PEDAGÓGUSNAPI ÜNNEPSÉG

 

„Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak, a jövőnek élünk, a szépért, s jóért, ami tehetünk!”

(Széchenyi István)

 

 

 

2012. június 2-án a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ dísztermében a pedagógusnap alkalmából köszöntötték az óvónőket, tanítókat és tanárokat. Szirbik Imre, a város polgármestere köszöntőjében kitért a pedagógusok áldozatos munkájára. Nem könnyű a feladatuk, de nap mint nap, kedves erőszakkal késztetik tanítványaikat az új ismeretek megszerzésére.

 

 

 

Pedagógus nap alkalmából vas oklevelet vehetett át Ihász Istvánné. Rubin díszoklevéllel ismerték el dr. Gilicze Lászlóné, Dr. Imre Ernőné, Gansperger Jánosné, Kónyi Sándor több évtizedes munkásságát. Vas oklevelet vehetett át Fábián-Nagy Jenőné, Pölös Istvánné, Bánfalvi Miklósné, Tomka Istvánné.

 

Az ünnepség keretében 15 db díszdiploma 19 db Pedagógus Szolgálati Emlékérem 2 Tanácsosi cím került átadásra. Továbbá elismeréseket vehettek át kiemelkedő pedagógiai munkáért (11 db.), kiemelkedő közszolgálati munkáért (2 db), tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért (2 db.) és kimagasló szakszervezeti munkáért (9 db.) .

 

Díszdiplomák átadása

 

 

 

1. Dr. Gilicze Lászlóné sz. Várady Erzsébet (rubin díszoklevél) /gépírás-és gyorsírástanító/

1939-ben a szegedi Gyorsírás-, Gépírás- és Szépírástanítói Vizsgáló Bizottság előtt szerezte meg gépírás- és gyorsírástanítói oklevelét. 1953-tól – 30 éven át – a Gépíró és Gyorsíró Iskola jogutódjánál a Boros Sámuel Közgazdasági Szakközépiskola gyors- és gépírás, kirakatrendező tanára volt. 1983-ban vonult nyugdíjba, de ezután még óraadóként 1992-ig tovább dolgozott.

Jogutód intézményként a Nyíregyházi Főiskola dr. Gilicze Lászlónénak rubin díszoklevelet adományozott.

 

 

 

2. Dr. Imre Ernőné sz. Zanka Irén (rubin díszoklevél) /tanító, matematika-fizika-kémia szakos tanár/

1942-ben a révkomáromi Református Tanítóképzőben szerezte meg népiskolai tanítói oklevelét. Először a csákvári református általános iskolában, majd 2 évet a Fejér megyei Csabdi állami általános iskolában tanított. 1953-ban a budapesti Pedagógiai Főiskolán matematika-fizika-kémia szakon általános iskolai tanári diplomát szerzett. 33 éven át, 1984-ig, nyugállományba vonulásáig a szentesi Petőfi Sándor Általános Iskolában matematikát és fizikát tanított.

Jogutód intézményként a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar Pedagógiai Intézete dr. Imre Ernőnének rubin díszoklevelet adományozott.

 

 

 

3. Gansperger Jánosné sz. Mátéffy Edith (rubin díszoklevél) /tanító/

1942-ben a Kecskeméti Horthy Miklós Református Tanítóképző Intézetben szerezte meg tanítói oklevelét. Tanított a Békés megyei Dobozon, majd a Dunántúlon, utána 20 éven át egészen 1983-ig, nyugdíjbavonulásáig a Köztársaság Téri Általános Iskolában dolgozott. Nyugdíjas évei alatt 1990-ig a Hámán Kató Általános Iskolában tanított. Pedagógusként 48 éven keresztül tevékenykedett.

Jogutód intézményként a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar Pedagógiai Intézete Gansperger Jánosnénak rubin díszoklevelet adományozott.

 

4. Kónyi Sándor rubin díszoklevél/ (történelem-latin, orosz szakos tanár)

1942-ben szerezte meg a Tisza István Tudományegyetem történelem-latin szakán középiskolai tanári oklevelét, majd az 50-es évek elején orosz szakon is képesítést szerzett. 1964-ig a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban tanított, ahonnan a szegedi József Attila Tudományegyetemre került orosz nyelvi oktatónak. Nyugdíjba vonulása óta ismét nyelvészettel és filozófiával foglalkozik.

Jogutód intézményként a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Dékánja Kónyi Sándornak rubin díszoklevelet adományozott.

  

 

 

5. Fábián-Nagy Jenőné sz. Podani Anna /vas díszoklevél/ (tanító)

1947-ben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét a Szarvasi Luther Népiskolai Tanítóképző Intézetben. 7 éven át a fábiánsebestyéni Általános Iskolában, ezután 1 tanévet a Berekháti, majd 25 éven át a Hékédi Iskolában tanított, ahonnan 1980-ban ment nyugdíjba. Ezt követően még 7 éven át a Koszta József Általános Iskolában napköziben dolgozott.

