Kezdőlap Egyéb Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje felvételt hirdet 2024/2025-ös nevelési-g…

Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje felvételt hirdet 2024/2025-ös nevelési-g…

143


Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje felvételt hirdet 2024/2025-ös nevelési-gondozási évre

A bölcsődébe az a gyermek vehető fel, aki legalább 20 hetes korú.
Abban az esetben, ha a gyermek 2024. szeptember 01. és december 31. között tölti be a harmadik életévét, a szülőnek / törvényes képviselőnek vállalnia kell, hogy a gyermek ellátását a nevelési év végéig a bölcsőde biztosítja.

A gyermek 6 hónapos kora után a GYED megtartásával igénybe veheti a szülő a bölcsődei ellátást, amennyiben keresőtevékenységet folytat és ezt munkáltatói igazolással igazolja.
A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik, akik: munkavégzésük, betegségük, munkaerő piaci részvételüket elősegítő program, képzés vagy egyéb ok miatt gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni

A sajátos nevelési igényű kisgyermekek felvételéhez a speciális személyi-tárgyi feltételek biztosítottak.

Az általános felvételi rend esetükben a következő egyedi szabályokkal egészül ki:
– a sajátos nevelési igényű kisgyermek bölcsődei felvételének feltétele, hogy a szakértői bizottság szakértői véleményben megállapítsa sajátos nevelési igényét
– a sajátos nevelési igényű kisgyermek ötödik életév betöltéséig vehető fel bölcsődébe, 6. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében

A bölcsődei felvétel rendje:
A felvételi jelentkezési lapot a bölcsődében, a bölcsődevezetőtől lehet igényelni személyesen:
2024. 05. 08-án és 05. 09-én, 07.00 – 17.00 óráig

A beiratkozás mindkét napján szeretettel várjuk a bölcsőde iránt érdeklődő családokat gyermekeikkel együtt nyílt napunkra, 9-11 óráig

Döntés a felvételről:
Az intézmény vezetője a bölcsődei felvételek elbírálása után a meghozott döntésről és az első szülői értekezlet időpontjáról írásban értesíti a szülőket, legkésőbb 2024.05.31-ig.

Elérhetőség: Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje
6600 Szentes, Vásárhelyi út 2.
Telefon: 63/782-188; 30/534 38 98
E-mail: info@szentesibolcsi.hu

www.szentesimozaik.hu
Hírek|29
Önkormányzati hírek|30
Forrás