Kezdőlap Egyéb Bölcsődei felvételi (adatlap melléklet az online beiratkozáshoz)…

Bölcsődei felvételi (adatlap melléklet az online beiratkozáshoz)…

217

Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje felvételt hirdet, 2020. szeptember 01-től kezdődő nevelési-gondozási évre

Abban az esetben, ha a gyermek 2020. szeptember 01. és december 31. között tölti be a harmadik életévét, a szülőnek / törvényes képviselőnek/ vállalnia kell, hogy a gyermek ellátását a nevelési év végéig a bölcsőde biztosítja.

A bölcsődébe az a gyermek vehető fel, aki legalább 20 hetes korú.

A gyermek 6 hónapos kora után a GYED megtartásával igénybe veheti a szülő a bölcsődei ellátást, amennyiben keresőtevékenységet folytat és ezt munkáltatói igazolással igazolja.

A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik, akik:
– munkavégzésük, betegségük
– munkaerő piaci részvételüket elősegítő program, képzés vagy egyéb ok miatt gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni.

A sajátos nevelési igényű kisgyermekek felvételéhez a speciális személyi-tárgyi feltételek biztosítottak. Az általános felvételi rend esetükben a következő egyedi szabályokkal egészül ki:
– A sajátos nevelési igényű kisgyermek bölcsődei felvételének feltétele, hogy a szakértői bizottság szakértői véleményben megállapítsa sajátos nevelési igényét.
– A sajátos nevelési igényű kisgyermekek 20 hetes kortól, ötödik életévük betöltéséig vehetők fel bölcsődébe.

A bölcsődei felvétel rendje

Online beiratkozás
A csatolt felvételi lapot a következő e-mail címre várjuk: bolcsode.szentes@upcmail.hu

A felvételi jelentkezési lap innen tölthető le: http://www.szentes.hu/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=1638

Akinek nincs lehetősége online beiratkozásra, személyesen is megteheti 2020. 04. 27-én és 04. 28-án, 8.00- 16.00 óráig.

A jelentkezési lapok beküldésének határideje: 2020.05.08.

Döntés a felvételről:
Az intézmény vezetője a bölcsődei felvételek elbírálása után a meghozott döntésről, és az első szülői értekezlet időpontjáról e-mailben, illetve postai úton értesíti a szülőket, legkésőbb 2020.05.29-ig.

Elérhetőség: Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje
6600 Szentes, Vásárhelyi út 2.
Telefon:63/782-188; 30/534 38 98
E-mail: bolcsode.szentes@upcmail.hu

www.szentesimozaik.hu
Önkormányzati hírek|30

Forrás