Jogutód intézményként a Szent István Egyetem Pedagógiai Kara Fábián-Nagy Jenőnének vas díszoklevelet adományozott.

 

 

 

6. Pölös Istvánné sz. Sipos Rózsa Márta /vas díszoklevél/ (tanító)

1947-ben szerezte meg népiskolai tanítói oklevelét a Cinkotai magyar állami Népiskolai Tanító(nő)képző Intézetben. 1949-től 12 évig a Bács-Kiskun megyei kiskőrösi járáshoz tartozó községek tanyai tanítója volt. Szentesen 1961-től egy tanévet a Berekháti, majd 21 éven át a Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított, ahonnan 1983-ban ment nyugdíjba.

Jogutód intézményként az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és óvóképző Főiskolai Kara Pölös Istvánnénak vas díszoklevelet adományozott.

 

 

7. Bánfalvi Miklósné sz. Jenei Mária /vas díszoklevél/ (tanító)

1947-ben a budapesti Angolkisasszonyok Népiskolai Tanítónőképző Intézetében szerezte meg népiskolai tanítói oklevelét. 1954-től 2 évig a Külsődónáti, majd 1 évet a Budapesti XIX. kerületi, 15 évet a XII. kerületi, 9 évet a Zugligeti Általános Iskolában tanított.

Jogutód intézményként a Szent István Egyetem Pedagógiai Kara Bánfalvi Miklósnénak vas díszoklevelet adományozott.

 

 

 

8. Tomka Istvánné sz. Jenei Erzsébet/vas díszoklevél/ (tanító)

1947-ben a budapesti Angolkisasszonyok Népiskolai Tanítónőképző Intézetében szerezte meg népiskolai tanítói oklevelét. 38 éven keresztül több általános iskolában tanított, diákotthonban is dolgozott, majd 1988-ban a Bartha János Kertészeti Szakmunkásképző kollégiumi nevelőjeként vonult nyugdíjba.

Jogutód intézményként a Szent István Egyetem Pedagógiai Kara Tomka Istvánnénak posthumus vas díszoklevelet adományozott, melyet hozzátartozója vesz át.

 

9. Füsti Molnár Jánosné sz. Jenei Julianna /gyémánt díszoklevél/ (tanító)

1952-ben a hódmezővásárhelyi Állami Tanítóképzőben szerezte tanítói oklevelét. Szegváron az Újfalusi Iskolában, majd a Külsőiskolában dolgozott. Utána megjárta Belsődónátot, ahol igazgató-tanító volt. Rövid ideig a Berekháti Általános Iskolában is dolgozott. 1958-ban került a Petőfi Sándor Általános Iskolába, ahonnan 30 év után 1988-ban ment nyugdíjba. Nyugdíjasként tovább tanított még a Deák Ferenc Általános Iskolában.

Jogutód intézményként a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kara Füsti Molnár Jánosnénak gyémánt díszoklevelet adományozott.

 

 

 

10. Pintér László /gyémánt díszoklevél/ (földrajz-természet-rajz-egészségtan szakos tanár)

1952-ben szerezte meg földrajz-természet-rajz-egészségtan szakos általános iskolai tanári oklevelét a szegedi Állami Pedagógiai Főiskolán. 13 éven át Derekegyházán, utána a Deák Ferenc Általános Iskolában, majd 1969-től 20 éven át, 1989-es nyugdíjazásáig a Kossuth Téri Általános Iskolában tanított.

Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Pintér Lászlónak gyémánt díszoklevelet adományozott.

 

11. Vincze Jánosné sz. Bihari Valéria /arany díszoklevél/ (tanító)

1962-ben szerezte meg általános iskolai tanári oklevelét a Szegedi Tanítóképző Intézetben. Pályafutását a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában kezdte, ahol 38 éven át 2000-ig, nyugdíjazásáig dolgozott.

Jogutód intézményként a Szent István Egyetem Pedagógiai Kara Vincze Jánosnénak arany díszoklevelet adományozott.

 

12. Balogh Béláné sz. Katona Mária Emma /arany díszoklevél/ (tanító)

1962-ben szerezte meg általános iskolai tanári oklevelét a Szegedi Tanítóképző Intézetben. Pályafutását a Petőfi Sándor Általános Iskolában kezdte, ahol 37 éven át 1999-ig, nyugdíjazásáig dolgozott.

Jogutód intézményként a Szent István Egyetem Pedagógiai Kara Balogh Bélánénak arany díszoklevelet adományoz, melyet az egyetem tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.

