Kezdőlap Hírek Elfogadták a 2020-as városi költségvetést (meghallgatható a teljes ülés)…

Elfogadták a 2020-as városi költségvetést (meghallgatható a teljes ülés)…

119

2020. február 28-án tartotta soron következő ülését a szentesi képviselő-testület. Az alábbi tervezett napirendi pontokat tárgyalták meg a város vezetői:

2. Interpelációs válaszok
3. Szentes Városért Közalapítvány kuratóriumi tagsága, az elnök kijelölése
4. Felügyelő bizottsági tagok megválasztása (zárt)
5. A Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nkft ügyvezető megbízása
6. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
7. Szentes Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
8. A 2020-2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok feltételeinek és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
9. Javaslat a 3-2019.(III.14.) rendelet módosítására
10. Szentes külterület 01350-7 hrsz. ingatlanrész állami tulajdonba adása
11. Önkormányzati tulajdonú részvények értékesítése
12. A Szentes Városi Könyvtár gyermekkönyvtára felújításának támogatása
13. A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
14. Éves cafetéria keretösszeg jóváhagyása Szentes város polgármestere részére
15. 2020. évi közbeszerzési terv
16. Beszámoló a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről
17. Szentes, belretület 4182 hrsz-ú ingatlan felajánlása (zárt)
18. Vagyonkezelési szerződés módosítás a Szentes Városellátó Nonprofit Kft-vel
19. LEADER pályázat benyújtása közösségi rendezvények szervezésének támogatására
20. Szentesi Élet Kft. 2020.évi üzleti terve

Hanganyag linkje: https://www.szentesimozaik.hu/2020/02/28/elfogadtak-a-2020-as-varosi-koltsegvetest/

www.szentesimozaik.hu
Hírek|29
Forrás