Kezdőlap Egyéb Közszolgálati dolgozók elismerése…

Közszolgálati dolgozók elismerése…

138

Az államalapító Szent István és egyben az új kenyér ünnepe alkalmából adják át hagyományosan Szentesen a Közszolgálati érmeket. A bronz plakettel az önkormányzati intézményekben kiemelkedő közszolgálati munkát végző dolgozók teljesítményét ismeri el a város, a munkahelyi vezető ajánlása alapján.
Idén augusztus 19-én délelőtt a Megyeháza KKK dísztermében rendezett ünnepségen 25 dolgozó kapta meg az elismerést.
A helyi közszolgálatban végzett kiemelkedő munkájáért „Kiemelkedő közszolgálati munkájáért” egyszeri elismerésben részesült

Szent István-napja tiszteletére városi elismerésben részesültek:

Almási László Szentes Városellátó Nonprofit kft. kőműves kfit . kőműves munkavállalója 2004 óta. Munkavégzése alapvetően út, híd, járda-fenntartó és kisebb nagyobb építőipari munkákat teljesítő részlegénél folyik. Ő az, aki bármilyen munkával megbízható, akit szó szerint éjjel-nappal lehet hívni, akár egy közúti baleset utáni takarítás, akár egy rendkívüli útlezárás kapcsán. A rendkívül változatos feladatoknak a technikai lehetőségek szabta korlátok között tesz eleget.

***

Andula Éva Szentes Város Hajléktalan Segítő Központjának – gazdasági ügyintézője, aki közel húsz éve dolgozik közalkalmazottként. Széleskörű szakmai ismereteit kitűnően alkalmazza a szociális szférában. A rábízott feladatokat kellő alapossággal igyekszik, mindig időben elvégezni. Nagyon jó munkakapcsolatot ápol a központi gazdasági iroda munkatársaival, ami az intézmény működését jelentősen segíti. Személyét nagy tisztelet övezi az ellátottak részéről.

***

Baranyi Csaba a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit kft. egyik legrégebbi úszómestere. Munkáját pontosan végzi, igen szélsőséges körülmények között. Festő-mázoló szakmájából kifolyólag az üdülőházak, ill. épületek festésénél is kiveszi a részét a munkából, ezzel költséget takarít meg a munkáltatójánál. Előre nem várt eseményeknél mindig lehet rá számítani, amikor helyettesíteni, illetve túlórázni kell. Szakmai tapasztalata alapján rendkívül nagy segítséget nyújtott az utánpótlás úszómester képzések során. Kollégáival jó a kapcsolata, kedves személyiség.

***

Bartyikné Szőke Csilla a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal – Közigazgatási Iroda ügyintézője sokrétű feladatait pontosan, lelkiismeretesen végzi, teherbírása páratlan. Az ügyfelekkel rendkívül empatikus, mivel a felmerülő problémákat a legjobb tudása szerint igyekszik megoldani. A társszervekkel, kollégákkal eredményes kapcsolatokat ápol, ezt munkája során kamatoztatni is tudja. Az új kihívásokat könnyedén kezeli.

***

Becsei Péter a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal – közterületfelügyelője. Munkája során törekszik a legjobb tudása szerint eljárni. Az ügyfelekkel empatikus, a felmerülő problémákat a legjobb tudása szerint igyekszik megoldani. A társszervekkel, kollégákkal eredményes kapcsolatokat ápol, ezt munkája során kamatoztatni is tudja. Az új kihívásokat könnyedén kezeli.

***

Bedéné Horváth Erzsébet a Szentesi Művelődési Központnak takarítója 2006- tól a Móricz Zsigmond Művelődési Házban látja el feladatait. A hosszú évek alatt fáradhatatlan energiájával képviselte az intézményt a rendezvények hatterében. Esténként, hétvégéken és ünnepnapokon is teljes mértékben elvégzi a rábízott feladatokat. Kollégái minden szempontból számíthatnak tapasztalatára, segítőkészségére. Kapcsolata az intézmény összes dolgozójával és a külső partnerekkel is kiváló, mindenki szereti és elismeri munkáját.