 

 

13. Nagy József /arany díszoklevél/ (tanító, ének-zene szakos tanár)

1962-ben szerezte meg általános iskolai tanári oklevelét a Szegedi Tanítóképző Intézetben. 23 éven át a Hékédi Iskolában tanított, eközben elvégezte 1966-ban a Szegedi Tanárképző Főiskolán az ének-zene szakot is. Ezt követően 1997-ig, nyugdíjazásáig 12 éven keresztül a Deák Ferenc Általános Iskola tanára volt.

Jogutód intézményként a Szent István Egyetem Pedagógiai Kara Nagy Józsefnek posthumus arany díszoklevelet adományozott.

 

 

 

14. Elek Sándor /arany díszoklevél/ (matematika-fizika szakos középiskolai tanár)

1962-ben szerezte meg matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelét a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán. Pályafutását a Horváth Mihály Gimnáziumban kezdte és 34 éven át 1996-ig, nyugdíjazásáig itt volt tanár. Ezt követően 4 évig még óraadóként ugyanitt tovább dolgozott, valamint a Zsoldos Ferenc Középiskolában 2000-ig helyettesítő tanárként, 2003-ig pedig óraadóként dolgozott.

Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara Elek Sándornak arany díszoklevelet adományoz, melyet a tanévnyitó ünnepségen fog átvenni.

 

15. Bandula Mihály /arany díszoklevél/ (középiskolai testnevelő tanár)

1962-ben szerezte meg középiskolai testnevelő tanári oklevelét a Magyar Testnevelési Főiskolán. 8 évig Hatvanban, majd 1970-től 28 éven át 1998-ig, nyugdíjazásáig a 603. Számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben, a jelenlegi Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tanáraként tevékenykedett. Főállása mellett óraadó volt a Gimnáziumban, a Mezőgazdasági Szakközépiskolában és a Pollák Szakközépiskolában is. Ezt követően 6 évig még óraadóként ugyanitt tovább dolgozott. Kondíció edzőként több évtizedes munkássága van a vízilabda sportágban, edzései „Bandula Disco” néven híresültek el. 2003-ban Szentes Sportjáért Életműdíjat kapott.

Jogutód intézményként a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara Bandula Mihálynak arany díszoklevelet adományozott, melyet az egyetem ünnepségén vett át.

 

 


 

Magyarország Nemzeti Erőforrás Minisztere nyugdíjba vonulásuk alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerést adományozott:

 

 

 

1. A Kertvárosi Óvoda vezető helyettese Varga Tiborné

1972-ben kezdte óvónői pályáját képesítés nélküli óvónőként a Rákóczi Ferenc Utcai Óvodában. Óvónői diplomáját 76-ban szerezte meg. 1978-tól 34 éven át vezető-helyettesként dolgozott. Segítőkész, humánus emberi magatartásával nagyban hozzájárult a kollektíva szellemiségének kialakításához, az intézmény arculatának, hagyományainak megteremtéséhez. Kiváló pedagógiai munkájáért 2002-ben elismerést kapott.

40 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

2. A Kertvárosi Óvoda Rákóczi Ferenc Utcai Tagóvodájának óvodapedagógusa Szobota Imréné

1982-ben kezdte óvónői pályáját képesítés nélküli óvónőként a Rákóczi Ferenc Utcai Óvodában. Óvónői diplomáját 87-ben szerezte meg. Az 1997-ben megszerzett nevelőtanári végzettségével óvodapedagógusi munkáját pedagógiailag megújította. Különösen jó eredményt ért el a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében. 1995-től a dolgozói közösség bizalmát élvezve munkahelyi szakszervezeti vezető, 2008-tól a Pedagógus Szakszervezet Városi Bizottságának titkára.

Kiváló pedagógiai munkájáért 2010-ben elismerést kapott.

30 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

 

 

3. A Kertvárosi Óvoda Rákóczi Ferenc Utcai Tagóvodájának óvodapedagógusa Szabó Mátyásné

1976-ban végzett a szarvasi Óvónőképző Intézetben. Óvónői pályáját Gádoroson kezdte, ahol 4 évig tagóvodavezetőként is tevékenykedett. 1988-tól dolgozik a Rákóczi Utcai Tagóvodában. Munkáját mindig nagyfokú szakmai elhivatottsággal végezte, természetszeretete példaértékű volt. Vezette a városi környezetvédelmi munkaközösséget, aktív szervezője az óvodai és városi Madarak és Fák Napja, Állatok Világnapja rendezvényeknek. 1995-től az óvoda gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse is volt.

Kiváló pedagógiai munkájáért 1999-ben elismerést kapott.

36 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

 

4. A Kertvárosi Óvoda Köztársaság Utcai Tagóvodájának óvodapedagógusa Hornyik László Károlyné

1973-ban végzett a szarvasi Óvónőképző Intézetben. Óvónői pályáját a Rákóczi Óvodában kezdte, majd 1 év múlva az akkor megnyíló Ruhagyári Óvodában folytatta, ezt követően pedig 35 éven keresztül a jelenlegi Köztársaság Utcai Tagóvodában dolgozott. Néhány évig vezető-helyettes volt, majd 2003-tól 4 évig a Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet vezetését látta el. Szakmai pályafutását a magas szintű képzettség, tudatosság, a folyamatos szakmai megújulás iránti igény jellemezte. Kreatív, lendületes munkájának köszönhetően 11 éve az Ő kezdeményezésére a szülőkkel együtt került megalapításra a Szentesi Kertvárosi Óvodások Képességfejlesztéséért Alapítványt.

