Kezdőlap MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred Hazánk legősibb nemzeti ünnepe – Augusztus 20….

Hazánk legősibb nemzeti ünnepe – Augusztus 20….

63

Szent István király emléke előtt tisztelegtek augusztus 16-án a műszaki ezred katonái az államalapítás ünnepének alkalmából megtartott állománygyűlésen. A csapatzászló és az elöljáró fogadását követően az államalapítás jelentőségét ünnepi beszédében Farkas László Róbert, a szentesi Koszta József Múzeum igazgatója méltatta. Hangsúlyozta, hogy „Szent István neve forrt össze a legszorosabban a magyarsággal és egyszersmind a magyarok európaiságával. Az ő nevének szinonimája a szentkirály, ő volt falvak százaiban a templomcím, a település névadója. Ő az örök hivatkozási alap, minden cselekedet viszonyítási pontja, ő a Nagy Kezdet, az országalkotó, az államszervező. Ő a valaha élt legnagyobb magyar államférfiú.” A beszédet követően Fehér Csaba tábori lelkész, őrnagy ünnepélyesen megáldotta, Seres József alezredes ezred-parancsnokhelyettes pedig megszegte a nemzeti színű szalaggal átkötött új kenyeret. Az ünnepség elismerések átadásával és előléptetésekkel folytatódott, majd a Szózattal és a csapatzászló kivitelével ért véget.
Magyarország Köztársasági Elnöke a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta Antal László ezredesnek; Magyarország Honvédelmi Minisztere a Magyar Honvédség kötelékében, beosztásaiban huzamos időn át végzett, kiemelkedő munkája, szakterületen végzett eredményes tevékenysége elismeréséül a Szolgálati Érdemjel Ezüst fokozatát adományozta Polereczki László zászlósnak és a Szolgálati Érdemjel Bronz fokozatát Pesti István főhadnagynak, akik az elismerést a központilag megrendezett ünnepségen vették át.

A Magyar Honvédség parancsnoka a Magyar Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül a Tiszti Szolgálati Jel III. fokozatát adományozta 10 év után Hidas József főhadnagynak és Antali Imre hadnagynak; az Altiszti-Legénységi Szolgálati Jel II. fokozatát adományozta 20 év után Bartókné Halász Éva zászlósnak. Az Altiszti-Legénységi Szolgálati Jel III. fokozatát 10 év után Korsós Sándor főtörzsőrmester, Balogh Éva törzsőrmester, Fekete Gábor, Fülöp József, Gödő Zoltán, Kádár László és Rostás Mátyás szakaszvezetők vehették át,
A Honvédségért Oklevelet adományozta 10 év után Gyevi-Szabó Zsanett tanácsosnak és Tarjányiné Herczeg Krisztina honvédelmi alkalmazottnak.

A Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred parancsnoka elöljáró parancsnokai javaslatára, beosztásukban huzamos időn át végzett kiemelkedő munkájuk elismeréséül, BRONZ CSAPATÉRMET adományozott Varga Tamás főhadnagynak, Dr. Kónya Lívia Hilda hadnagynak, Kiss-Jakab Zoltán zászlósnak és Gyuris Zsolt törzsőrmesterek valamint KÖNYVET Nagy Mihály Zsolt hadnagynak.
Gugyin Gergely Gábor és Morvai-Szabó András főtörzsőrmesterek, Csurgó Gyöngyi törzsőrmester, Barta Roland és Nagy Anita Ilona őrmesterek, Szénásiné Koncz Éva szakaszvezető, Oláh Miklós, és Páger Aladár őrvezetők, valamint Szabó-Bozó Attila honvédelmi alkalmazott EMLÉKLAPOT vehetett át.

Antal László ezredes előléptette főhadnaggyá Török Gergő Ferenc hadnagyot továbbá zászlóssá Gyukics Vince, Hideg Orsika, Oláh Róbert és Szopori Tibor főtörzsőrmestereket.

Gratulálunk az elismerésben részelüknek és az előléptetetteknek!
További munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget kívánnak!
Forrás