***

Berezvainé Kőrösi Edit a Szentes Városi Szolgáltató Kft. – társasházkezelője 1988-tól hosszú éveken át titkárnői 1nunkakörben tevékenykedett, mivel nem ijedt meg az új feladatoktól sem, így lett a társasházak képviseletével foglakozó munkatárs. Az új munkakört gyorsan megtanulta és azóta is lelkiismeretesen végzi. A kollektíva érdekében a saját munkája mellett egyéb feladatokat is ellát. Üzemi Tanács tag, ahol képviseli a dolgozók érdekeit.

***

Brusznyiczky Pálné a Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete takarítója 1993-tól a Rózsavölgyi házban lévő orvosi rendelőkben és a Cserebökényi rendelőben takarító munkakörben dolgozik. Munkáját mindig nagyon precízen, pontosan látta el az elmúlt 27 évben. Lelkiismeret es munkavégzése, megbízhatósága példaértékű.

***

Dancsóné Hlbocsányi Evelin a Városellátó Nonprofit Kft. üzemeltetési csoportvezetője. A fizető parkolási csoportnál kezdte munkáját, majd átkerült a hulladékgazdálkodási részleghez, annak megszűnését követően a köztisztasági csoporthoz. 2020. áprilisától a Városüzemeltetési csoport vezetőjeként a piacüzemeltetési, fizető parkolási, önkormányzati küldeménykézbesítési feladatok irányításáért, szervezéséért felel. Mindezek mellett megtartotta kedvenc munkaterületeit a játszóterekkel és közhasznú, közérdekű munkavégzéssel kapcsolatban. A változó feladatok ellátását kiemelt igyekezettel, gyakran azt meghaladó módon végzi. Dinamikusan terhelhető, nehéz lenne olyan, mások számára nem kívánatos munkával megbízni, melyet ő nem teljesítene.

***

Dékány Erika a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon – szociális munkatársa 2008-tól. Az Otthon beindítása előtt is szerepet vállalt a jövőbeni ellátottak életkörülményeinek és gondozási szükségletének feltérképezésében, a gondozási dokumentáció kidolgozásában. Magas szakmai színvonalon, hivatástudatból, lelkiismeretesen végzi munkáját. Feladatának tekinti az elesetteken, rászorulókon való segítést. Aktívan részt vesz a gondozási csoportok munkájának megszervezésében. Empatikus, segítőkész. Elismerésre méltó a szakmai munkája.

***

Gulyás Gáborné a Szentesi Sportközpont – takarítója 2018-tól. Számos, a takarításon túli munkát is szívesen vállalt, úgymint porta szolgálat, kertészkedés, illetve aktívan részt vesz a gyermektáborok lebonyolításában. Sokoldalúságával ötleteivel segítséget nyújt a felmerülő és megoldásra váró feladatok végrehajtásában, melyet pontosan és körültekintően végez el. Tevékenyen részt vesz a közösségi csapat1nunkában, mellyel hozzájárul a munkatársak közötti jó kapcsolattartáshoz.

***

Kalapácsné Justin Edit Szentes Városi Szolgáltató Kft. – humánpolitikai munkatársa 1988-tól. Munkáját becsületesen önállóan, felelősségteljesen végzi. A Kft. egyedüli bér- és munkaügyi előadója. Nagy figyelmet szentel az egyes feladatok határidejének betartására. Munkatársait mindig meghallgató, támogatást nyújtó kolléga. Az évek során végig fontosnak tartotta a közösség összetartását, a csapatszellem megerősítését, a munkavállalók érdekeit. Mindig szem előtt tartotta a KFT jó hírének megóvását és öregbítését.

