Kezdőlap Hírek Utcák, közterületek átnevezésére várják az ötleteket…

Utcák, közterületek átnevezésére várják az ötleteket…

67

Szentes Város közigazgatási területén található a Darvas József utca és az Erdei Ferenc utca, mely elnevezések az MTA BTK-T/5/2013. számon kiadott állásfoglalása szerint egyértelműen köthetőek a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerhez, így azok jogszabályi előírások miatt közterület elnevezésére nem használhatóak.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a közterület elnevezés és házszám megállapítás, továbbá a létesítmények elnevezésének helyi szabályairól szóló 5/2019. (IV. 11.) önkormányzati rendeletét, melynek rendelkezései szerint nem lehet a városban azonos, vagy megtévesztő közterület elnevezés, továbbá új elnevezések is szükségesek.

Figyelemmel a jogszabály rendelkezéseire az alábbi közterületek átnevezésére várjuk ötleteiket, javaslataikat:
– Bereklapos utca
– a Mátyás király utcáról nyíló zug és a Dózsa köz összeolvasztásával keletkező új utca
– Darvas József utca
– Erdei Ferenc utca
az alábbi közterületeknek pedig elnevezésére:
– a Hősök erdejében kialakított új, a Kiss Zsigmond utcától az erdő területén található játszótér bekötő járdáig tartó burkolt járda és kerékpárút
– a szentesi 8287/9. hrsz-on nyilvántartott, a régi honvédségi szennyvízátemelő helyén kialakítandó emlékhely

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. januári soros ülésén tárgyalja az átnevezéseket, ezért 2019. december 20. napjáig várjuk a lakosság építő jellegű javaslatait is az elnevezésekre vonatkozóan.

Ezzel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken tudnak kapcsolatba lépni velünk:
– személyesen: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 112-es iroda dr. Danyi Katalin aljegyző
– levélben: 6600 Szentes, Kossuth tér 6.
– e-mailben: danyi.katalin@szentes.hu

A költözéssel nem járó lakcímváltozás átvezetését a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) ügyfélfogadási időben (H:7-17 K:8-12, Sz8-16, Cs. 8-18 P: 8-12 óráig) átvezeti és ingyenesen kiadja az új lakcímkártyákat az érintettek részére. A közszolgáltatókat és a társhatóságokat hivatalból értesítjük.

Szabó Zoltán Ferenc polgármester

www.szentesimozaik.hu
Önkormányzati hírek|30
Forrás