Pedagógiai munkája elismeréseként 2005-ben főtanácsosi címet kapott.

39 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

 

 

 

5. A Kertvárosi Óvoda Dr. Mátéffy Ferenc Utcai Tagóvodájának óvodapedagógusa Dávid Ferencné

1973-ban végzett a szarvasi Óvónőképző Intézetben. Óvónői pályáját a Damjanich Utcai Tagóvodában kezdte, ezt követően 38 évig a dr. Mátéffy Ferenc Utcai Tagóvodának óvodapedagógusa volt. Kiváló pedagógiai munkáját precizitás, pontosság jellemezte, a gyermekekkel mindig kedves, barátságos, kiegyensúlyozott volt. Munkatársaival segítőkész, megértő volt, a kezdő pedagógusoknak sok szakmai segítséget nyújtott.

Kiváló pedagógiai munkájáért 2003-ban elismerést kapott.

39 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

6. A Központi Óvoda Farkas Antal Utcai Tagóvodájának vezetője Garai-Szabóné Szász Katalin

1972-ben kezdte óvónői pályáját képesítés nélkül a Farkas Antal Utcai Óvodában, majd munka mellett 1975-ben szerezte meg diplomáját. 2007 óta a tagóvoda vezetői feladatokat is ellátta. Mindig törekedett az új módszerek megismerésére, folyamatosan bővítette szakmai tudását. Tudását szívesen adta át kollegáinak, nem csak saját óvodájában, de városi szinten is. Vezetett körzeti és városi szakmai munkaközösséget a néphagyományőrzés témakörében. 1999-ben elkötelezettségének és kitartásának köszönhetően megalakult a „Szentesi Kiséri Óvodásokért” Alapítvány, amelynek 8 évig elnöki tisztét is ellátta.

40 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

 

 

 

7. A Klauzál Gábor Általános Iskola tanítója Nagyné Horváth Katalin

Pedagógiai munkásságát 1982-ben képesítés nélküli nevelőként kezdte a Hámán Kató Általános Iskolában, majd ezt követően 11 évig a Mezőgazdasági Szakközépiskola kollégiumában volt nevelő. Eközben 1984-ben a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán szerezte meg általános iskolai tanítói diplomáját. 1994-től 17 évig a Petőfi Sándor Általános Iskola tanítónője volt. Napközivezetőként csoportjait nyugodt légkör és kiegyensúlyozottság jellemezte, hozzáértő figyelemmel kísérte és nevelte a tanítványait, problémáikra mindig igyekezett megoldást találni. Egyénisége közvetlen, kedves, a tanulók szerették és ragaszkodtak hozzá.

31 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

8. A Klauzál Gábor Általános Iskola tanítója Tóth Istvánné

1975-ben a Bajai Tanítóképző Intézetben végzett általános iskolai tanítóként. A kezdetektől 2011-ig a Petőfi Sándor Általános Iskolában dolgozott. Nem tagozatos osztályokban tanított 1–4. osztályig, majd napközis csoportokat vezetett. A gyermekek szabadidejét változatos programokkal igyekezett kitölteni.

36 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.
 

 

 

9. A Klauzál Gábor Általános Iskola tanítója Török Lászlóné

1972-ben kezdett el képesítés nélküli nevelőként dolgozni Szentes járásban helyettesítőként, valamint Mindszenten, Mártélyon Derekegyházán összevont osztályokban oktatott. 1974-től 10 évig a Deák Ferenc Általános Iskolában tanított, miközben elvégezte a bajai Tanítóképzőt. 1984-től az iskola megnyitásától a Klauzál Gábor Általános Iskolában dolgozik. Minden olvasás-írás tanítási módszer továbbképzéseit elvégezte. Részt vett nyári akadémiákon és rengeteg a munkáját segítő, megújító továbbképzésen. Sok fiatalnak volt és jelenleg is mentora a főiskolai gyakorlatukon.

40 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

10. A Klauzál Gábor Általános Iskola magyar-orosz szakos tanára Kis-Rácz Antalné

1974-ben képesítés nélküli nevelőként a Berekháti Általános Iskolában, majd 1975-től 36 éven át a Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított. 1976-ban a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar-ének-zene szakán végzett. 1980-tól az iskolai, majd a városi és térségi magyar (később humán) szakos pedagógusok munkaközösség-vezetője volt. A helyi, megyei és országos tanulmányi és kulturális versenyek szervezője, így a Petőfi-szavaló, és a népdaléneklési versenyek szervezését is hosszú éveken keresztül végezte. 1995 óta országos hatáskörű közoktatási szakértői tevékenysége, valamint helyismereti munkája is nagyra becsülendő.

