2020. március 30-án tartotta következő ülését a szentesi képviselő-testület.

Az alábbi napirendi pontokat tárgyalták meg a képviselők:
1. Szociális intézményi térítési díjak áttekintése
2. Háziorvosi praxis önkormányzati tulajdonba kerülése
3. A Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete magasabb vezetői pályázatát véleményező bizottság létrehozása
4. Ingatlan értékesítése 0688-9 és 0688-10 hrsz, a 146-2019 (IX.05.) számú Kt. határozat módosítása
5. A Koszta József Múzeum alapító okiratának módosítása
6. Szentes belterület 4132-1 hrsz-ú ingatlan elővásárlási joga

video