Kezdőlap Egyéb Általános iskolai beiratkozás április 14-15!…

Általános iskolai beiratkozás április 14-15!…

61

http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2016/3/beisk.htm

A Csongrád Megyei Kormányhivatal tájékoztatója szerint a következő általános iskolai tanévre 2016. április 14-15 között lehet beiratkozni.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
• Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.
• Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet:
– óvodai szakvélemény,
– nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény,
– sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye.
• A gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa.
• Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról.
• A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.
• Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára.

• 2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
• 2016. április 15. (péntek) 8.00-19.00 óra között

A Szentes Járás általános iskoláinak felvételi körzetei:

Forrás