Kezdőlap Hírek Hírek Átadták a Pro Urbe (A Városért) emlékérmeket…

Átadták a Pro Urbe (A Városért) emlékérmeket…

73

Az 1956-os forradalmi események 65. évfordulója alkalmából október 23-án megemlékezést tartott Szentes város önkormányzata a Rózsa Gábor téren található emlékműnél.

Az október 23-i megemlékezés keretében az önkormányzati képviselők, helyi politikai pártok, civil szervezetek koszorúval emlékeztek meg a Református Nagytemplom melletti ’56-os kopjafánál, valamint a városháza homlokzatán található Gujdár Sándor honvéd őrnagy emléktáblájánál, ezt követően pedig katonai tiszteletadás keretében felhúzták Szentes város, Magyarország, valamint az Európai Unió zászlaját a Kossuth téren.

Szabó Zoltán Ferenc polgármester a Rózsa Gábor téren található emlékhelynél köszöntőjében visszaemlékezett az 56-os országos, de legfőképp szentesi eseményekre. A lakosság szabad életre vágyott és ezt a vágyat nem lehetett többé elfojtani – mondta a városvezető.

Farkas Sándor országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes is a 65. évvel ezelőtti országos eseményekre emlékezett.

A beszédek után az Alföld Néptáncegyüttes megemlékező táncprodukcióját láthattuk a színpadon.

Az ünnepi műsor után átadták a Szentes Városért Emlékérmeket, melyet olyan személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi, gazdasági szervezeteknek vagy intézményeknek adományozható, akik vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, egészségügyi, oktatási-nevelési, kulturális-művészeti, sport és gazdasági élet bármely területén, ágazatában kiemelkedő munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

————————-

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Városért Emlékérmet adományozott Kalydy Zoltánnak a városunkban hosszú évek óta a judo sportágban végzett edzői és sportegyesületi munkájáért.

Kalydy Zoltán István a Magyar Testnevelési Egyetemen cselgáncs szakedzői képesítést szerzett. Sportolt az Újpesti Dózsa, a TFSE, az Eger SE, a Kaposvári Dózsa, az Újpest SC, a Szentesi Vasutas SC és a Pollák DSE színeiben. Edzősködött Kaposvárott, alapítója és edzője volt az Újpest SC-nek, a szentesi Vasutas Judo szakosztályának és a Pollák DSE-nek. Klubcsapata mellett a magyar női utánpótlás cselgáncsválogatott keret edzőjeként is tevékenykedett. A 2006-os év legjobb szentesi edzőjévé választották. Az elmúlt 30 év alatt több generáció fordult meg a keze alatt, akik lassan már a gyermekeiket viszik hozzá az edzésekre.

————————-

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Városért Emlékérmet adományozott Dr. Kis-Tóth Tihamérnek a városban kifejtett sportmunkásságáért, kiemelkedő közéleti tevékenységéért.

Dr. Kis-Tóth Tihamér 1970-1991 között a Szentesi, 1991-2001 között a Csongrádi Városi Bíróság elnöke volt. 1980-1991 között a Szentesi VSC Birkózó Szakosztály elnöki feladatait látta el, 2011-től pedig a Dr. Papp László Birkózó Egyesület elnöke. Ellátja a Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület fegyelmi bizottságának elnöki és a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság alelnöki posztját. A Bíróság elnökeként sokat tett azért, hogy a városban erősödjön a törvénytisztelő szellem. Tudományos Ismeretterjesztő Társaság alelnökeként azért is tevékenykedett, hogy a tudományos ismeretek minél szélesebb körhöz eljussanak. Közreműködött, hogy emléktábla kerüljön dr. Papp László szülőházának falára, illetve olimpiai emlékhely létesüljön a városban.

50 éve szolgálja a várost az élet különböző területein. Kiemelkedő személyiség, hatalmas tudással és tapasztalattal bíró ember, aki mind a mai napig aktív a sportban és a közéletben is.

————————-

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Városért Emlékérmet adományozott megosztva Nagy László és Nagy Lászlóné részére a város közéletében és az idősek érdekében végzett kiemelkedő tevékenységükért.

Nagy László érettségi után cukrász szakmát tanult és a Csongrád Megyei Vendéglátó Vállalatnál dolgozott. 1961-től a Szentesi Társadalombiztosítási Kirendeltségen előadó, majd osztályvezető, 1993-1997 között a Csongrád Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Szentesi Kirendeltségének vezetője volt. Munkatársai minden esetben szakmai tudásáról pozitívan nyilatkoztak. Az ügyfelek részére segítő kezet nyújtott, bárkinek szívesen segített. 1971-től 2003-ig mellékállásban cukrászdát nyitott, melyet feleségével együtt vezetett.