Pedagógiai munkája elismeréseként 1997-ben főtanácsosi címet, 2006-ban városi kitüntetést kapott.

37 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

 

 

 

11. A Klauzál Gábor Általános Iskola tanítója Vass Imre

1971-ben kezdett el dolgozni képesítés nélküli nevelőként, 1 tanévet a Külterületi Iskolák Igazgatósága Berki Általános Iskolájában összevont alsós osztályokban, majd ezt követően a Kajáni Általános Iskolában. Eközben levelező tagozaton szerezte meg tanítói diplomáját 1975-ben. 73-tól 34 éven keresztül a Berekháti Általános Iskolában tanított 2007-ig alsós tanítóként, majd napközis nevelőként. 1989-ig minden évben szervezte az iskolai nyári táborokat az ország különböző részeire. 2007-től 4 évig a Petőfi Sándor Általános Iskolában alsós napközi csoportvezető volt.

40 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

12. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat logopédusa Sineger Julianna

1978-ban szerzett oligofrén pedagógiai és logopédia szakos gyógypedagógiai tanári végzettséget. Már ekkor a szentesi eltérő tantervű általános iskolában dolgozott, ahol közel 20 évet töltött a gyermekek oktatásával, nevelésével. 1980-ban miniszteri dicsérettel ismerte el kiváló szakmai munkáját az oktatási miniszter. 1993-ban a Családsegítő Szolgálathoz kerül, mint logopédus, majd a következő évtől az akkor megalakult Pedagógiai Szakszolgálatnál gyógypedagógiai és logopédiai fejlesztő munkát végzett csaknem tíz éven át. 2001-től a Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet óvodáiban logopédusként foglalkozott a kisgyermekekkel, majd 2005-ben, a térségi feladatokat is ellátó Pedagógiai Szakszolgálathoz került áthelyezéssel. Szakmai munkája kiemelkedő példával szolgál a fiatalabb kolléganők munkájához. A logopédus hallgatók gyakorlati oktatásában évek óta folyamatosan részt vesz, segíti az új generáció szakmai beilleszkedését. Neve országosan ismert, hiszen a városunkban működő nagy múltú drámai tagozat diákjainak évtizedek óta tanítja a helyes beszédtechnikát.

40 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

  

 

 

13. A Terney Béla Kollégium nevelőtanára Kulcsár Ágnes

1979-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola földrajz-rajz szakán szerzett diplomát. A Berekháti Általános Iskolában kezdett el tanítani, majd a Hámán Kató Általános Iskolában töltött néhány évet. 1987-től 8 évig a Kajáni Általános Iskolában tanított. 1995-től dolgozott a Terney Béla Kollégiumban, először nevelőtanárként, majd ezt követően igazgató-helyettesként. Pontos, precíz munkavégzésével segítette a kollégiumi munka vezetését. 2008-tól a prémium évek programban a kollégium könyvtárát vezette.

32 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.
 

14. A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola magyar nyelv és irodalom, gépírás-gyorsírás szakos középiskolai tanára Komáromi Ferencné

1971-ben gépírás-gyorsírás tanítóként kezdett el dolgozni a Közgazdasági Szakközépiskolában. 1973-ban a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán magyar nyelv és irodalom, gépírás-gyorsírás szakon szerzett diplomát. 1990-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán szerezte meg magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári oklevelét. Generációkat nevelt a magyar nyelv szeretetére, ismertette meg velük a magyar irodalom szépségeit. Kiváló szakmai felkészültséggel rendelkezik, a diákokat emelt szintű érettségire készíti fel. Munkáját pontosan, precízen, nagy szakértelemmel végzi. Következetes, szigorú pedagógus, aki diákjai és a tanártársadalom számára példaképként állhat.

41 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából a pedagóguspálya lezárásaként, oktató-nevelő munkája elismeréseként kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

 

 

15. A Pollák Antal Műszaki Szakközéiskola, Szakiskola a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Tagintézményének biológia-kémia szakos középiskolai tanára Nagy Gyula Józsefné

1976-ban szerezte meg a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán a biológia-kémia szakos középiskolai tanári diplomáját. Rövid vállalati munkavégzés után került 1977-től a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskolába. Közel 10 évig igazgató-helyettes, 2000-től 7 éven keresztül igazgatója volt az iskolának. Igazgatói működése során az iskola helyzete megszilárdult a régióban, egyre több tanuló választotta az intézményt. 2001-től beindult az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés, amely a mai napig meghatározza az iskola szakképzését.

