Kezdőlap Szentesi Élet Álláslehetőség – közterület-felügyelőt keresnek…

Álláslehetőség – közterület-felügyelőt keresnek…

52

A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal közterület-felügyelő munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet I/30. közterület-felügyelői feladatkör
Ellátandó feladatok:
A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok ellátása (közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának ellenőrzése és szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében) és önkormányzati rendeletekben meghatározott közterület felügyelői feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Szentes város közterületi rendjének, a közterületek rendeltetésszerű használatának ellenőrzése, szükség esetén intézkedés kezdeményezése. Lakossági bejelentéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Kiadott közterület-használati engedélyek ellenőrzése. Részvétel a helyi önkormányzati rendezvények lebonyolításában. Kapcsolattartás a polgárőrséggel, rendőrséggel, Városellátó kft-vel.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
1. Magyar állampolgárság,
2. Cselekvőképesség,
3. Büntetlen előélet,
4. Középfokú képesítés, közterület-felügyelő végzettség,
5. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
6. Közszolgálati középiskolai, vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői végzettség
7. B kategóriás jogosítvány
8. Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazás)
9. Kinevezés feltétele a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet szerinti pszichikai és fizikai alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
1. hasonló munkakörben eltöltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
2. Emelt szintű informatikai ismeretek
Előnyt jelentő kompetenciák:
1. Kiváló szintű kommunikációs képesség, határozott fellépés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 87/2019 (IV.23.) Korm.r. 1. sz. melléklete szerint, motivációs levél
2. Erkölcsi bizonyítvány 3 hónapnál nem régebbi, a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§-a alapján
3. Képesítést, iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
4. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul
5. Nyilatkozat, a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához való hozzájárulásról
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csákné Kis Regina nyújt, a 63/510-309 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
1. Postai úton, a pályázatnak a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/1420/2021, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
2. Személyesen: Csongrád megye, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. II. 209.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerül sor. A felhívásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát, indokolás nélkül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Szuperinfo – 2021. szeptember 24.
 honlap – 2021. szeptember 24.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szentes.hu honlapon szerezhet.
Képünk illusztráció.

#szentesielet #tajekozottnaklennijo #varosihetilap #szentes
www.szentesielet.hu
Közélet|32
Forrás