Vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc hadnagy vagy ahogy a Ludovika akadémia évfolyamtársai hívták “Cini”.

Az 1. felderítő zászlóalj harckocsi században szolgáló 1944. augusztus 20-án, a Ludovikán hadnaggyá avatott páncélos tiszt, egy ősi Veszprém megyei nemesi származású fiatal tiszt, akinek az édesapja Vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredes (Horthy Miklós kormányzó által alapított Vitézi Rend harmadik főkapitánya,1938-1943 között a Ludovika parancsnoka. A Donnál a pécsi IV. hadtestet, majd 1943-tól a debreceni VI. hadtestet vezette. 1944 nyarán a Tatár-hágót védte a Kárpátokban, a szovjet fronton. 1944. október 13-ától vezérezredes, a Budapest hídfő parancsnoka). 1944. október elején érkezett a Szentes város és a katonai szempontból stratégiailag fontos szentesi hídfő védelmébe létrehozott majdnem 30 kilométer hosszú védelmi körlet védelmére.
1944. október 08.-án vasárnap reggel az 1. honvéd páncélos hadosztály felderítés céljából Szentesről Szarvas felé kirendelte egy gépesített osztag élén, hogy az előretörő szovjet csapatok helyzetéről információt kapjanak. A felderítés közben a Veker-ér túlpartján szovjet páncélos előőrsbe botlottak és páncélosuk találat következtében mozgásképtelenné vált. A hadnagy úr parancsnoki felelősség ékes bizonyítékaként a szovjet páncéltörő tüzérek által kilőtt füstölgő harcjármű elhagyása után egy szál pisztollyal és kézigránátjai segítségével védte és biztosította a beosztottjai visszavonulását a szentesi hídfő irányába. Halálát egy becsapódó aknagránát okozta. A közelben lévő tanya tulajdonosa Virág Bálint temette el azon a helyen, ahol az aznap húsz éves hősi halált halt hadnagy életét vesztette.

A szentesi temetőben lombos fák nyugalmában karddal díszített sírhelye található.

Vakmerő haditette és önfeláldozás méltán mutatja a magyar honvédek hősies helytállását.

További érdekesség és egybeesés a történtekkel:

Számvéber Norbert

Páncélosok a Tiszántúlon

Az alföldi páncéloscsata 1944 októberében

Időjárás jelentés:

3. csatanap: 1944. október 8. vasárnap
(Időjárás: derült, napos, 20 Celsius-fok, az utak szárazak, általában járhatók.)
Forrás

Előző cikkHarc a szentesi hídfőért 1944 októberében….
Következő cikkIgen! Ma is nyitva vagyunk! Változatos programokkal (filmvetítés, varrogatás, ce…