Kérik a város lakosságát, gazdasági és társadalmi szervezeteit, tegyenek javaslatot azokra a személyekre, akiket, méltónak tartanak arra, hogy részükre a ”Dr. Csergő Károly emlékéért” díjat 2020-ban odaítélhessék.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2015. (X.12.) önkormányzati rendelete értelmében: A ”Dr. Csergő Károly emlékéért” díjban Szentes Város területén közszolgálati (kormánytisztviselői vagy köztisztviselői) jogviszonyt korábban betöltő, vagy jelenleg is aktív jogviszonyban álló személy részesülhet. Az a közszolgálati tisztviselő részesülhet ebben az elismerésben, aki több évtizedes munkájával szolgálva a város előre haladását, az ügyfelek, a város polgárai érdekében humánus, az alapszolgáltatásokon messze túlmutató probléma megoldási képességét bizonyította. Aki személyiségével, alázatával, emberközpontúságával példát mutat a fiatalabb kollégák számára, ily módon mind munkatársai, mind az ügyfelek nagyrabecsülését magáénak tudhatja, vagy nyugdíjasként tudhatta aktív éveiben.

Az elismerésre méltó közszolgálati dolgozó személyére bárki tehet javaslatot, melyekről a képviselő-testület Jogi és Ügyrendi Bizottsága javaslatára a képviselő-testület dönt. A részletes indokolással ellátott, a kitüntetésre javasoltak életútját és szakmai munkásságát bemutató indítványokat 2020. június 19-ig kérjük eljuttatni a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájának, Szentes, Kossuth tér 6. szám alá.
Dr. Sztantics Csaba jegyző

#szentesielet #tajekozottnaklennijo #varosihetilap #szentes
www.szentesielet.hu
22.szám
Közélet|32
Forrás