2020-ban a Hódmezővásárhelyi SZC Kiválósági Díját a Pollák Antal Szakgimnázium pedagógusa Berényi Katalin magyar szakos tanárnő kapta. Gratulálunk!

Íme Berényi Katalin tanárnő tevékenységeinek bemutatása (érdemes végigolvasni.;-) )

Berényi Katalin 2000-ben szerezte magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Két évig az Eperjesi Általános Iskolában napközit vezetett, valamint az 5. évfolyamon tanított magyar nyelv és irodalom tantárgyat, ugyanakkor kezdő tanárként szavalóversenyeket, irodalmi műsorokat szervezett, az Ákombákom című iskolai újság szerkesztőjeként tevékenykedett, valamint az ifjúságvédelmi felelős feladatait is ellátta.

Pályájának első két éve is arról tanúskodik, hogy Berényi Katalin választott szakmáját hivatásként műveli, minden lehetőséget megragadott, hogy a tantárggyal kapcsolatos tevékenységeivel a gyermekek magyar nyelv és irodalom iránti érdeklődését felkeltse. Már pályakezdő pedagógusként is a hátrányos helyzetű, tanulási nehézséggel küzdő gyermekeket igyekezett segíteni, mind az iskolai, mind a családi problémáik megoldásában támaszt nyújtani.

2001. július 1-én a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskolában kezdett dolgozni. Az új közegben gyorsan megtalálta a tinédzser diákokkal a közös hangot, így 2002 szeptemberétől a középiskolában is az ifjúságvédelmi feladatok ellátásával bízták meg. Ebben az évben kapta meg első osztályát, amely megbízatás az intézményben töltött évek alatt rendszeresen és folyamatosan, mindennapjai részévé vált. Valóban mondhatjuk ezt, hiszen Berényi Katalin osztályfőnöki munkáját is azzal a lelkesedéssel, elhivatottsággal teljesíti, ami példaértékű, mind az idősebb, mind a fiatalabb kollégák számára. Az osztályaiba került tanulókat szinte anyai gondoskodással neveli, irányítja, a szülökkel szoros kapcsolatot alakít ki, így valóban a szülőkkel együtt nevel. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az osztályába kerülő diákokat már az első tanítási nap előtt megismerje, személyiségük helyes irányba való fejlődését így már a kezdetektől segíti. Folyamatosan figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi munkáját, a szaktanárokkal heti rendszerességgel egyeztet, amennyiben bármilyen konfliktus, probléma merül fel akár a diák-diák, akár a tanár-diák kapcsolatokban közreműködik, segíti a konfliktusok megoldását. Sokrétű, lelkiismeretes osztályfőnöki tevékenységének eredménye, hogy a diákok jó osztályközösségben, összetartó, egymást segítő közegben élhetik meg mindennapjaikat az iskolában. Az osztályfőnöki tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat pontosan, határidőre hajtja végre, és segíti az új osztályfőnökök „betanulását” mind az adminisztráció, mind az egyéb osztályfőnöki teendők terén.

Szakmai munkáját a pontosság, megbízhatóság, a tanulók életkori sajátosságainak, igényeinek messzemenő figyelembevétele jellemzi. Szakterületén, a magyar nyelv és irodalom oktatásának területén a közel két évtizedes szakmai tapasztalata, a mindig megújuló módszertani felkészültsége az intézmény egyik vezető szaktanárává avatta. Oktató munkája során mindig megtalálja a megfelelő módszereket a sokszor eltérő értelmi, érzelmi fejlettségű diákok együttes oktatásához, eredményesen készíti fel az elsősorban műszaki érdeklődésű diákokat az érettségi vizsgára. Kiemelendő, hogy diákjainak a magyar nyelv és irodalom érettségin elért eredményei évek óta jobbak, egy-egy évben minimálisan maradnak el az országos szakgimnáziumi eredményektől. Szakmai munkájának, eredményességének egyik legkézenfekvőbb bizonyítéka ez, hiszen a humán műveltségi területen az informatika, elektronika iránt elkötelezett diákokkal országos átlag feletti eredményeket csak kiemelkedő szakmai felkészültségű tanár érhet el.

Berényi Katalin az a tanár, aki nemcsak szakmailag, de emberi mivoltában is példamutató kolléga. Megbízható, becsületes, szavahihető, így olyan értékeket testesít meg, amelyek korunk felnövekvő generációinak egyre nehezebben közvetíthető oly hitelesen, ahogyan ezt Berényi Katalin teszi napról-napra az iskolában.

Kivételes pedagógiai, szakmai munkáját kollégái is elismerik. 16 éve vezeti a korábban humán, ma társadalomtudományi munkaközösséget, mely megbízatását magas szakmai színvonalon végzi. Nagy odafigyeléssel és eredményesen irányítja a munkaközösségbe tartozó szaktanárok munkáját, így az iskola eredményei az érettségi vizsgákon nemcsak magyar nyelv és irodalomból, hanem angol nyelvből és történelemből is az országos átlag felett vagy közelében vannak. Vezetőként ma már az egész intézményre ható folyamatok előkészítésében is részt vállal, véleménye, tapasztalata nagy segítséget jelent a stratégiai döntések előkészítésében.

Az iskolai ünnepségek műsorainak létrehozásában, a diákélethez tartozó közösségi alkalmak megrendezésében oroszlánrészt vállal, ám mindemellett igyekszik időt szakítani a tehetséges diákok felkészítésére, az esetleg lemaradók felzárkóztatására is. Korrepetálásokat tart a nagyon gyengén teljesítő diákoknak, a szóbeli érettségi előtt felkészítő foglalkozásokon segíti tanulóit. Az érettségi vizsgákon számos esetben halhattuk az elnökök elismerő szavait a magyar nyelv és irodalom feleletek hallatán, ami az iskolatípust figyelembe véve valóban szép eredmény.

Zsűritagként rendszeresen vesz részt a városi szavaló, prózamondó versenyeken.

Diákjaink – köszönhetően többek között Berényi Katalin tanárnő munkájának – szép eredményeket érnek el az országos kompetenciamérésen szövegértésből, ahol például a 2018-as eredmények szerint a Pollák Antal Szakgimnázium eredménye 59, 2019-ben 54 ponttal lett jobb az országos szakgimnáziumi átlagnál.

Szakmai ismereteit továbbképzéseken való részvétellel, a szakirodalom folyamatos tanulmányozásával tartja naprakészen. Újabb és újabb információkra, ismeretekre tesz szert a továbbképzéseken, legyen az etika az oktatásban, korszerű tanulás- és oktatásszervezés, interaktív tábla használat, vagy hatékony tanulás-módszertani eljárások témában.

www.szentesimozaik.hu
Oktatás, tanulmányi hírek|36
Forrás

Előző cikkNem csak a birkózásban állják meg helyüket fiaink és lányaink. A tanulásban is j…
Következő cikkCsaládi események…