Kezdőlap Egyéb Tájékoztatás…

Tájékoztatás…

80

http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2015/7/taj.htm
Szentes Város Önkormányzata vs. Szentes Spa & Medical projekt társaság

Szentes Város Önkormányzata nevében Dr. Demeter Attila alpolgármester az alábbi tájékoztatást adom:

Szentes Város Önkormányzata, mint kisebbségi tulajdonos a Szentes Spa & Medical projekt társaság 2015. március 26. napján hozott taggyűlési határozatát keresettel támadta meg a Szegedi Törvényszék előtt.

Az önkormányzat azt sérelmezte, hogy a 61%-os üzletrésszel rendelkező többségi tulajdonos IPM Kft. olyan határozati javaslatokat támogatott, amelyek álláspontunk szerint sértik a kisebbségi tulajdonos érdekeit. A többségi tulajdonos a Képviselő-testület előzetes tájékoztatása nélkül hozott döntéseket, többek között új ügyvezetőt jelölt, ennek kapcsán együttes képviseleti jogot határozott meg, ami a létesítő okirat módosítását igényelte. A kisebbségi tulajdonos önkormányzat kérését, amely szerint Felügyelő Bizottság létrehozását indítványoztuk, a taggyűlés elutasította. Ez azért sérelmes számunkra, mert az Önkormányzat az ellenőrzési jogát képtelen gyakorolni a kialakult helyzetben.

Előzetes kérdés lett volna az is, hogy a törzstőkét 3 millió Ft-ra kívánta felemelni a többségi tulajdonos, ezzel befizetési kötelezettséget keletkeztetett volna az Önkormányzat számára. Ilyen befizetésre, mivel a projekt társaság a hitelező önkormányzatnak több mint 68 millió Ft tagi kölcsönnel tartozik, nem vállalkozhattunk. Továbbá az ügyvezető, valamint együttes képviseleti jog támogatására a megtartott taggyűlésen nem volt felhatalmazása a jelenlévő alpolgármesternek.

A Bíróság 2015. július 10-i döntése csak és kizárólag a társaság által hozott, általunk sérelmezett taggyűlési határozatokra vonatkozik.

Az I. fokú ítélet nem jogerős, az ítélet indokolásának tanulmányozása után feltételezhetően fellebbezést nyújtunk be.

Dr. Demeter Attila

*************

Szentes Város Önkormányzata a Szegedi Törvényszéken indított pert idén májusban a Szentes SPA & Medical Kft –vel szemben, annak kapcsán, hogy a Törvényszék helyezze hatályon kívül a cég legutóbbi, 2015 márciusában tartott taggyűlésének határozatait.

Tudni kell, hogy az Önkormányzat kisebbségi tag a Kft-ben, mely 2011-ben projektcég –ként jött létre a Petőfi szálloda felújításának kapcsán, továbbá egyéb turisztikai beruházások megvalósítását illetően. Ez volt az ominózus „Vitala-project”.

A 2015.07.10. napján, a Szegedi Törvényszéken megtartott tárgyaláson, 2,5 órás meghallgatást követően a Törvényszék elutasította Demeter Attila alpolgármester személyében jelen lévő Önkormányzat keresetét, és szabályosnak ítélte Katos Zsolt ügyvezető által képviselt Szentes SPA & Medical Kft taggyűlésének lefolytatását és meghozott határozatait. Az ítélet nem jogerős.

Katos Zsolt
Managing Director Szentes SPA & Medical Ltd.
Forrás