Kezdőlap Egyéb „Szőke Lavina 2015” Szentesen – Blonde Avalanche 2015…

„Szőke Lavina 2015” Szentesen – Blonde Avalanche 2015…

37

http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2015/9/lavina.htm
Hódmezővásárhely – Szentes 2015. szeptember 2-5.

A Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya Budapesten, 2002. január 18-án írta alá a többnemzetiségű műszaki zászlóalj („Tisza” Többnemzetiségű Műszaki Zászlóalj létrehozásáról szóló Megállapodást.

A Zászlóalj alaprendeltetése a Megállapodás értelmében a Tisza vízgyűjtő területén bekövetkezett katasztrófa esetén a helyi lakosságnak történő segítségnyújtás és a károk megszüntetésében való részvétel. A Zászlóaljjal kapcsolatos döntéseket a védelmi minisztériumok képviselőiből álló Irányító Csoport hozza.

Az 1990-es évek szélsőséges időjárási viszonyai miatt bekövetkezett természeti katasztrófák tették szükségessé egy, a térséget felölelő, többnemzeti katasztrófa-védelmi csoport létrehozását. A zászlóalj bármely fél kérésére részt vesz a károk megelőzésében és elhárításában. A nemzeti kontingensek megtartva saját nemzeti felépítésüket, saját államuk területén állomásoznak, feladataikat saját felszereléssel hajtják végre. A nemzeti kontingens parancsnokát, törzsfőnökét, valamint a törzs főtisztjeit minden nemzet maga nevezi ki. Ha a Zászlóalj valamely fél területén alkalmazásra kerül, a zászlóaljparancsnok személyét a fogadó fél biztosítja. A Zászlóalj évente közös gyakorlatot hajt végre „Blonde Avalanche” elnevezéssel

Ennek értelmében minden évben, más-más ország területén, az úgynevezett vezető nemzetnél hajtják végre a felkészülést segítő, és a katonák együttműködését javító parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatokat.

A magyar modul személyi állományát, valamint technikai eszközeit a MH 5. Bocskai István Lövészdandár Művelettámogató Műszaki Zászlóalja és a Harctámogató Műszaki Százada biztosítja. A gyakorlatok a valóságot megközelítő árvízi katasztrófavédelmi szimuláció. Célja, hogy bemutassa a TISZA TMZ erőinek műveleti hatékonyságát; és a számára meghatározható katasztrófavédelmi feladatok végrehajtására való képességét, illetve a nemzeti modulok, katonák együttműködési képességét a valós feladat végrehajtás során.

Az Irányító Csoport 2014. évi ülésén egyhangúan támogatta, hogy a Zászlóalj felelősségi körzete a jövőben a Duna vízgyűjtő területére is kiterjedjen, ezzel is növelve a négy ország közötti honvédelmi, illetve katasztrófavédelmi együttműködés lehetőségeit. A 2015-ös magyar vezetői nemzeti szerepkör egyik markáns feladata — a négy ország politikai és katonai vezetésének döntése értelmében — a Zászlóalj felelősségi körzetének kibővítése a Dunára és vízgyűjtőterületére. A fenti körzeti bővítések miatt a magyar vezetés alatt szükségessé válik a kormányközi és a technikai egyezmény módosítása. A „Blonde Avalanche” 2015 gyakorlatot az idén Magyarországon, Szentes és Hódmezővásárhely körzetében kerül végrehajtásra.
Forrás