Nagy Lászlóné érettségi után a Csongrád Megyei Víz- és Csatornamű Vállalatnál helyezkedett el könyvelőként, majd utókalkulátorként, ezt követően a Városi Tanács Kórházánál segédasszisztensként és a MÁV Lakásépítő- és Fenntartó Szövetkezetnél dolgozott. 1981-2003 között férjével a családi cukrászdában egyéni vállalkozóként tevékenykedett. 1988-tól a Szentesi Nevelőotthonban élelmezésvezető, majd gazdaságvezető volt nyugdíjazásáig.

Nyugdíjasként mindketten hivatásos gondnoki vizsgát tettek és a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály hivatásos gondnokaként segítik a gondnokoltakat, igyekeznek az Otthonokban élők életét segíteni, mindennapjaikat megszépíteni.

————————-

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Városért Emlékérmet adományozott Négyesi Jánosnak a nevelés-oktatás területén hosszú időn keresztül végzett példaértékű pedagógiai munkásságáért.

Négyesi János általános iskolai tanítói oklevelének megszerzése után a nagytőkei általános iskolában kezdett dolgozni. 1965-ben megbízást kapott Nagytőke és Magyartés községek hat tanyai iskolájának igazgatására. 1968-ban tanári képesítést szerzett, majd kinevezték a szentesi Dolgozók Általános Iskolájának vezetésére. A Damjanich János Általános Iskolát 1975-től tíz éven keresztül igazgatta, és 17 évig intézte a város szigligeti táborának ügyeit. 1971-1991 között a városi általános iskolai igazgatók munkaközösségét vezette. 1985-ben a Köztársaság téri Általános Iskola igazgatója lett. 2002-ben vonult nyugdíjba.

Sokat tett az ifjúság neveléséért, oktatásáért, mély hivatástudat jellemezte. Munkásságát négy évtizedes kiemelkedő pedagógiai tevékenység, gyermekközpontú, példamutató, lelkiismeretes és áldozatkész munka, a város nevelési-oktatási ügyének magas színvonalú szolgálata jellemezte.

————————-

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Városért Emlékérmet adományozott Vidovics Ferencnek a város közéletében kifejtett tevékenységéért.

Vidovics Ferenc tanulmányait a Szentesi Pollák Antal Műszaki Szakközépiskolában végezte, azóta is a Pollák Alapítvány elnöke.

20 éve megalapította Szentes első online hírportálját, a Szentesi Mozaikot. 2017 óta fotóriportere, tördelője a Szentesi Életnek, de képei már régebb óta jelennek meg a városi hetilapban. Tanult szakmáját tekintve órás – ahogyan az édesapja is volt -, melyből precizitása és türelme is fakad. Több mint 2 évtizede fotózza Szentes város eseményeit, mindenhol felbukkan, ahol történik valami. Szívügye a Tóth József Színház és Vígadó újra nyitása. A régi Petőfi Szállóról olyan nagyfelbontású képpel rendelkezik, melyet közel 600 képből rakott össze. Célja a helyi értékteremtés és az értékek megőrzése. Számos könyv szerkesztője, nyomdai előkészítője, több városi és megyei logó tervezése is a nevéhez fűződik.

————————-

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Városért Emlékérmet adományozott a Gondozási Központ II. sz. Idősek Klubja kollektívájának az idős, rászoruló emberek érdekében végzett munkájukért.

1985. augusztus 20-án adták át a társadalmi összefogással épült kíséri idősek klubját. A Gondozási Központ II. sz Idősek Klubja 50 fő részére nyújt folyamatosan ellátást. Az étkezés mellett nagy hangsúlyt kap az egyénre szabott gondozás, foglalkoztatás, a képességeknek és készségeknek megfelelő fejlesztés, valamint a mentális segítségnyújtás.

Nagy figyelmet fordítanak a prevencióra, különböző szűrővizsgálatokkal, orvosi előadásokkal igyekeznek felhívni a figyelmet az egészséges életmód fontosságára. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy az idős rászoruló emberek biztonságban, jó hangulatban tölthessék napjaikat. Áldozatos, önzetlen munkájukkal szebbé teszik az idősek mindennapjait. Időt, energiát nem kímélve rendezvényeket szerveznek, hogy csillogó szemet varázsoljanak a közösségben levő embere arcára.

Fotó: Tofán Sándor és Vidovics Bence

www.szentesimozaik.hu
Hírek|29
Forrás