***

Kiss Andrea a Szentesi Családsegítő Központ- esetmenedzsere. Munkáját a gyermekjóléti szolgálatnál kezdte, segítette a hozzá forduló gyermekeket, szülőket. Kiemelkedően jó kapcsolatot ápolt az oktatási intézmények dolgozóival. Huzamosabb ideje végzi az intézmény speciális szolgáltatását, a kapcsolattartási ügyeletet. Megszerzett tudását az intézmény által ellátottak érdekében rendszeresen hasznosította. A Családsegítő Központ szakmai csoportjában hosszú idő óta, jó együttműködéssel, elhivatottan és kitartóan dolgozik, illetve az intézmény további célkitűzéseinek megvalósításában aktív szerepet vállal.

***

Kovácsné Gila Erzsébet Szentes Város Gondozási Központja – szakmai vezetője terápiás segítő munkatársa. 2016 óta dolgozik az intézménynél, de ezt megelőzően is aktív segítője volt a szervezetnek. Nemzetközi partnereik esetén segítséget nyújtott a kapcsolattartásban és tolmácsolásban. A IV. Klub szakmai vezetője, de jelentős munkát invesztál a demens ellátás fejlesztésében. Munkáját mindig áthatja a fiatalok bevonása, aktivizálása. Innovatív ötleteit sikerre viszi pl.: Kneipp ösvény kialakítása, újrahasznosított papír tégla készítés. Személyisége, segítő attitűdje példaként szolgál kollégái és a jövő generáció számára is.

***

Kunstár Györgyné Szentesi Központi Óvoda dajkája, 40 éves közalkalmazott1 jogviszonnyal rendelkezik. Munkaköri feladatait mindig kiemelkedően, elhivatottsággal, lelkiismeretesen, szorgalmasan végezte, sok egyéni megbízatást teljesített. Vidám, lendületes munkatársként egyaránt segítette a pályakezdő és a gyakorlott óvodapedagógusok nevelőmunkáját. A gyermekek nevelését, gondozását szeretetteljes odafordulással és elfogadó attitűddel végezte. Kiemelkedő érzékkel fordult a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekek felé.

***

Lajos János Szentes Városellátó Nonprofit kft. magas-mélyépítési részlegvezetője 2013. óta. A részleg napi munkájának irányítása mellett számos önkormányzati érdekkörbe tartozó tervezői munkát végez, amelynek később saját beruházásban kivitelezője, majd üzemeltetője is. Az eseti bejelentések helyszínelése, a szükséges műszaki megoldások kialakítása, egyeztetése mellett ellátja az elektronikus közműegyeztetés feladatát. Több évtizedes tervezői gyakorlatával, lelkiismeretes munkakultúrájával segíti át mind a részlegét mind a Városellátót a munkaerőhiány és technikai korlátok által okozott bukkanókon.

***

Légrádiné Oláh Ilona Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon – gondozója. 2011 óta vesz részt aktívan az Otthon gondozási csoportjának munkájában. Folyamatosan frissíti tudását, képzéseken, tanfolyamokon, személyiségfejlesztő foglalkozásokon, tréningeken vett részt. Munkatársaival törekszik a színvonalas teammunka feltételeinek megteremtésére. Együttérző, megbízható. Az idős emberekkel is jó kapcsolatot ápol. Hozzáállása, szakmai ismerete elismerésre méltó.

***

Miskolczi Mihály Szentesi Sport és Üdülőközpont Nonprofit kft.- gépésze munkáját mindig tudásának maximális kihasználásával végzi, precízen, pontosan határidőre. Új kollégák betanítását is a tőle megszokott alapossággal végzi. Ötleteivel, újításaival segíti a vezetőség munkáját. Munkakörétől eltérő feladatokat is lelkiismeretesen, gyorsan látja el. Mint régi dolgozó tudására, tapasztalatára szinte minden élethelyzetben lehet számítani. A kollégáival a kapcsolata jó.

Nédóné Sebestény Krisztina a Szentes Város Gondozási Központja – terápiás segítője munkáját elsősorban a nappali ellátásban végzi, de rendszeresen segíti a házi gondozók munkáját is. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban hosszú évek óta vállal ügyeletet. A demenciával élő személyek ellátásában, foglalkoztatásában nagyon sok új ötletet épít be a mindennapi ellátásba. A járványhelyzet ideje alatt kimagasló teljesítményt nyújtott az új ellátási struktúra kialakításában.