35 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

16. A Pollák Antal Műszaki Szakközéiskola, Szakiskola a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Tagintézményének mérnök-tanára Nagy Gyula József

1972-ben szerezte meg a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Erősáramú Karának Automatika Szakán villamos üzemmérnöki diplomáját. Ettől az időponttól az akkori Erősáramú Ipari Szakközépiskolában kezdetben erősáramú szakmai elméleti tárgyakat tanított és villamos mérési gyakorlatokat vezetett. Az iskola profilváltása után az elektronika oktatás került előtérbe, így később az elektronikai áramkörök tervezését, építését, a számítógépek elektronikai alkalmazását oktatta. Szakmai tudását önképzéssel fejlesztette. Munkáját széleskörű szakmai ismeretek birtokában, rendkívüli alapossággal és precizitással végezte.

40 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

 

 

17. A Pollák Antal Műszaki Szakközéiskola, Szakiskola a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Tagintézményének matematika-testnevelés, informatika szakos középiskolai tanára Szili Imre

1976-ban a szombathelyi Tanárképző Főiskolán szerezte meg a matematika-testnevelés szakos általános iskolai tanári diplomáját. Pedagógiai pályafutása során mindig törekedett ismereteinek bővítésére és a folyamatos továbbképzésre. A 90-es években az informatika elterjedésével számítástechnikai foglalkozásokat tartott, majd OKJ-s tanfolyamokat is. 96-ban informatika szakos tanári végzettséget szerzett, 2002-ben pedagógiai értékelési szakértő szakvizsgát is tett.

36 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

 

 

18. A Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola műszaki tanára Zoltai Sarolta

1976-ban szerezte meg diplomáját a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola műszaki tanár szakán. Ugyanitt gépgyártás-technológus üzemmérnök képesítést is szerzett. 99-ben oktatás informatikus képzésben vett részt. A diploma megszerzése óta a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tanára, ahol szakmai ismeretet, szakrajzot, anyagismeretet, autóvillamosság tant, gépjármű szerkezettant és informatikát is tanított. Informatikából tankönyve is jelent meg. Folyamatosan dolgozik interaktív tananyagok létrehozásán, fejlesztésében.

36 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

19. A Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola műszaki oktató szakos tanára Torday Árpádné

1985-ben az Ipari Szakmunkásképző Intézet képesítés nélküli szakelméleti tanára lett, majd 1991-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem műszaki-oktatói szakán. Két évtizeden keresztül oktatta-nevelte a női szabó szakmát választó fiatalokat. Az utóbbi években műszaki tantárgyakat és pályaorientációt tanított.

27 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 251/2009.(XI.27.) Kt. számú határozatával megalapította a "Tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért" elismerést, melyet 2012-ben a Művelődési és Sportbizottság Dr. Rébeli-Szabóné Vincze Editnek a Központi Óvoda Apponyi Téri Tagóvodája óvodapedagógusának és Fári Mónikának a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola tanárnőjének ítélte oda.

 

 

 

Dr. Rébeli-Szabóné Vincze Edit

Óvodapedagógusi munkája mellett folyamatosan képezte magát, így úszóedzői és gyógytestnevelői végzettségének köszönhetően már középső csoporttól kezdve végzi a gyermekek vízhez szoktatását. A tehetségeket kutatva 2007. óta minden évben megszervezi az Óvodások Városi Úszóversenyét. Munkájának köszönhetően többen váltak élsportolóvá úszásban és vízilabdában. Sok óvodás gyermek terápiás kezelésében tud segíteni a gyógytestnevelés foglalkozások tartásával. Saját csoportjában 4 éve elsőként vezette be a kompetencia alapú nevelést és azóta folyamatosan alkalmazza.

 

Fári Mónika

A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanára. Folyamatosan figyelemmel kíséri a legújabb módszertant, tantárgyában évek óta sikeresen készíti fel diákjait az érettségi vizsgára, illetve a tantárgyi versenyekre. Minden évben sikeresen szerepelnek diákjai az Implom József Helyesírási Versenyen, az Édes Anyanyelvünk és a Szép Magyar Beszéd versenyek területi és országos fordulóján is. Az iskolában a humán munkaközösség munkáját vezeti. Teherbírása, kitartása, eredményei példaértékűek a kollégák számára. Kiváló pedagógus képességeivel tanulók tucatjait neveli immár több éve a magyar nyelv és irodalom szeretetére, emberségre, helytállásra, valamint magyarságtudatuk erősítésére.

 

Tanácsosi címek

 

 

Fári Andrea

A Klauzál Gábor Általános Iskola magyar-történelem szakos tanára. 21 éve magas színvonalú munkát végez. Tanítványai számos tanulmányi versenyen vesznek részt eredményesen. A Petőfi-szavalóversenyek területi és megyei döntőjének megrendezésében aktív szerepet vállal. Tehetséggondozásban és felzárkóztatásban számos eredmény fűződik nevéhez.

Munkáját 2005-ben Kiemelkedő Pedagógiai Munkájáért városi kitüntetéssel ismerték el.

