztjének. Kétszer vett részt külszolgálaton, 2011-ben Boszniában az MH EUFOR Kontingens 8. váltásában és 2012-ben Afganisztánban az MH Műveleti, Tanácsadó és Összekötő Csoport (OMLT-1) 8. váltásában. 2014-ben 6 hónapra vezényelték az MH Összhaderőnemi Parancsnokságra, ahol a műszaki szakterülettel kapcsolatos feladatokat látott el. 2018-ban az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél elnyerte „Az év tisztje” címet.
Jelenleg megbízással a Hadműveleti Főnökség, főnöki beosztást látja el. Az alakulat hadműveleti feladatainak teljes spektrumával foglalkozik, valamint hazai és nemzetközi fegyverzetellenőrzési feladatokba is bevonható.

Százados Úr! Gratulálunk!

Forrás