Kezdőlap MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred Törzstanulónap Badacsonylábdihegyen…

Törzstanulónap Badacsonylábdihegyen…

70

Az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél a vezető szervek szakmai műveltségének szinten tartása, valamint ismereteik bővítése céljából kihelyezett törzstanulónapot (parancsnoki 1-es, 2-es csoportfoglalkozás) tartottak.
A felkészítés célja az volt, hogy alakulatszinten feldolgozzák az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoki 1-es, 2-es foglalkozáson elhangzottakat, melynek helyszínéül az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred kezelésében lévő 1. számú Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központot, azaz a Badacsonylábdihegyen található honvédüdülőt választották.
A kétnapos foglalkozás keretében megtekintették Pákozdon a Katonai Emlékparkot, mely Magyarország egyik nemzeti emlékhelye és azzal a céllal jött létre, hogy nemzetünk hadtörténelmének 1848- tól napjainkig terjedő időszakát bemutassa.
A csoport ezt követően ellátogatott az MH Pápa Bázisrepülőtérre, ahol Gangler László ezredes, parancsnok alakulatbemutatója után alkalmuk nyílt közelebbről megismerni a bázison folyó szakmai tevékenységet, továbbá a Nehéz Légiszállító Ezred (Heavy Airlift Wing- HAW) és a NATO Légiszállítást Irányító Ügynökség (NATO Airlift Management Agency NAMA) munkáját is.
A következő napon az elméleti foglalkozásokat vendégelőadók tartották. Czeglédi Mihály őrnagy, az MH ÖHP hadműveleti tisztje a hadműveleti felvonulás tervezéséről és végrehajtásáról, ezen belül pedig a Saber Guardian 2017 gyakorlattal kapcsolatos csapatmozgásokról beszélt. Halkovics Ádám főhadnagy, a NATO Force Integracion Unit J4 tisztje előadást tartott az NFIU küldetéséről, az erők és eszközök átcsoportosításának műszaki vonatkozásáról, valamint a Befogadó Nemzeti Támogatás műszaki szakfeladatairól.
A műszaki ezred vezetése fontosnak tartja, hogy a vezető beosztású katonái folyamatosan bővítsék szakmai ismereteiket, lehetőséget nyújtva a különböző alegységek és főnökségek közötti csapatmunka összehangolására, melyhez nagymértékben hozzájárulnak a rendszeresen megtartott, színes előadásokkal dúsított törzstanulónapok.
Forrás