Kezdőlap Egyéb Közszolgálati dolgozók elismerése Szentesen…

Közszolgálati dolgozók elismerése Szentesen…

74

http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2015/8/koz.htm

Az államalapító Szent István és egyben az új kenyér ünnepe alkalmából adják át hagyományosan Szentesen a Közszolgálati érmeket. A bronz plakettel az önkormányzati intézményekben kiemelkedő közszolgálati munkát végző dolgozók teljesítményét ismeri el a város, a munkahelyi vezető ajánlása alapján.

Idén augusztus 19-én délelőtt a Városháza konferenciatermében délelőtt rendezett ünnepségen 12 dolgozó kapta meg az elismerést, egy pedagógus pedig ez alkalommal vehetett át szolgálati emlékérmet.

Az ünnepségen azokat részesítették elismerésben, akik hosszú éveken keresztül szívesen vállaltak plusz munkát és azt pontosan, precízen végezték el. A közszolgálati területen dolgozók plakettet és pénzbeli juttatást vehettek át kimagasló tevékenységükért Szirbik Imre polgármestertől.

Szent István-napja tiszteletére városi elismerésben részesültek:

– Csernák Imréné a Városi Intézmények Gazdasági Irodájának gazdasági előadója. 17 éve dolgozik ebben a munkakörben, feladata a VIGI és a Hajléktalan Segítő Központ személyzeti anyagával kapcsolatos ügyintézés és a Gazdasági Iroda készletnyilvántartásának vezetése. Munkáját mindig jól, lelkiismeretesen látja el. A reá bízott feladatokat a legjobb tudása szerint végzi. Munkatársaival jó kapcsolatot alakított ki.

– Fábián Zoltán a Sportközpont gondnoka 2011 óta. Festő-mázoló szakképesítésével és egyéb területen szerzett szakmai felkészültségével, ötleteivel, nem a munkakörébe tartozó, az intézménynél felmerülő problémák, javítási-helyreállítási munkák megoldásában is számíthatnak segítségére. Munkáját pontosan, körültekintően végzi. Neki köszönhető a Sportcsarnok tetőzetének csiszolása, alapozása, újrafestése. Munkatársai minden területen számíthatnak rá. Tevékenyen részt vesz a közösségi csapatmunkában.

– Hajdúné Bánfi Ilona 2013 óta a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájának ügyintézője. Előtte 1996-tól dolgozott eredményesen Szentes Város Önkormányzatánál szintén pénzügyi területen. Az elmúlt időszakban végrehajtott átfogó számviteli változásokat odaadó, lelkiismeretes, munkaidőt nem ismerő módon kezelte, és tette lehetővé, hogy az Önkormányzat, a Hivatal teljesíthesse a jogszabályokban előírt kötelezettségeit.

– Homoki-Szabó Edvárd a Szentesi Családsegítő Központ családgondozója. Több mint tíz éve dolgozik a Családok, később a Gyermekek Átmeneti Otthonában. Megnyerő személyiségével a kollektívába könnyen és gyorsan beilleszkedett, az ellátottak mindig bizalommal fordulnak hozzá. Központi szerepet tölt be a helyi gyermekvédelem prevenciós programjainak megszervezésében, lebonyolításában. Rendszeres résztvevője a szigligeti tábornak és szervezője a Szentesen zajló nyári kalandtáboroknak. Évek óta vállalt feladatként végzi a gyermekek iskolai tanulmányainak segítését, korrepetálását kisiskolás kortól egészen érettségire történő felkészítésig.

– Mihály Gáborné 2002 óta a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon dolgozója. 2008-ban diplomás ápolói végzettséget szerzett, mellyel az Otthon vezető ápolója lett. Döntő szerepe volt az intézmény ápolási-gondozási feladatainak kialakításában, a dolgozók betanításában. A kezdetektől időt, energiát nem kímélve, szorgalmasan, precízen végzi szakmai feladatait. Mosolygós, halk szavát, gondoskodó természetét az idősek nagyon szeretik. A hozzátartozókkal is kitűnő, bizalmi kapcsolatot alakított ki. Napi feladatai mellett aktívan részt vesz az intézmény rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában.

– Oláh Imréné közel két évtizede a Gondozási Központ élelmezésvezetője. Munkáját pontosan, elhivatottan és nagy toleranciával végzi. Az ellátottakkal jó kapcsolatot alakított ki, munkatársaival kompromisszum kész. Munkáját nagyfokú empátia, nagy munkabírás és hatékony problémamegoldás jellemzi.

