Kezdőlap Egyéb Elkészült a Tokácsli Centenáriumi Emlékalbum…

Elkészült a Tokácsli Centenáriumi Emlékalbum…

51

Hamarosan bemutatják
http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2016/2/tok.htm

2016. március 2-án mutatják be az alkotók a Tokácsli centenáriumi emlékalbumot a Városi Könyvtárban, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Tokácsli Lajos művészetének beágyazottsága Szentes kultúrtörténetébe ma már evidenciának tűnik, hiszen nevét emléktábla őrzi, a városi galéria is rá emlékeztet, és valljuk be: Koszta után ő az az alkotó, akinek munkássága a mai nemzedékek tudatában a Szenteshez köthető képzőművészetet jelenti. Ugyanakkor fájdalmas tény, hogy Tokácsli emberi és művészi értékét mindmáig nem mérték föl a maga teljességében.

Értékelő írás alig született munkásságáról, egész életműve vidéki elszigeteltségben maradt. A városához mindvégig hű festő életrajzából kitűnik, hogy küzdelmes alkotói pálya jutott osztályrészéül. Élete történéseiből, írásaiból ma már tudjuk, hogy tudatosan választotta mesterségbeli példaképeivel együtt vallott hagyománytiszteletet, a művészetét éltető környezethez, élményvilághoz való ragaszkodást, a természetelvű piktúrát. Hittel vallottan sosem ült föl a szakmabéli divatoknak, így aztán pályája delelőjén az éltető, kenyéradó szakmai kapcsolódást kínáló közeli

Hódmezővásárhely képzőművészeti közéletének peremvidékére szorulva lassan-lassan elmaradozott az ismertséget, szakmai kapcsolatokat ígérő közös tárlatokról.

Szentesi magányába zárkózva mindvégig állhatatos küzdelmet folytatott festői-emberi elvei megtartásáért. Életében kevesen tudták, hogy alkotóként mire is képes igazán; művészt próbáló feladathoz, tehetségéhez illő megbízáshoz sohasem jutott, így végül elkerülték a szakmai elismerések.

Szentesen is csak a pályája zenitjén jócskán túljutva érte utol szülővárosa megbecsülése, legvégül a díszpolgári cím odaítélése. Születése centenáriumán először nyílik mód és lehetőség arra, hogy az életét, munkásságát bemutató album keretei között méltó foglalatát adjuk életművének.
Forrás