Kezdőlap Egyéb Amit a bölcsődei felvételről kell tudni!…

Amit a bölcsődei felvételről kell tudni!…

53

http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2015/3/bolcsi.htm

Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje felvételt hirdet a 2015. szeptember 1-től kezdődő nevelési-gondozási évre

A bölcsődébe az a gyermek vehető fel, aki
– legalább 20 hetes korú
– abban az esetben, ha a gyermek 2015. szeptember 01. és december 31. között tölti be a harmadik életévét, a szülőnek / törvényes képviselőnek/ vállalnia kell, hogy a gyermek ellátását a nevelési év végéig a bölcsőde biztosítja.

A GYED-extra 2014. január 1-ei bevezetése lehetővé teszi a gyermek 1 éves kora után a GYED megtartásával a bölcsődei felvételt, amennyiben a szülő keresőtevékenységet folytat és ezt munkáltatói igazolással igazolja.

A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik, akik:
– munkavégzésük, betegségük
– munkaerő piaci részvételüket elősegítő program, képzés vagy egyéb ok miatt gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni

A sajátos nevelési igényű kisgyermekek felvételéhez a speciális személyi-tárgyi feltételek biztosítottak.

Az általános felvételi rend esetükben a következő egyedi szabályokkal egészül ki:

– A sajátos nevelési igényű kisgyermek bölcsődei felvételének feltétele, hogy a szakértői bizottság szakértői véleményben megállapítsa sajátos nevelési igényét.

– A sajátos nevelési igényű kisgyermekek 20 hetes kortól, ötödik életévük betöltéséig vehetők fel bölcsődébe.

A bölcsődei felvétel rendje

A bölcsődei felvételi jelentkezési lapot a bölcsődében, a bölcsődevezetőtől lehet igényelni 2015. 04. 27-én és 04. 28-án, meghirdetett nyílt napokon: 7.30-16.00 óra között.

A jelentkezési lapok leadása: A kitöltött, igazolásokkal ellátott, aláírt jelentkezési lapokat ugyancsak a bölcsődében, a bölcsődevezetőnek kell személyesen leadni 2015. 05.11-ig, munkanapokon 7.30-16.00-ig.

Döntés a felvételről: Az intézmény vezetője a bölcsődei felvételek elbírálása után a meghozott döntésről és az első szülői értekezlet időpontjáról írásban értesíti a szülőket, legkésőbb 2015.05.29-ig.

Elérhetőség:
Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje
6600 Szentes, Vásárhelyi út 2. Telefon:63/312-567; 30/534 38 98
e-mail: bolcsode.szentes@invitel.hu
Forrás