http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2017/10/nl.htm

A Pollák egykori tanárára emlékezve az Elektronika 1-es tantermet a nemrég elhunyt Nagy Lajosról nevezték el a Code Week rendezvény zárásaként. A tanár úr fia és unokája közösen tették ki az emlékező képet az ebben az évben elhunyt Nagy Lajosról.

Kovács Attila igazgató az alábbi gondolatokkal ismertette Nagy tanár úr munkásságát és a diákokhoz való hozzáállását:
Nagy Lajos (1941-2017) élete a rádiózás, a híradástechnika körül forgott. Műszaki tanulmányait 1955-1959 között a budapesti Puskás Tivadar Távközlési Technikumban, majd 1967-1971 között a BME Villamosmérnöki Karán, végül 1974-1977 között ugyanezen egyetem rádió-híradás-technikai szakán végezte.
1959-től a Szentesi TV Állomás adókezelője lett, majd 1978-tól állomásvezetője. Részt vett a szentesi tv-adó szerelési, bővítési munkálataiban, munkatársaival két televízió és három rádió műsorát továbbították. Tanulmányainak és mérhetetlen szakmai tapasztalatának köszönhetően 1978-ban kinevezték állomásvezetőnek, majd innen vonult jól megérdemelt nyugdíjba 1999-ben.

Az 1970-es évektől óraadó tanárként dolgozott a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskolában. Kis kihagyással évtizedekig volt az iskola elismert, közkedvelt, és megbecsült tanára, később pedig érettségi ill. technikus vizsgákon elnökölt. Kincset ért a rutinja, tapasztalata, szakmai alázata a tanulók oktatásában. Az iskolában mindig derűs, optimista légkör vette körül, rá igaz volt a mondás: „jó szóval” oktatta, tanítási stílusával nevelte az ifjúságot: elképesztően alapos tudását és tapasztalatait úgy volt képes átadni tanítványainak, hogy mindeközben sem hangos szó, sem kioktatás, sem megszégyenítő fegyelmezés nem hangzott el.

Az iskola tantestülete szerette, becsülte Őt, felelősségérzetét, tevékeny részvételét az iskolai rendezvényeken példaértékűnek tartottuk. Tanítványai is nagyon kedvelték szelíd, emberséges humorát, ajándéknak tekintették a tőle kapott “kolléga” megszólítást. Mindannyiunknak megtisztelő, hogy ismerhettük, hogy a kollégánk volt.
Forrás

Előző cikk1956…
Következő cikkPollák nyílt nap…