Kezdőlap Könyvtár Megjelent a Kiss Bálint Tudományos Emlékkötet…

Megjelent a Kiss Bálint Tudományos Emlékkötet…

366

http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2015/3/megj.htm

1799-ben egy olyan lelkipásztor került Szentesre, a ki több mint fél évszázadon át nemcsak a reá bízott hívek lelki épüléséért munkálkodott, hanem kiemelkedő módon szolgálta városát, s hazáját is. A XIX. század korának társadalma elismerte munkásságát, de a ma embere talán nincs már igazán tisztában azzal, ki is volt Kiss Bálint, milyen fontos mérföldkövei voltak életpályájának – olvashatjuk a most megjelent Kiss Bálint református lelkipásztor élete és munkássága című tanulmánykötet bevezetőjében.

A Kiss Bálint Napok keretében bemutatásra kerülő új életrajzi könyvet 2015. március 24-én adták át az alkotóknak és a nagyközönségnek.

Újságunk egyedülálló lehetőséget biztosít Olvasói számára, mely azt jelenti, hogy a Városi Könyvtár gondozásában működő elektronikus könyvtárából (e-Könyvtár) letölthető olvasásra a most bemutatott új kötet!

http://ekonyvtar.vksz.hu:80/?docId=39248

Nem csak ezt a könyvet mutatták be ezen az eseményen, hanem a „Húsz év könyv” című iskolatörténeti kiadványt, mely az iskola elmúlt húsz éves történetének széleskörű feldolgozása. Vanó Éva, magyar szakos tanár szerkeszttette a kiadványt melyben fotókkal bőségesen illusztrálva olvasmányosan bemutatja az iskolát, és annak hitvallását.

Sajnos a XX. század történelmi- politikai viharai, változásai elhalványították Kiss Bálint eredményeit. A rendszerváltást megelőzően nem volt ildomos egy református lelkész munkásságával foglalkozni. Az élet mű lassan feledésbe merült. Dr. Imre Ernő esperes-lelkipásztor volt az, aki igyekezett változtatni ezen a méltatlan mellőzésen. Írásaiban felhívta a figyelmet a XIX. századi tudós-esperes gazdag szellemi hagyatékára. Nagy része volt abban, hogy a jogtalan államosítással elvett, majd 1993-ban visszakapott egyházi iskola a prédikátor előd nevét vette fel, s visszakerülhetett az iskola homlokzatára a Kiss Bálint munkásságára is tökéletesen igaz jelige: Istenért és hazáért.

Az iskola minden évben megemlékezik a névadó munkásságáról, fejet hajt sírja előtt. A városi hetilap hasábjain cikksorozat mutatta be a város lakóinak, hogy milyen értéket is képvisel az egykori lelkész szellemi öröksége. Az iskola visszaadásának húsz éves évfordulója kapcsán emlékülésre került sor, melyen a különböző szakterületek elismert képviselői mutatták be a gazdag pályaív egy-egy szeletét.
Forrás