 

Várkonyiné Mihály Erna

A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola fafúvós tanára, az Ifjúsági fúvószenekar-vezetője. Nagy elhivatottsággal, következetességgel és lelkiismeretesen végzi pedagógusi munkáját több mint másfél évtizede. Országos, területi és megyei versenyek résztvevői tanítványai, ahol szinte kivétel nélkül eredményesen szerepelnek. Az Ifjúsági Fúvószenekarral országos II. helyezést ért el és megkapta a tanári különdíjat is. A város közművelődési életében is tevékenyen vesz részt, több mint 2 évtizede tagja a Városi Fúvószenekarnak, amelynek jelenleg másodkarnagya. A város zenei életének egyik szervezője, közreműködője.

Munkáját 2003-ban Kiemelkedő Közszolgálati Munkájáért városi kitüntetéssel ismerték el.

 

 
A 12/1998.(V.29.) Kt. számú rendelet alapján 2012. évi Pedagógusnap alkalmából „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesülnek

 

 

1. Győri Gyuláné

29 éve dolgozik óvodapedagógusként a Kertvárosi Óvoda Rákóczi Ferenc Utcai Tagóvodájában, ahol meghatározó egyénisége a munkatársi közösségnek. Több éven keresztül bázis-, gyakorlatvezető óvónőként és munkaközösség-vezetőként dolgozott, óvodai bábcsoportot alapított és működtetett, gyermek tánccsoportot vezet. Szinte naponta új ötletekkel gazdagítja a csoport tevékenységét, kreativitása hozzájárul a gyermekek készségeinek fejlődéséhez.

Több évtizedes, magas színvonalú óvodapedagógusi munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

 

 

2. Ponyeczkiné Brezovai Katalin

21 éve dolgozik óvodapedagógusként, jelenleg a Kertvárosi Óvoda Dr. Mátéffy Ferenc Utcai Tagóvodájában. Haladó, korszerű pedagógiai-pszichológiai ismereteket alkalmaz a nevelésben. A gyermekeknek sokoldalú tapasztalatszerzésre és élményekre ad lehetőséget, ezzel biztosítja egyéni fejlődésüket. Évek óta sikeresen vezeti az óvoda mazsorett csoportját, fellépéseikkel az óvoda hírnevét öregbítik.

Magas színvonalú óvodapedagógusi munkájáért „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

 

3. Orosz Marianna

14 éve a Deák Ferenc Általános Iskola technika és háztartásökonómia-életvitel szakos pedagógusa. Nevelői munkáját a határozottság, a következetesség jellemzi. Célja, hogy tanítványaival megkedveltesse a technika-életvitel tantárgyat, a diákok kreativitását, kézügyességét fejlessze, egészséges életmódra, környezettudatos magatartásra nevelje őket. Kiemelten foglalkozik a közlekedési ismeretek, ezen belül a kerékpáros közlekedés szabályainak oktatásával, versenyekre való felkészítéssel.

Szakmai munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

4. Lucza László

16 éve pedagógus, 12 éve a Koszta József Általános Iskola matematika-technika-számítástechnika szakos tanára. Nyugodt, kiegyensúlyozott, alkotó személyiség, ami meghatározza jó kapcsolatát a kollégákkal, a szülőkkel, tanítványaival. Szakmai tudása magas színvonalú, tanítványai nagyon jól felkészülten indulnak a középiskolákba. A város informatika oktatásának egyik vezéregyénisége, városi munkaközösség vezető. A matematika tanításában élen jár, matematika tagozatokon , majd nívócsoportos oktatásban is dolgozott. Diákjai eredményesek mind a megyei, mind az országos versenyeken. Nevéhez fűződik a több mint 10 éve megrendezésre kerülő Logo-animációs területi verseny, valamint a gépjármű és kerékpáros versenyek szervezésébe is aktívan bekapcsolódott.

Magas színvonalú munkájáért „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

 

5. Sineger Julianna

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat logopédusa. Kiváló szakmai munkája kiemelkedő példa a fiatalabb kolléganőknek. Munkáját elkötelezettség és a szakmai elveihez komolyan ragaszkodó magatartás jellemzi. A gyermekek érdekében a szülőktől teljeskörű együttműködést várt el, ehhez mindig, minden körülmények között ragaszkodott. A gyermekeket sokoldalúan fejlesztette, mely az értelmi fejlődésükben és a szülő-gyermek kapcsolatukban is megmutatkozott. Neve országosan ismert, hiszen a városunkban működő nagy múltú drámai tagozat diákjainak évtizedek óta tanítja a helyes beszédtechnikát.

Több évtizedes, magas színvonalú munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

6. Négyesi Judit

29 éve pedagógus, 16 éve a Kiss Bálint Református Általános Iskolában főállású biológia-testnevelés-földrajz szakos tanár. A tehetséggondozás terén kiváló eredményeket mondhat magáénak, tanítványai sikerrel szerepelnek a tanulmányi versenyeken, s eredményesen állják meg helyüket a középiskolákban is. Szakmai tekintélye, precíz feladatvégzése példaértékű.

