Kezdőlap Könyvtár Szeret böngészni?…

Szeret böngészni?…

45

http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2015/9/150-ev.htm
Másfél évszázad Gimnáziumi Értesítői digitalizálva az 1865-ös elsőtől a 2000-es utolsóig

Városunk gimnáziuma 2009-ben ünnepelte alapításának 150 éves évfordulóját, ám az idei évhez is kapcsolódik egy hasonlóan szép kerek évforduló. 1865-ben, épp másfél évszázada jelent meg első ízben a Szentesi Református Gymnasium Értesítője Csukás Benjamin igazgatótanár szerkesztésében.

Ettől fogva 1948-ig minden igazgató minden tanév végén kiadta az Értesítőt, majd 1939-től az Évkönyvet. Ebben a két világháború sem jelentett akadályt – sem az első, amikor dr. Szőke József igazgató is frontszolgálatot teljesített, de a második sem, amikor az épületben német hadikórház működött..

A kötetekben megjelennek az év fontosabb eseményei, az iskola tárgyi-személyi gyarapodása, a tudós tanárok értekezései, megemlékezések az elhunytakról, és végül részletes kimutatások a tantárgyi felosztástól egészen az egyes tanulók érdemsoráig.

A 83 kötetből álló sor szinte teljesnek mondható, mindössze 5 kötetet nem sikerül egyelőre fellelni.

A digitalizálást és a közzétételt a Városi Könyvtár munkatársai végezték, önkéntesek bevonásával.
Forrás