Kezdőlap Egyéb Átadták a Boros díjakat…

Átadták a Boros díjakat…

352

Március 13-án, pénteken a Hajdú Lajos utcában található vendégház falán elhelyezett emléktábla koszorúzásával indult a Boros-hét lezárásának ünnepe. Az iskola és a város vezetése, valamint az iskola diákjai helyezték el az emlékezés koszorúit ott, ahol Szentes első polgármestere Boros Sámuel évekig lakott.

Évről-évre mindig kellemes teherként nehezedik a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola tantestületére a választás: kik legyenek az iskola névadójáról elnevezett díj nyertesei? Idén kilenc jelölt közül kellett kiválasztani a legérdemesebbeket, akik méltón képviselik és viszik tovább az iskola hírét.

A díjat az 1990/91-es tanévben alapította a Boros Sámuel Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola tantestülete és diákközössége. 1991. óta (tehát 24. éve) azokat a tanulókat jutalmazzák, akik tudásuk példamutató gyarapításával, szorgalmukkal, a közjóért végzett munkájukkal növelték Szentes város és az iskola jó hírét. Egy 2001-ben készült jegyzőkönyv szerint a díjjal együtt átadott pénzjutalom értéke 3.000 Ft, és minden díjazott fényképe kikerül a Boros-falra. Azóta a díj eszmei értéke nem változott, a pénzjutalom nagysága természetesen igen, és a Boros-díjasok fényképe a Boros-falról tekint vissza ránk.

Boros díjat kapott: Brusznyicki Bettina, Kiss Laura, Kovács Dóra, Sándor Alexandra és a „Közösségi díjat” vehette át Varjú Zsuzsanna.

Kiváló tanulmányi eredménnyel, példamutató magatartással, az iskola és a város jó hírnevéért végzett tevékenységgel lehet kiérdemelni ezért valamennyi diák bemutatását és sikereit, érdemeit közreadjuk, mert komoly elismerés már a jelöltség is!!!

Ebben a tanévben a Boros díjra 8 tanuló, a Közösségi díjra 2 diák adta be a pályázatát. Ők mindannyian teljesítettétek ennek a díjnak a feltételrendszerét, mindannyian érdemesek erre a kitüntetésre, de sajnos a lehetőségek miatt csak 4 fő kaphat boros díjat és 1 fő veheti át a közösségi díjat.

Szabó Dóra a 12. a osztály tanulója, akinek a tanulmányi teljesítménye egyenletesen kiváló és példamutató. Számtalan iskolai és osztályrendezvényen, pld. A Boros-Expo-n vett részt aktívan és eredményesen. Az előző évben ő kapta meg a Boros-Expo leglelkesebb diákvállalkozója elnevezésű díjat.

Vass Krisztina csendes, nyugodt és megbízható diák, akinek szorgalma, segítőkészsége osztálytársainak és tanárainak a feltétlen tiszteletét kivívta. A szalagavató ünnepségen a 12. a osztályból neki tűztem fel a szalagot.

Brusznyiczki Bettina a 12. b osztály legjobb tanulója, aki kiváló tanulmányi eredménye Pi.1 mellett nagyon szép megyei, országos versenyeredményekref büszkélkedhetik, az Implom József helyesírási versenyen többször ért el kimagasló helyezést. A négy év alatt sok-sok iskolai és osztályrendezvény szervezésében és lebonyolításában is részt vett, legyen az teremfestés, szalagavató teremdíszítés, osztálykirándulás szervezés, idősek karácsonyi ünnepsége. Osztályfőnöke szerint, nem tudott olyat kérni Bettitől, amit ő ne teljesített volna.

Huszka Zsanett az osztályának egy olyan tanulója, aki a közösségi élet középpontjában áll. Kiváló tanulmányi eredménye és példamutató magatartása mellett nagyon sokat tesz az osztály közösséggé való formálásáért. Neki köszönhető az, hogy a 12. b osztály összetartó csapattá kovácsolódott. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy versenyeken vett részt német nyelvből, történelem tantárgyból, és gazdasági területen is megmérette magát. Zsanett pályázott a közösségi díjra is.

Kiss Laura kiváló tanulmányi eredménye a sport iránti szeretetével is párosul. 12. félévkor 7 tantárgyi dicséretben részesült. Fittness sportágban sok-sok munkával, számos versenyen való sikeres szerepléssel a nemzetközi szintig eljutott. Laura nem csak azért érdemes a Boros díjra, mert minden év végi és félévi teljesítménye kitűnő, hanem azért is, mert sport és egyéb versenyeredményei is kiemelkedő. Kötelességtudó hozzáállása példaértékű, akire mind tanárai, mind diáktársai mindig számíthatnak.

Kovács Dóra egy határozott és következetes ember, aki kiváló iskolai teljesítménye mellett komoly zenekari feladatokat is ellát, ahol több nemzetközi szintű minősítést kapott. Zenei tehetségével a város lakói, országos versenyek résztvevői is megismerkedtek. Az osztályban minden helyzetben a problémák megoldására törekszik, véleményét, álláspontját mindig bátran vállalja.

Csapó József a négy év során példás szorgalommal és magatartással büszkélkedhet. Segítőkész, sokoldalú ember, aki kipróbálta magát kémia és környezetvédelmi versenyen, társastáncban eljutott az országos 2. helyezésig. Eredményei és tanulmányi eredménye révén hozzájárult iskolánk nevének népszerűsítéséhez.

Sándor Alexandra általában minden tantárgyból jól teljesít, mind humán, mind természettudományos órákon szorgalmas. Az elmúlt évek során számtalan iskolai, területi, országos versenyen részt vett, ezek közül a legjelentősebb az Országos Curie Környezetvédelmi Verseny, amelyen 10. osztályos tanulóként, két társával együtt első helyezést ért el. Megértő, segítőkész személyiség, aki nagy empátiával, sok humorral nagy szerepet vállal a 12. c osztály közösségformálásában.

Varjú Zsuzsanna közösségi tevékenysége sokrétű. Az iskolai diákönkormányzat aktív tagja, osztályfőnökének egyik fő segítsége. A közösségi feladatokat önállóan és kreatívan irányítja, osztályának meghatározó egyénisége, aki képes a közösségi érdeket a sajátja elé helyezni. Emiatt minden osztálytársa hallgat rá. Ahol szervezni, rendezni és segíteni kell, mindenütt megtalálható, de mindemellett az osztály legjobb tanulói közé is tartozik.
Forrás