Kezdőlap MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred Az Aradon kivégzett tizenhárom vértanúról, valamint ugyanazon a napon kivégzett …

Az Aradon kivégzett tizenhárom vértanúról, valamint ugyanazon a napon kivégzett …

119

Az Aradon kivégzett tizenhárom vértanúról, valamint ugyanazon a napon kivégzett gróf Batthyány Lajosról, Magyarország első független, felelős kormányának miniszterelnökéről emlékeztek meg a MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél.
A megemlékezés Korsós Sándor főtörzsőrmester ünnepi gondolataival kezdődött. „Egyetlen „bűnük” volt, hogy az ország alkotmányára tett esküjükhöz híven mindvégig – halálig – kitartottak a magyar szabadságharc ügye mellett” – mondta. „Haláluk napja 2001-óta nemzeti gyásznap Magyarországon. Nemzedékünknek kitüntetett kötelessége a vértanú tábornokokra való kegyeletes emlékezés, kiknek neve mindörökre arany betűkkel íródott be történelmünk legfényesebb lapjaira, és amelyet minden generációnak ismernie kell, amíg magyar él e földön” – emelte ki a főtörzsőrmester.
A rendezvény befejező részében Bartók Gábor alezredes és Bernátsky László törzszászlós az ezred nevében, Baráth Mária és Ráfael Péterné honvédelmi alkalmazottak a HODOSZ nevében koszorúkat, a logisztikai század katonái pedig mécseseket helyeztek el a laktanya névadója, Damjanich János szobra előtt.Forrás