Kezdőlap Egyéb Pályázati felhívás ügyvezetői állás betöltésére…

Pályázati felhívás ügyvezetői állás betöltésére…

324

http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2015/8/paly.htm

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) pályázatot hirdet a létrehozandó, kizárólagos önkormányzati tulajdonú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) ügyvezetői tisztségének betöltésére.

A Társaság tevékenysége:
A Nonprofit Gazdasági Társaság feladata a Szentesi Élet városi hetilap szerkesztése, összeállítása, kiadása és Szentes városában a reklám tevékenységekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

Az ügyvezető feladata elsősorban:
A társaság tevékenységének irányítása, a helyi igényeknek megfelelő, színvonalas szakmai munka kialakítása. A társaság ésszerű, gazdaságos működtetésének szervezése, vezetése. A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Pályázati feltételek:
– Felsőfokú végzettség az alábbiak közül: – kommunikáció, újságíró, bölcsész, tanár, közművelődés, közgazdász, politológus vagy jogi végzettség,
– minimum középfokú nyelvvizsga vagy aktív nyelvismeret (angol vagy német vagy francia),
– a köztartozás mentes adatbázisba való felvétel vállalása,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
– sajtós, kommunikációs, PR vagy marketing területen szerzett gyakorlat,
– B kategóriás jogosítvány,
– irodai számítógépes programok felhasználói szintű ismerete,
– magyar állampolgárság,
– tiszta erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Európai uniós és/vagy hazai pályázatok előkészítésében és megvalósításában szerzett tapasztalat (főként kommunikációs területen),
– versenyszférában vagy intézményi szektorban szerzett szakmai vezetői tapasztalat PR-marketing vagy kommunikációs területen,
– újságírói gyakorlat,
– helyismeret,
– széleskörű tájékozottság a napi hírekből,
– naprakészség,
– íráskészség és elhivatottság az újságírás és szerkesztés iránt,
– érdeklődő szemlélet, nagyfokú munkabírás,
– önálló gondoskodás, problémamegoldó képesség,
– korrektori tapasztalat,
– tördelő-szerkesztő programok ismerete és alkalmazása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a Szentesi Élet jövőképére, vezetésére vonatkozó elképzeléseit,
– iskolai végzettséget, illetve az egyéb képesítést igazoló oklevél közjegyző által hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalásáról és a köztartozás mentes adatbázisba való felvétel vállalásáról,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek és azt a szükséges mértékben sokszorosítsák,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nincs kizáró ok és összeférhetetlenségi ok (Ptk. 3:22.§, 3:115.§) vagy pályázata nyertessége esetén az esetleges összeférhetetlenséget 15 napon belül megszünteti,
– a pályázó nyilatkozatát, hogy hozzájárul a pályázatnak a szakbizottságok ülésein és a képviselő-testületi ülés nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásához.

Az ügyvezetői megbízás jellege és időtartama:
– Határozatlan idejű ügyvezetői megbízás.
– A járandóság összegét a Képviselő-testület határozza meg.

A megbízás kezdő napja: a tisztségre való választás elfogadásának napja, mely egyúttal a társaság megalapításának napja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 09.

A pályázat benyújtásának helye:
a pályázatot Szentes Város Jegyzője részére (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni „Szentesi Élet ügyvezetői pályázat.”

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:

A pályázatot a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési, valamint a Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság véleményezi. A pályázat elbírálására a pályázati határidő lejártát követően a Képviselő-testület ülésén kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal humánpolitikai referensétől a 63/510-309-es telefonszámon.

A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
Forrás