A szakmai munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

 

7. Szabó Erzsébet

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanítója. Szakmai eredményeit, a versenyeztetést soha nem tartotta célnak, csupán eszköznek a diákok jellemformálásában. Tanítványai matematika tantárgyban a városi és megyei versenyeken mindig nagyszerűen szerepelnek. Szorgalma, emberi magatartása példamutató.

A szakmai munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

8. Kátai Mónika

23 éve a Horváth Mihály Gimnázium biológia-kémia szakos tanára. Munkáját e két tantárgy iránti elkötelezettség jellemzi. Nagyon meghatározó személy, közösségi munkájával sokat tesz azért, hogy a nevelőtestület összetartó, jó közösség legyen. Pedagógiai munkáját fegyelmezettség, igényesség, precizitás, lelkiismeretesség jellemzi, ezért nem véletlen, hogy a kollégák és a diákok is egyaránt szeretik és tisztelik.

Szakmai munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

 

9. Bánszki Zsuzsanna

12 éve dolgozik a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskolában könyvtáros tanárként. Konstruktív hozzáállása az iskolai feladatokhoz példaértékű, az iskolai rendezvények megszervezésében és színvonalas lebonyolításában oroszlánrészt vállal. A Diákönkormányzat munkáját koordinálja, diákokkal való kapcsolatát a bizalom, emberség jellemzi. A pályázatok megírásában és megvalósításában nagy szerepet vállal.

Munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

10. Szilágyi Anna

12 éve a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola, Szakiskolában történelmet és társadalomismeretet tanít. Munkáját maximalizmus és következetesség jellemzi: tehetséggondozó foglalkozásokat és korrepetálásokat tart, diákjai megbízhatóan teljesítenek az érettségi vizsgán és gyakran választják felvételi tantárgyként a történelmet. A nevelésben szilárd értékrendet és humanizmust képvisel.

A szakmai munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

 

 

11. Kánvásiné Berényi Olga

20 éve a VM ASZK – Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola gyakorlati oktatásvezetője. Szakmai munkáját mindig felkészülten és magas színvonalon végzi. Tevékenyen részt vesz a tanulók szakmai tanulmányi versenyekre való felkészítésében. Éveken keresztül koordinálta a város és az iskola együttműködését, mely eredményeként tanulóik részben tervezték és kivitelezték a városi virágágyak beültetését.

Szakmai munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

„Kiemelkedő közszolgálati munkájáért” kitüntetésben részesülnek

 

1. Vida Imréné

35 éve dolgozik a Központi Óvoda Vásárhelyi Úti Tagóvodájában dajkaként. Nagy szerepet vállalt a hátrányos helyzetű – különösen a roma származású – gyermekek integrációjában, higiéniai szokásrendszerének alakításában. Túlzás nélkül mondható, hogy életvidámságával és humorral vegyes szigorával, emberségével a hátrányos helyzetű családok generációit nevelte tisztességre, egymás értékeinek megbecsülésére, környezetük rendjének, tisztaságának megőrzésére.

„Kiemelkedő közszolgálati munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

2. Keresztúri-Tóth Ilona

10 éve dolgozik a Koszta József Általános Iskolában iskolatitkárként. Türelme, nyugodt, kiegyensúlyozott egyénisége, informatikai tudása, pontossága teszi e munkakör ellátásában nélkülözhetetlenné. Segítőkészségére a munkatársak számíthatnak, problémamegoldó készsége a vezetőség számára is nagy segítség, elismertsége az alkalmazotti kör minden területén elfogadott.

„Kiemelkedő közszolgálati munkájáért” kitüntetésben részesül.

 

 

Eötvös József Emlékérem Arany fokozat kitüntetést kap :

¨ Garai-Szabóné Szász Katalin a Farkas Antal Utcai Tagóvoda vezetője

 

Eötvös József Emlékérem Ezüst fokozat kitüntetést kap :

¨ Török Imréné a Klauzál Gábor Általános Iskola iskolatitkára

¨ Komáromi Ferencné a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola tanárnője

 

Eötvös József Emlékrem Bronz fokozat kitüntetést kap :

¨ Ágostonné Debreczeni Erzsébet a Deák Ferenc Általános Iskola tanítónője

¨ Garainé Dombi Ildikó a Klauzál Gábor Általános Iskola tanítónője

¨ Négyesi Jánosné nyugdíjas tanítónő

¨ Harsányi Zoltán a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola szakoktatója

¨ Virágos Kis Gabriella a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tanárnője

¨ Stabereczné Tihanyi Judit a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola iskolatitkára

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Szentes, 2012. 06. 03.
 

.