Kezdőlap Egyéb In memoriam Dr. Bácskainé Fazekas Márta…

In memoriam Dr. Bácskainé Fazekas Márta…

50

Mártika életútja
http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2015/7/martika.htm

Dr. Bácskainé Fazekas Márta Szentesen született 1951. január 13-án. Szülei Fazekas János, nyugdíjas MÁV-főtiszt és néhai Halász-Szabó Etelka, virágkereskedő. Márti itt nőtt fel, ide járt általános iskolába. Középiskolai tanulmányait a HMG-ben végezte, és ide is jött vissza tanítani a szegedi egyetemi tanulmányok után, orosz-francia szakos tanárként. Hűséges volt az Alma Materhez, hiszen 1976-tól 2010-es nyugdíjba vonulásáig itt tanított. 1996-tól igazgatóhelyettes, majd 2000-től 7 évig a Gimnázium igazgatója volt. Vezetése alatt 2003-ban az akkor 25 éves drámai tagozat megkapta a „Szentes Városért” kitüntető címet.

Szeretettel idézte fel első találkozását a francia nyelvvel. 14 évesen iratkozott be a Horváth Mihály Gimnázium francia nyelvi tagozatára. Kivételes egyéniségként, követendő példaként tisztelte Kovács József tanár urat. A „kis Monsieur” volt az, aki megkedveltette Mártival Molière nyelvét. A felvételét követően a Szegedi Egyetem Bölcsészettudományi Karáról is szép emlékeket őrzött.

Igazi kiteljesedést hozott számára a Horváth Mihály Gimnázium, amely egyetlen munkahelye volt. Nagyon szeretett csapatmunkában, kedves tanárkollégáival, az intézmény oktató és nem oktató munkatársaival együtt dolgozni. Többször is hangoztatta, hogy szerencséje volt. A Gimnáziumban szép eredményeket értek el, és ideális légkörben dolgozhattak, a csapattagok (így emlegette az oktató- és a nem oktató dolgozókat) személyes tulajdonságának, felkészültségének, jóindulatának köszönhetően.

Az első irodalmi-drámai tagozat vezetője volt, majd többször vállalt osztályfőnöki feladatot. Az orosz és a francia nyelv szeretetére oktatta diákjait. Szépkiejtési és szavalóversenyeken, frankofón dalversenyeken és a francia nyelvű zenés színpadi produkciók létrehozásában szép sikereket ért el a drámatagozat tanáraival, Majtényi András ének- és zongoratanárral, és különösen Szurmik Zoltán, dráma-és magyartanár kollégájával együtt. Nagy megértésben dolgozhatott még a francia nyelv és civilizáció ragyogtatásában Antonjuk Éva francia szakos kolléganőjével, egykori egyetemi csoporttársnőjével is.

Éltető eleme volt a tanárkollégák barátsága és a diákjai szeretete.

Az igazgatói teendők mellett maradt ereje arra, hogy éjszakánként dolgozzon a francia nyelvű doktori disszertációján. Széleskörű oktatói tapasztalatait írta meg „A magyar diákok francia nyelvi kiejtése, a nyelvtanulás problémái” című nyelvtudományi tanulmányában. PhD doktori értekezését 2003-ban „dicséretes” eredménnyel védte meg a Strasbourgi Társadalomtudományi Egyetemen.

Szakmai pályájának a csúcsát jelentette számára, amikor 2011-ben a szentesi Megyeházán megható ünnepség keretében vette át a Francia Köztársaság Akadémiai Pálma Rend Lovagi Lovagja kitüntető címet. (szórend is változott)
A tanári és igazgatói munka mellett sokoldalú közéleti tevékenységet is végzett.

Egyik alapító tagja, majd 2006-tól elnöke volt az „Együtt Szentesért” civil egyesületnek. Társelnökével, dr. Szécsényiné Csergő Judittal és közvetlen munkatársaival, a tagsággal egyetértésben munkálkodott városunkért. Örömére szolgált, hogy az új elnök hasonló lendülettel viszi tovább az egyesület ügyeit.

Márti mindig is büszke volt arra, hogy hozzájárulhatott városunk fejlődéséhez tanárként, iskolaigazgatóként és önkormányzati képviselőként is. 2006 és 2010 között a Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke volt. Munkáját nagy szakértelemmel, alapossággal, ugyanakkor együttműködésre törekvőn és mindig a humánus megoldásokat keresve végezte.

2013-tól már nyugdíjasként is nagy lelkesedéssel és segíteni akarással vezette a Studium Generale-t, a középiskolások tehetségsegítő programját.

Márti büszke volt szeretteire. Közvetlen családjára, férjére, Misire, akivel több mint 38 évet éltek együtt megértő házasságban, lányára, Mártikára és fiára, Dávidra. A betegség diagnosztizálását követő másfél éven át szinte még jobban összenőtt gyermekeivel és férjével. Budapesten és Szentesen folyt a gyógykezelés. Orvosok, ápolónők, természetgyógyászok és további sok gyógyító összehangolt munkával segítették remélt felépülését, gyógykezelését. Köszönettel és szeretettel gondolunk rájuk. Külön köszönet a jó barátoknak, akik végigkísérték az úton.

A tágabb családi körben nagy szeretettel és tisztelettel beszélt szüleiről, akik mindig arra ösztönözték, hogy egyetemen tanuljon tovább, és hogy diplomás legyen. Kérésüket megfogadta. Testvérbátyját, Jancsit nagyon fiatalon vesztette el, majd később édesanyját is. Idős édesapja, János most velünk osztozik gyászunkban. A családi folytonosság nem szakad meg. Az unokaöccs Jancsi családot alapított. Márti még láthatta az ifjú újszülött világra jövetelét. Apósával, anyósával egy tantestületben oktathatott. A karácsonyi szentestén szerette maga köré gyűjteni a szűk családot, a nagy családot, rokonságát és a férje családját.

Mártika emlékét agyunkba és lelkünkbe véssük. Kedves, franciásan légies alakját, mosolyát és biztató, olykor kedvesen kritizáló szavait egy életre megőrizzük.

Isten nyugosztalja Mártikát!
Forrás