Kezdőlap Szentesi Élet „Főlevéltáros, díszpolgár, Szentes város krónikása, igaz ember”-…

„Főlevéltáros, díszpolgár, Szentes város krónikása, igaz ember”-…

88

Domborművet avattak Labádi Lajos emlékére

Műsorral és dombormű avatással emlékeztek a tavaly nyáron elhunyt Labádi Lajos főlevéltárosra, nyugalmazott levéltár igazgatóra a megyeháza udvarán szeptember 8-án. Az Oppidum Csongrád Alapítvány a munkatársnak, az igazgatónak, a barátnak és szülővárosa múltját feltáró lokálpatriótának kívánt emléket állítani Dudás Sándor csongrádi szobrászművész emléktáblájával, elismerve és tisztelve szakmai tudását és munkásságát. Az avató ünnepségen megjelent Labádi Lajos özvegye, egyik fia és édesanyja is.

Tánczos Roland a szentesi levéltár igazgatója köszöntötte a vendégeket. Az Oppidum Csongrád Alapítvány – amelynek Labádi Lajos 25 évig volt elnöke – kezdeményezésére készítették el azt a domborművet, amelyet a helytörténész szeretett épületében, a levéltár falán helyeztek el. Labádi Lajos közel öt évtizeden keresztül kutatta Szentes város múltját és a régió történetét. – Ez az az épület, ahol az a roppant szellemi hagyaték létrejött, ami Lajos után maradt. A mi felelősségünk, hogy ezt tovább gondozzuk, és azokat a szakmai és emberi értékeket, amiket példaként elénk állított, a jövőben folytassuk – fogalmazott beszédében Tánczos Roland, és megköszönte mindazok segítségét, akik hozzájárultak az emlékhely létrehozásához.

A főlevéltáros életrajzát Kecskés László és Varga Nándor előadóművész idézte fel. Nevét 42 önálló és társszerzőkkel írt könyve, 80 tanulmánya és 1419 újságcikke teszi megkerülhetetlenné a Dél-Alföld históriájának tanulmányozásában. Ismeretterjesztő cikkei évtizedeken keresztül jelentek meg a Szentesi Élet hasábjain, hangzott el.

Szabó Zoltán Ferenc polgármester beszédében hangsúlyozta, Labádi Lajos Szentes szerelmese volt, több mint 40 évig kutatta a múltját. Nagy veszteség a városnak, a megyének, a ma élő és a következő generációnak is. A polgármester felolvasott egy róla szóló anekdotát, a Rózsa Gáborral egy szatyor sörben kötött fogadásáról, amely egész életre szóló barátságuk kezdete volt. A polgármester hozzátette, a képviselő-testület Szentes Város Díszpolgárává választotta Labádi Lajost.

Ö Kovács József, a Magyar Nemzeti levéltár megyei főigazgató-helyettesének gondolatait Hegedűs István osztályvezető tolmácsolta. „A levéltárak munkatársai akarva-akaratlanul is memória-birtokosoknak számítanak. Az évszázadok alatt felhalmozódott és megmaradt írásos hagyaték őrzői, gondozói, és faggatói vagyunk. Labádi Lajos kedves kolléga volt kiváló kapcsolatokkal. Büszkék lehetnek rá hozzátartozói, kollégái és tisztelői.”

Dr. Biernacki Karol, a MNL Csongrád-Csanád Megyei Levéltárának igazgatója elmondta, hogy néhány hónappal ezelőtt Georgiades Ildikó, a csongrádi levéltár vezetője kereste meg azzal a gondolattal, hogy létre kellene hozni az emléktáblát a kolléga és barát tiszteletére. Ez egy nemes cél volt, az elejétől kezdve tanúja volt a megvalósításának, és köszönetet mondott Georgiades Ildikónak és Tánczos Rolandnak, és mindenkinek, aki támogatta ezt a kezdeményezést.

Dr. Erdész Ádám, a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltárának igazgatója avató beszédében kiemelte, az emléktáblára a következő szöveget vésték, „Labádi Lajos 1953-2019, főlevéltáros, díszpolgár, Szentes város krónikása, igaz ember.” Példásan tömör, szép és pontos szöveg, amelyből Lajos személyiségét, pályáját ki lehet bontani. A levéltár lelke volt, fogalmazott dr. Erdész Ádám.

A domborművi emléktáblát – mely közadakozásból és a Szentes Városért Közalapítvány támogatásával valósult meg – dr. Biernacki Karol és dr. Erdész Ádám avatta fel. Majd dr. Blazovich László nyugalmazott levéltár igazgató mondott pohárköszöntőt. Az elhangzottakat csak néhány aprósággal egészítette ki, és személyes emlékeit osztotta meg hallgatóságával. A vendégeket végül pezsgős fogadással várták, ahol koccintottak, Labádi Lajos tiszteletére és emlékére.

Palicska Irén

#szentesielet #tajekozottnaklennijo #varosihetilap #szentes
www.szentesielet.hu
Közélet|32
Forrás