– Pap Anikó a Központi Gyermekélelmezési Konyha szakácsa. 1996-ban konyhai kisegítőként kezdett. A konyhai munkavégzés munkafázisait végigjárta, közben képezte magát, 2000-ben szakács szakképesítést szerzett, majd ez évben diétás szakács vizsgát tett. Munkáját precizitás és szakmai hozzáértés jellemzi.

– Pete Lajosné a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon ápolója 2008 óta, de előtte is az önkormányzat intézményeiben dolgozott. Az új Otthon elindításában döntő szerepet vállalt, hiszen egyrészt ismerte az átmeneti ellátásból átkerülő ellátottakat, valamint több évtizedes tapasztalata nagy segítséget jelentett az új dolgozók betanításában.

Határozott személyisége, jó humora és pozitív életszemlélete miatt a lakók és kollégák is nagyon szeretik, tisztelik. Önálló, precíz munkavégzése példa értékű a többi kolléga számára.

– Szigeti Miklós 2005-től a Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi iroda vezetője, majd 2013. július 01-től a Közös Önkormányzati Hivatal pályázatírója. Munkájára maximálisan lehet számítani. A feladatait precízen, nagy körültekintéssel látja el. A hozzáfordulóknak a tőle telhető legnagyobb segítséget nyújtja. A munkatársaival, képviselőkkel és az intézmények munkatársaival nagyon jó a kapcsolata.

– Dr. Tabajdi Ágnes a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájának vezetője. 2006. március 01-től előbb gyámügyi ügyintézőként, majd a hivatal jogtanácsosaként tevékenykedett. 2010. január 01-től látja el kimagasló színvonalon az irodavezetői feladatokat. A mindennapi munkában megnyilvánuló kiváló szakmai felkészültségének, alaposságának köszönhetően már két országgyűlési képviselői és helyhatósági választási sorozat, az új és folyamatosan változó jogszabályi előírásoknak megfelelően, rendben lezajlott.

Vezetői munkájában együttműködő, a hivatali munkatársak bizalommal fordulhatnak hozzá gondjaikkal, szakmai problémáikkal.

– Varga Krisztina 1992-től a Bölcsőde kisgyermek nevelője. Munkáját pontosan, felelősségteljesen végzi. Nagy szeretettel és türelemmel fordul a reá bízott gyermekek felé. Nagy szakmai felkészültséggel és sok évi tapasztalattal rendelkezik. Legjobb képességei szerint építi fel nevelő munkáját, a gyermekek optimális és harmonikus fejlődése érdekében. Munkatársaival mindig kedves és segítőkész.

– Varróné Szabó Ildikó 2013. júliusa óta a Művelődési Központ igazgatója. 1985-től először népművelőként, majd igazgatóhelyettesként tevékenykedett. Munkáját a kezdetektől pontosan, precízen, lelkiismeretesen végzi, amivel hozzájárult ahhoz, hogy az intézmény szakmai tevékenysége mindig a lehetőségekhez képest a legszínvonalasabb lehessen. Igazgatóként új szakmai programok beindítása fűződik személyéhez úgy, mint a Nyári Szabadtéri Színház, Pódiumbérlet sorozat, stb. Türelmes és segítőkész, munkatársaival lojális. Az intézményben működő körökkel, társadalmi szervezetekkel és a külső partnerekkel is kiváló a kapcsolata, elismerik munkáját.

Pedagógus Szolgálati Emlékérem miniszteri elismerésben részesült:

– Mihály Ferencné a Kiss Bálint Református Általános Iskola tanára. 1976-ban óvónői diplomát szerzett, majd a tanítói diploma megszerzése után, 1990-től technika szakos tanítóként nyugdíjazásáig a Kossuth téri Általános Iskolában végezte a reá bízott feladatokat. 2006-ban Gyermek-, ifjúság- és családvédelem pedagógiai szakvizsgát szerzett.

Igényes, szakmailag jól felkészült pedagógus. Kreatív, innovatív személyiség. Megszámlálhatatlan továbbképzésen, tanfolyamon vett részt. A technika tantárgyat maximális szaktudással, érdeklődéssel és odaadással tanította. Elkötelezett híve a háztartási ismeretek oktatásának, „konyhájában” mindig finom, dekoratív és főleg egészséges ételek, igényes és ízléses dekorációk, használati tárgyak készültek. Diákjai szívesen jártak a Kemence klub foglalkozásaira is, ahol vezetésével kemencében sült ételeket tanultak készíteni.

Éveken keresztül ellátta az iskola ifjúságvédelmi feladatát, valamint a diákönkormányzat vezetését.

Bevezette és népszerűvé tette az iskolában a kötélugró sportot. Egyesületet szervezett, versenyekre, többek között Európa bajnokságra vitte tehetséges diákjait. Derűs, kedves személyiségével kivívta a kollégák, a szülők és a diákok tiszteletét.
Forrás