Kezdőlap MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred Előléptetések…

Előléptetések…

52

2019. április elsejével az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred Helyőrségtámogató alegységek és más, századszintű szervezeti elemekből kiváltak a logisztikai alegységek, melyekből megalakult a Logisztikai Század. Az állománytábla módosítás miatt az alakulat parancsnoka 2019. április 01. hatállyal kinevezte Jónás Nikoletta törzsőrmestert a Logisztikai alegységek, Logisztikai Század, beosztott altiszt beosztásba, ezzel egyidejűleg előléptette főtörzsőrmesterré.
Tóth István törzsőrmestert kinevezte a Helyőrségtámogató alegységek, Helyőrségtámogató Parancsnokság, Műszaki Vizsgaállomás, beosztott altiszt beosztásba, mellyel egyidejűleg előléptette főtörzsőrmesterré.
Valamint szakaszvezetővé léptette elő Bori Róbert tizedest.
Az előléptetéseket személyügyi parancsok ismertetése után Antal László ezredes, ezredparancsnok alegységsorakozón személyesen adta át.
Gratulálunk!
Forrás