PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentes város XI. sz. körzet felnőtt háziorvosi álláshelyre

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) pályázatot hirdet a XI. számú háziorvosi körzetének vállalkozási formában történő ellátására, mely területi ellátási kötelezettséggel jár. A praxisjog megszerzése az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján történik.

A feladatellátás helye: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 30.

Pályázati feltételek:
1. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, – az önkormányzattal kötött feladat – ellátási szerződés szerint,
2. büntetlen előélet,
3. magyar állampolgárság,
4. cselekvőképesség,
5. MOK tagsági igazolvány,
6. egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot,
2. orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példányai,
3. egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről,
4. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
5. igazolás a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról,
6. egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
7. nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
8. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadáshoz szükséges feltételeket teljesíti,
9. nyilatkozat arról, hogy pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 31.

A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, vagy postai úton Szentes Város Polgármestere (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) címére.

A munkakör azonnal betölthető.

A képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás Lencséné Szalontai Mária egészségügyi referenstől kérhető a 63/510-323-as telefonszámon.

www.szentesimozaik.hu
Önkormányzati hírek|30
Forrás

Előző cikkNyitott Kapuk Napja – A plakáton szereplő tanórák mind látogathatóak holnap! Vár…
Következő cikkMiért éppen a Zsoldos? – Interjúsorozat a HSZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum…