Kezdőlap Kultúra és szórakozás Színház Részletes beszámoló a Szentes Város Díszpolgára és Szentes Városért Emlékérmek á…

Részletes beszámoló a Szentes Város Díszpolgára és Szentes Városért Emlékérmek á…

46


Részletes beszámoló a Szentes Város Díszpolgára és Szentes Városért Emlékérmek átadásáról (videóval)
http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2015/10/okt23.htm

Gáspár Sándor Szentes új díszpolgára

2015. október 23-án (pénteken) 9.30 perckor zászlófelvonással indult az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a köztársaság kikiáltása évfordulójának városi ünnepsége Szentesen.

A Kossuth téri zászlófelvonásnál az 582. sz. Attila Cserkészcsapat közreműködött. A Városi Fúvószenekar által eljátszott nemzeti imádságunk a Himnusz dallamai alatt vonták fel a város, az ország és az unió zászlait.

Az ünneplők ezután átsétáltak a református templom mellett található 56-os emlékhelyhez, hogy elhelyezzék az emlékezés koszorúit. Az ünnepség a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ dísztermében folytatódott, ahol Szirbik Imre polgármester köszöntője után Farkas Sándor országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. Az ünnepi műsorban Tóth Evelin a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola tanulója és a Szentesi Lajtha László AMI fúvós kamaraegyüttese közreműködött.

Ezután adták át a Szentes Város Díszpolgára és Szentes Városért Emlékérmeket.

Gáspár Sándor szentesi születésű színművész kapta 2015. október 23-án a városi ünnepségen a Szentes Város Díszpolgára címet.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Városért Emlékérmet adományoz:
Dr. Berente Lászlónak,
aki több évtizedes szakmai és gyógyító munkájával közmegbecsülést szerzett Dr. Berente László szigorló orvosként 1975-ben került a szentesi kórházba. 1981-ben neurológia, 1984-ben pszichiátria szakvizsgát tett. Szakterülete a fejfájás, bénulások, Parkinson-kór, epilepszia, agyi érbetegségek. Az intézmény neurológiai osztályának vezetője. Lelkiismeretes munkájával nagyon sokat tesz betegei gyógyulásáért. A betegségek megelőzése, a gyógyítás és rehabilitáció, valamint az egészségügyi igazgatás területén munkája kiemelkedő. Tagja a Magyar Pszichiátriai Társaságnak, és alapító tagja az 1992-ben alakult Magyar Stroke Társaságnak. A társaságtól az „Agyérbetegségek specialistája” címet kapta meg 2002-ben. Dr. Berente László a Bugyi István Emlékéremmel neves orvosok társaságába került. 2013-ban Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke Csongrád Megye Egészségügyéért díjjal tüntette ki.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Városért Emlékérmet adományoz:
Lehota Andrásnak,
aki több évtizedes nemzetközi hegedűművészi tevékenységével nemzetközi elismertséget szerzett Lehota András a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémián 1968-ban szerzett művésztanári diplomát., ezt követően meghívást kapott a Spliti Operaháztól, ahol 10 hónapig elsőhegedűs volt. 1969-től szerződést kapott az Amszterdami Filharmónikusoktól. 1971-től a Királyi Concertgebouw első hegedűse volt nyugdíjbavonulásáig, 15 éven keresztül a Concertgebouw kamarazenekarát másodkarmesterként irányította. Zenekarával a világ leghíresebb koncerttermeiben lépett fel. Lehota András soha nem felejtette el, hogy honnan indult, mindig szeretettel hangoztja szentesi kötődését.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Városért Emlékérmet adományoz:
Újréti Lászlónak,
aki színészi és szinkronszínészi tevékenységével öregbítette Szentes hírnevét. Újréti László a főiskola elvégzése után 1966-1967 között a Miskolci Nemzeti Színházban játszott, 1967-től a József Attila Színház tagja, majd 2008-tól örökös tagja lett. 1983-ban kapta meg a Jászai Mari-díjat, 1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét, 2000-ben a József Attila Gyűrűt, 2004-ben pedig a József Attila Színház Nívódíját. Újréti László Terence Hill és a „Kórház a város szélén” című sorozat Blazej doktorának magyar hangjaként szerezte meg ismertségét. A szinkronszerepeken túl számos színházi darabban és játékfilmben láthattuk remek alakításait.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Városért Emlékérmet adományoz:
Vajda Józsefnénak
aki több évtizede végez eredményes karitatív tevékenységet Szentesen és a környező településeken Vajda Józsefné 1973 óta tagja a Magyar Vöröskeresztnek, 1982-től lakóterületi titkár a felsőpárti városrészben. 1982-1990 között a Városi Tanács Egészségügyi Bizottságának, 1990-1994 között Szentes Város Képviselő-testületének és a Lakásügyi Bizottságnak a tagja. 1981-ben a Nagyhegyen a Kispatái út egyik szakasza építésének szervezője. 1987-1992 közt a Felsőpárti városrész gázépítésének megszervezője és adminisztrátora. 1990 óta nyugdíjasként a Magyar Vöröskereszt Szentesi Területi Szervezetének munkatársa. Vajda Józsefné fáradhatatlan közösségi összetartó ereje, szociális érzékenysége, az idősek iránti elkötelezettsége és segítése példaértékű.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Városért Emlékérmet adományoz 20 éves képviselői tevékenységének elismerésére
Ollai Istvánnénak
20 éves bizottsági és önkormányzati képviselői tevékenységéért, valamint Szentes és a környező kistelepülések lakosságáért végzett segítő tevékenységéért Ollai Istvánné 1994-2010 között a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, 2010-2014 között az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság munkáját segítette. 2006-2010 között a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagja volt 2010-2014 között viszont a Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság tagjaként tevékenykedett. Mindig kiemelt figyelmet fordított karitatív tevékenységére, mely a rászorulók megsegítésére irányult.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Városért Emlékérmet adományoz 20 éves képviselői tevékenységének elismerésére
Szűcs Lajosnak
20 éves önkormányzati képviselői, bizottsági, valamint 12 éves alpolgármesteri munkásságáért, mellyel nagyban hozzájárult a város fejlődéséhez Szűcs Lajos 2002-2014 között a város alpolgármestereként tevékenykedett, azonban a városért végzett munkája ennél messzebbre nyúlik vissza, mert 1994 óta segíti képviselőként a város előrehaladását. 1994-98 között a Művelődési, Ifjúsági és Oktatási, valamint a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja volt. 1998-2002 közötti időszakban a Városrendezési Bizottság elnöke volt. Kiemelten foglalkozott az oktatással és a sportügyekkel.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Városért Emlékérmet adományoz a
Szentesi Víz- és Csatornamű Kft-nek
a város lakosságának megelégedésére végzett 20 éves zavartalan víz- és szennyvízszolgáltatásának elismeréseként

A Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. tevékenységét 1994-ben kezdte meg. Működési terülte Szentes város és környéke, valamint 2012. júliustól Mártély község ivóvíz- és szennyvízelvezetése volt. A munkatársak kiemelt figyelmet fordítottak a víz- és csatornaművek korszerű, a későbbi fejlesztéseket is megbízhatóan kiszolgáló folyamatirányítási rendszer kialakítására és működtetésére. A Kft. diszpécser szolgálatán keresztül éjjel-nappal állt a lakosság rendelkezésére. 2014-ben beolvadt az Alföldvíz Zrt-be.
Forrás