Kezdőlap Egyéb Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje felvételt hirdet 2021/2022-es nevelési-go…

Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje felvételt hirdet 2021/2022-es nevelési-go…

87


Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje felvételt hirdet 2021/2022-es nevelési-gondozási évre

A bölcsődébe az a gyermek vehető fel, aki legalább 20 hetes korú.
Abban az esetben, ha a gyermek 2021. szeptember 01. és december 31. között tölti be a harmadik életévét, a szülőnek / törvényes képviselőnek/ vállalnia kell, hogy a gyermek ellátását a nevelési év végéig a bölcsőde biztosítja.

A gyermek 6 hónapos kora után a GYED megtartásával igénybe veheti a szülő a bölcsődei ellátást, amennyiben keresőtevékenységet folytat és ezt munkáltatói igazolással igazolja.

A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik, akik:
– munkavégzésük, betegségük
– munkaerő piaci részvételüket elősegítő program, képzés vagy egyéb ok miatt gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni
A sajátos nevelési igényű kisgyermekek felvételéhez a speciális személyi-tárgyi feltételek biztosítottak.

Az általános felvételi rend esetükben a következő egyedi szabályokkal egészül ki:
– a sajátos nevelési igényű kisgyermek bölcsődei felvételének feltétele, hogy a szakértői bizottság szakértői véleményben megállapítsa sajátos nevelési igényét
– a sajátos nevelési igényű kisgyermekek 20 hetes kortól, ötödik életévük betöltéséig vehetők fel bölcsődébe

A bölcsődei felvétel rendje
A felvételi jelentkezési lapot a bölcsődében, a bölcsődevezetőtől lehet igényelni személyesen: 2021. 05. 26-án és 05. 27-én, 08.00 – 16.00 óráig.

A jelenlegi járványügyi helyzetben, bármely időpontban, a megadott e-mail címen is kérhetnek jelentkezési adatlapot az érdeklődők, így elkerülhetjük a személyes kontaktust.

Döntés a felvételről:
Az intézmény vezetője a bölcsődei felvételek elbírálása után a meghozott döntésről és az első szülői értekezlet időpontjáról írásban értesíti a szülőket, legkésőbb 2021.06.10-ig.

Elérhetőség: Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje
6600 Szentes, Vásárhelyi út 2.
Telefon: 63/782-188; 30/534 38 98
E-mail: info@szentesibolcsi.hu

www.szentesimozaik.hu
Hírek|29
Forrás