Kezdőlap Egyéb Drámajáték gyakorlatok…

Drámajáték gyakorlatok…

56

http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2016/2/dramaj.htm

A Klauzál utcai Nyolcszín Virág Óvodában 2014. szeptemberétől működik a Drámajáték Szakmai Munkaközösség, melynek vezetője Tornyi-Molnárné Gál Tímea óvó néni, drámajáték vezető.

A munkaközösség sikerességét misem bizonyítja jobban, minthogy a Központi Körzet tagóvodáiból magas létszámmal vesznek részt az óvodapedagógusok a foglalkozásokon.

A munkaközösség célja:
– A mindennapi nevelő munka színesítése, szakmai megújulás.
– Játékos, újszerű módszer megismerése, kipróbálása.
– A munkaközösségi foglalkozások során csoport kohézió erősítése.
– Innovatív, befogadó munkaközösség kialakítása.

A munkaközösség feladata:
– Az óvodás gyermek komplex személyiség fejlesztése.
– A különböző óvodai tevékenységi formákban megvalósítható drámajátékok alkalmazása.
– A drámajáték alkalmazása során a gyermekek érzelmi intelligenciájának, szociális képességeinek erősítése, valamint a kognitív funkció és kommunikációs képesség fejlesztése.
– A szakmai munkaközösség formálása a drámajáték eszközeivel, módszereivel.
Forrás