Kezdőlap Hírek Megújultak az I. világháborús hadisírok…

Megújultak az I. világháborús hadisírok…

107

2019. október 29-én a szentesi ortodox temetőben található megújult első világháborús hadisírokat (104 db) adták át az emlékezőknek.

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2016-ban az I. világháború centenáriumához kapcsolódóan pályázatokat írt ki a Magyarországon temetkezési helyeken található I. világháborús hadisírok és emlékművek rendbetételére, felújítására, helyreállítására.

A fenti pályázati felhívások alapján Szentes Város Önkormányzata két pályázatot nyújtott be a város nem katolikus felekezetű temetőiben lévő I. világháborús hadisírok felújítására.

A két pályázat keretében elnyert összesen 16.044.007,- Ft összegű támogatás felhasználásával a város 6 temetőjében kerülhetett sor I. világháborús hadisírok, illetve emlékmű felújítására.

Az ünnepségen az alábbi gondolatokkal köszöntötte az emlékezőket Szabó Zoltán Ferenc Szentes város polgármestere:

– „Édes és dicső a hazáért meghalni” – mondták a régi rómaiak. Mégis most, amikor megállunk hősi halottaink sírjainál és az I. világháborúban elesett honfitársainkra emlékezünk, nem édes mivoltát, hanem szomorúságát és keserűségét érzünk.
– Eljöttünk ide, hogy a kegyelet virágjaival emlékezzünk mindazokra, akik hátra hagytak édesanyát, feleséget, akik soha többé nem láthatták gyermekeiket, akik szülőföldjüktől távol, de szülőföldjükért, a hazájukért áldozták a fel a legtöbbet, amit a lehetett, az életüket adták érte.
– Felújított sírok mellett állunk. Látjuk a földet, a követ, a hantot, mely eltakar, de ha csendben magunkba nézünk, akkor látjuk azt a múltat is, amely hősi halottaink számára nem adatott meg. Elmentek és nem tértek haza. Nem foglalkozhattak többé a kerttel, nem etették a jószágot, nem komázhattak a szomszéddal és soha többé nem ölelhették meg a családjukat. Egy tábori levél vagy annyi sem maradt utánuk.
– Engedjék meg, hogy Szentes Város Önkormányzata és a magam nevében is köszönetet mondjak azért az összefogásért, amelynek eredményeként a mai napon méltó kegyelettel emlékezhetünk elhunytainkra.
– Köszönöm, hogy a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai segítségünkre voltak a megvalósításban, köszönöm Helyettes – államtitkár úrnak és Kormánybiztos asszonynak, hogy annyira fontosnak érezte hőseink emlékének ápolását, hogy személyesen megtiszteltek bennünket.
– Köszönöm az érintett egyházak illetékeseinek, a korábbi Képviselő – testületnek, hogy támogatták a pályázaton való részvételt és azoknak a munkatársaknak is szeretném megköszönni a tevékenységét, akik a pályázat elkészítésében, illetve a felújítási munkák kivitelezésében részt vettek. Külön köszönöm Baranyi László aranykoszorús kőfaragó mester munkáját, valamint Móra József képviselőtársamnak, hogy koordinálta a folyamatot és a mai napot.
– Elmondhatjuk, hogy az összefogás eredményeként Szentes jelentős számú I. világháborús hadisírja megújulhatott. A hadisírok felújításának megvalósulása elősegítheti a lakosság helyi kötődésének erősödését és továbbra is ébren tarthatja az I. világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet, és ez által – a pályázat kiírójának céljával találkozva – hozzájárul a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez.
Beszédet mondott Erdélyi Lajos HM humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár és Dr. Juhász Tünde kormánymegbizott.
Végezetül az egyházak képviselői áldották és szentelték meg a megújult sírkertet, majd az emlékezés virágait helyezték el valamennyi hadisírhoz.

www.szentesimozaik.hu
Hírek|29
Önkormányzati hírek|30
Forrás