***

Németné Székely Szilvia Családsegítő központ – óvodai-iskolai szociális segítője munkáját a Családok Átmeneti Otthonában kezdte, részt vett a szolgáltatás kialakításában. A családsegítő központ többi szakterületével és a jelzőrendszeri tagokkal rendszeres és jó együttműködést alakított ki. Hosszú évek óta fő szervezője a Dózsaházban megvalósított gyermek kalandtáboroknak. Az átmeneti gondozási forma, és annak biztosítása volt számára a legfőbb szakmai kihívás, de lassan egy éve már iskolai szociális segítőként támogatja két középiskola és a kollégium diákjait, pedagógusait, és a hozzá forduló szülőket. Partner intézményektől pozitív visszajelzés érkezik munkájával kapcsolatosan. Az új feladatokhoz gyorsan alkalmazkodott, és abban maximálisan igyekezett helytállni. Ambíciózus munkavállalásával hozzájárul a Családsegítő Központ küldetésének, a szolgáltatások magas színvonalú működtetésének biztosításához.

***

Pálinkásné Fülöp Nikoletta Szentes Város Önkormányzat bölcsődéjének kisgyermeknevelője 2011. óta. Csoportjába rendszeresen fogad sajátos nevelési igényű, és hátrányos helyzetű gyermekeket. Magas szakmai színvonalon fejleszti, és a lehetőségekhez képest felzárkóztatja őket. Nagymértékű elhivatottság jellemzi munkáját. Rendszeresen vállal jótékonysági tevékenységeket. A járványveszély ideje alatt elsőként jelentkezett önkéntesnek. Nagy szeretettel fordult az egyedül élő, segítségre szoruló idősek felé.

***

Pásztor Ilona Szentes Városi Könyvtár – könyvtárosa 15 éve, előbb a gyermekkönyvtár munkatársa volt majd 5 éve a felnőtt könyvtár csapatát erősíti. Többféle feladatkörben is kipróbálhatta magát, nagy szakértelemmel végzi a beszerzett könyvek feldolgozását, a könyvtári adatbázis építését. Munkájában mindig lelkiismeretes és precíz. Az olvasók mindig bizalommal fordulhatnak hozzá kérdéseikkel, kéréseikkel.

***

Pótári József Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal – gondnoka, közbiztonsági referense 2010-től Munkájára mind munkaidőben, mind munkaidőn túl egyaránt lehet számítani. A feladatait gyorsan és hatékonyan látja el. Munkavégzése során a takarékossági szempontok figyelembevételével igyekszik eljárni, megtalálva a lehetőségek közül a legjobb megoldást. A tőle telhető maximális segítséget igyekszik megadni minden hozzáfordulónak. A munkatársaival, és az intézmények munkatársaival nagyon jó a kapcsolata.

***

Pető Józsefné Szentesi Felsőpárti Óvoda – óvodatitkára 1998. óta. Munkáját tudatosság, precizitás, nagyfokú hivatásszeretet jellemzi. Nagyon jó kapcsolatot épített ki munkatársaival és a szülőkkel. A vezetői munkában nélkülözhetetlen a szakértelme, munkája. Nagy gondot fordít a munkájához szükséges pontos információk begyűjtésére. Határidőket pontosan betartja, pontos és igényes adminisztrációt ad ki a keze közül. Nagyon jó a kapcsolata a társszervek munkatársaival.

***

Sipos Judit Szentes Városellátó Nonprofit kft. – parkgondozó brigádvezető. 2014-ben a parkfenntartási részlegnél kezdett, mint szakképzett kertész, parkgondozó. A gyermekvállalást követően, mint brigádvezető tért vissza, a jelentősen átalakult munkatársi környezetbe. Beosztása miatt a munkatársaival való kapcsolatát erőn felül próbálja összhangba hozni a munkáltatói elvárásokkal. Ennek ellenére, vagy éppen ezért munkatársaival, feletteseivel a kapcsolata jó.

www.szentesimozaik.hu
Hírek|29
Forrás