Felderítő kiképzésnek adott helyet november végén a szervezetszerű és nem szervezetszerű felderítő katonák részére alakulatunk.
Az egyhetes kiképzés elméleti foglalkozásokkal kezdődött, ahol a katonák az utak és menetvonalak műszaki felderítésének alapvető ismereteit sajátították el, továbbá az egyéni és kollektív vegyivédelmi eszközökkel, valamint a különböző atom, biológiai, vegyi hatások kimutatására alkalmas eszközök kezelésével ismerkedtek meg. A hét második felében az aknák típusairól megtartott előadás után a hagyományos és szórt aknamezők felderítési, továbbá a talált aknák megjelölésének módjait gyakorolták be. A felderítő tevékenység kis létszámú csoportokban zajlik, ezért elengedhetetlen, hogy a katonák járatosak legyenek elsősegélynyújtásban is. Ennek érdekében ön- és kölcsönös segélynyújtás foglalkozáson is részt vettek, ahol például egy robbanás okozta sérülés ellátására vagy egy aknamezőn sérült személy kimentésére kaptak szakmai iránymutatást. A felderítő rajok a tanfolyam végén az addig tanult ismereteikről gyakorlatban adtak számot egy járőrfeladat végrehajtása során.Forrás