Kezdőlap Egyéb Rendelet a húsvéti ünnepre (FIGYELMESEN OLVASSA EL!)…

Rendelet a húsvéti ünnepre (FIGYELMESEN OLVASSA EL!)…

84

Az ünnepi készülődés és a húsvét megtervezésében vegyük figyelembe azt a polgármesteri rendeletet, amely ma 2020. április 10.-én 12 órakor lép életebe és 2020. április 13. 24.00 órakor veszti hatályát.

A polgármesteri rendelet teljes szövege:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (Ill. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv 46. § (4) bekezdésében, továbbá a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.09.) Korm. rendelet 3.§-ában foglalt rendelkezések alapján eljárva Szentes város polgármestereként a következő rendeletet alkotom:

1.§
( 1) Szentes város közigazgatási területén megtiltom a csoportos összejövetelek szervezését, megtartását, lebonyolítását. Bárminemű csoportosulás maximum létszáma 3 fő lehet. Ez alól kivétel az egy háztartásban élő személyek együttléte, illetve munkavégzéshez köthető tevékenységek.
(2) A tiltás vonatkozik csoportos sport- és kulturális tevékenységekre, egyéb, nem egy háztartásban élő személyek utcai csoportosulására.

2.§
(1) Az ez évi húsvéti időszakban Szentes városába látogató szentesi állandó lakcímmel és tartózkodási hellyel nem rendelkező vendégekkel kapcsolatban kötelezem a szállásadót, vendéglátót, hogy saját kezűleg állítson ki igazolást arról, hogy ebben az időszakban lakóhelyén vendégül látta, elszállásolta a szentesi lakcímmel, illetve tartózkodási hellyel nem rendelkező személyeket.
(2) Az igazolásnak tartalmaznia kell a szállásadó, vendéglátó pontos adatait (név, cím, telefonszám), amely alapján a Rendőrség ellenőrizni tudja az igazolás valódiságát.

3.§
( 1) Boltok, elárusítóhelyek, áruházak tekintetében kötelezek minden elárusítóhelyet, vállalkozást, hogy Szentes város lakossága és az eladók biztonsága érdekében a boltjaikban dolgozó személyzetnek szájmaszkot és gumikesztyűt biztosítson, amit a nyitvatartási idő alatt használni kötelesek. Amennyiben az üzlet, az elárusítóhely üzemeltetője szájmaszkot nem tud biztosítani, 2020. április 10. napján 13.00 órától 2020. április 11. napján 18.00 óráig igényelheti korlátozott számban a 06-30/203-1419-es telefonszámon.
(2) Kötelezem az (1) bekezdésben felsoroltakat, hogy üzleteikben, elárusítóhelyeiken, vállalkozásaiban m2 arányosan korlátozza a belépők számát. A belépő személyek megengedett létszáma 5 m2-enként maximum 1 fő. Ennek betartására az üzemeltető a felelős. Ezentúl gondoskodni köteles az üzemeltető a bevásárlókocsik, bevásárlókosarak és a bejárati ajtók kilincseinek (automata ajtók kivételével) óránkénti fertőtlenítéséről.

4.§
Ezen rendelet előírásainak betartását a Rendőrség, a Polgárőrség és a Közterület-felügyelet jogosult ellenőrizni.

5.§
Ez a rendelet 2020. április 10. napján 12.00 órakor lép hatályba és 2020. április 13. 24.00 órakor hatályát veszti.
Szabó Zoltán Ferenc

Záradék: Megalkotta Szentes város polgármestere 2020. április 10. napján.
Kihirdetve: 2020. április 10. napján 11.00 órakor
Hatályba lép: 2020. április 10. napján 12.00 órakor

http://www.szentes.hu/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=1641

www.szentesimozaik.hu
Önkormányzati hírek|30
Hírek|29
Forrás