Kezdőlap Egyéb Mi történik a Petőfi szálló körül?…

Mi történik a Petőfi szálló körül?…

51

http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2015/6/petofi.htm

Az elmúlt napokban több helyen megbontották a Petőfi Szállodát körülvevő palánkot, s munkások és munkagépek kezdtek el dolgozni. Sokan kérdezik azóta is, hogy mi történt a jobb sorsra érdemes épület kapcsán. Az egyértelmű és világos tájékoztatás kedvéért Szirbik Imre polgármester az alábbi tájékoztatást küldte el szerkesztőségünkhöz:

– Hosszú évek óta sok-sok szentesi kiemelt célja, hogy a Petőfi Szálloda legalább külső megjelenésében nyerje vissza régi fényét és a megújult városközpontnak ne rémisztő romja, hanem vonzó ékessége legyen. Közel egy évtizede már, hogy különböző vállalkozási megoldásokat keresve próbálta a város a szükséges forrásokat előteremteni, de ezek a törekvések nem hozták meg az eredményt. Ezek a megfeneklett próbálkozások jogi úton az abban döntésre jogosult szervek előtt vannak. Az egyikben első fokon a városnak adtak igazat, míg a másik jelenleg is bírósági szakaszban van.

– A város az elmúlt két évben több módon is próbált kisebb-nagyobb pályázatokon forrásokhoz jutni s ezekkel akár részlegesen is, de az épület rendbe hozását lépésről lépésre megkezdeni. E pályázatok kapcsán a Nemzeti Kulturális Alap támogatta a legszükségesebb javításokat, állagmegóvásokat, illetve az udvaron felhalmozódott törmelék elszállítását.

– Bő esztendővel ezelőtt a Norvég Együttműködési Alaphoz nyújtottunk be pályázatot, melynek sorsáról döntés még nem született.

– Bízva akár a Norvég Alap akár más pályázatok támogatásában elkezdtük a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott állagmegóvási munkákat a Városellátó Nonprofit Kft. szervezésében. Az ezt végző munkatársak tevékenységét láthatják az arra járók.

– A korábban megszakadt munkák részeként a városközpont egy részét ellátó távhővezeték ideiglenesen az épület falára került, így az esetleg később meginduló munkáknak ez akadályát képezi. Ezért a távfűtési szezon előtt a nyár folyamán a vezetéket a járdába a végleges helyére helyezzük, hogy egy esetleges támogatás megnyerése esetén akár az ősz folyamán is hozzá lehessen fogni kisebb-nagyobb munkálatokhoz. A napokban a Szentes Városi Szolgáltató Kft. munkatársai megkezdték a távhővezetéknek a járdába történő végleges elhelyezési munkálatait. E két munka végrehajtását végző kollégák tevékenysége látható a napokban megbontott palánkok mögött.

– A városért felelősséget érző valamennyi döntéshozó, döntés-előkészítésben közreműködő személy politikai hovatartozástól függetlenül elsőszámú kiemelt céljának tekinti a Petőfi Szálló ügyét. Minden rendelkezésünkre álló eszközzel, közös összefogással igyekszünk megteremteni egy szakaszolt, több ütemre bontott, s ezért várhatóan hosszabb időt igénybevevő rekonstrukció végrehajtását. Ehhez kérjük a város iránt elkötelezett minden személy, szervezet segítő támogatását a város határain belül és kívül egyaránt.
Forrás